Nejde o jednorázový výrobní prostředek

Půda není jednorázovým výrobním prostředkem a bezesporu patří mezi nejcennější přírodní bohatství. Je nutné ji chránit nejen pro současnou dobu, ale se značným výhledem do budoucna. Půdě a její ochraně, některým problémům vyplývajícím z nesouladu legislativa versus praxe, ale i ochraně životního prostředí proto patřila významná část diskusního semináře pořádaného Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni.

Následující témata se věnovala dalším aktuálním problémům praxe při pěstování zemědělských plodin a agrotechnickým opatřením ozimů a jařin. Výživě ozimů na začátku jara se věnoval Ing. Pavel Růžek, CSc.

Více si můžete přečíst v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *