27.05.2021 | 03:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nástroje pro digitalizaci zemědělství

Trend digitalizace se netýká pouze průmyslu, odkud vzešlo označení průmysl 4.0 odkazující na v pořadí již čtvrtou průmyslovou revoluci. V dnešní době ovlivňuje i další obory. Jedním z příkladů digitalizace zemědělství jsou produkty, které představila firma BASF spol. s r. o. již loni na podzim, a toto téma nechybělo ani na zimních online konferencích vysílaných ve spolupráci s TV Zemědělec. Jedná se o produkty xarvioTM. O nich jsme si povídali s Johannesem Weimerem, ředitelem divize BASF Řešení pro zemědělství pro Českou republiku a Slovensko.

Pojem digitalizace má v češtině několik významů. V případě zemědělství se nejedná pouze o převod informací uvedených na papíře do podoby bitů, tedy srozumitelné pro výpočetní techniku. I když i to se v digitalizaci využívá. Bezproblémový přenos informací je totiž jedním z předpokladů ke zvýšení efektivity celého procesu fungování zemědělského podniku. Obecně digitalizace pomáhá snížit objem rutinní méně kvalifikované práce a zlepšuje komunikaci mezi jednotlivými procesy

 

Jaký je rozdíl mezi digitalizací a precizním zemědělstvím?

Společnost BASF vnímá precizní zemědělství jako specializovanější činnost vznikající v rámci samotné digitalizace. Když přenos dat směřuje pouze do traktoru, může traktor na základě těchto informací upravit dávkování osiva, přípravku na ochranu rostlin nebo hnojiva. Výsledkem je stejný výnos při redukci vstupů nebo se stejnými vstupy dosažení lepšího výnosu. Precizní zemědělství potřebuje speciální techniku, ale také dostatek dat sledujících konkrétní pozemky.

Pro digitalizaci zemědělského podniku je třeba sbírat data o všech činnostech na farmě a vytvořit algoritmy, které pomohou využít zemědělcům tato data. Výsledkem má být efektivnější fungování farmy, ať už se jedná o využívání lidských, nebo materiálních zdrojů. Jednou z výhod celého systému je také přesná dokumentace celého vedení podniku včetně použité agrotechniky u konkrétní plodiny. Tento výstup umožňuje zpětnou kontrolu v rámci podniku.

 

Jaké nástroje od společnosti BASF mohou pomoci zemědělcům s digitalizací farmy?

Jsou to především xarvioTM SCOUTING a xarvioTM FIELD MANAGER. To jsou dva samostatné programy. V Česku nabízíme zemědělcům i další nástroje, jako jsou aplikace BASF AgAssist nebo BASF WhatsApp. BASF AgAssist seznamuje pěstitele s kompletní nabídkou agro produktů společnosti BASF včetně aplikačních doporučení a kontaktu na příslušného obchodního zástupce. BASF WhatsApp pomáhá přes bezplatnou linku +49 621 86 36 57 69 při rychlé komunikaci s odborníky naší společnosti, a to nejen v dnešní době.

Aplikace xarvioTM SCOUTING rozpoznává škodlivé organismy na poli. Identifikuje škůdce, choroby a také plevelné druhy. Tato aplikace je určena pro mobilní zařízení, konkrétně mobilní telefon, který funguje přímo na poli. V České republice je xarvioTM SCOUTING nejčastěji používán k počítání škůdců ve žlutých miskách a k identifikaci plevelných rostlin v porostu. Výhodou je automatická umělá inteligence, která určuje zaznamenaný problém. Ta se každý rok zlepšuje. Využíváme tuto aplikaci celosvětově, také díky tomu se neustále vylepšuje. V současné době tuto aplikaci používá celkem asi 3,8 milionu zemědělců.

V Česku sloužil SCOUTING na začátku letošního roku přibližně 27 000 pěstitelům, což znamená 60% meziroční nárůst. Oproti tomu FIELD MANAGER u nás ve stejnou dobu používalo 1330 zemědělců na přibližně 170 000 hektarech – to je o téměř 100 % větší výměra a 160 % více uživatelů než o rok dříve.

Rád bych také dodal, že xarvioTM FIELD MANAGER není nástrojem výhradně na pole a pouze pro mobilní zařízení. Své využití určitě nachází i jinde než pod širým nebem. Popisovaný nástroj zprostředkovává přenos dat z pole do systému. Navíc počítá s předpokládaným vývojem povětrnostních podmínek. V rámci xarvioTM FIELD MANAGER se vytvářejí modely předpovědí, kdy a jakým způsobem je nejlepší proti danému škodlivému činiteli provést ochranu. Lze dopředu odhadovat stav porostů pro správné načasování aplikace hnojiv. Rozhodnutí se pak přenáší do stroje – tedy do traktoru nebo postřikovače, který danou operaci provede.

Od letošního roku jsou oba nástroje, tedy xarvioTM SCOUTING a xarvioTM FIELD MANAGER propojené. To znamená, že s každou úspěšnou identifikací pomocí xarvioTM SCOUTING se zaznamená i poloha, na kterém poli byl stav zachycen, a tato data se přenášejí do xarvioTM FIELD MANAGER.

 

Pro jaké zemědělce jsou tyto nástroje určené?

Cílem aplikace xarvioTM FIELD MANAGER je přednostně pomáhat pěstitelům, kteří sice mají dostatek informací z oboru, ale potřebují pomoct se zefektivněním svého podniku. Zemědělci v České republice jsou velmi zkušení a mají velmi dobré znalosti ohledně zemědělství a pěstování jednotlivých plodin. xarvioTM FIELD MANAGER právě jim může velmi pomoci řídit svůj podnik. Tento nástroj je určený především pro profesionální farmáře. Pokud chcete variabilně aplikovat minerální hnojiva nebo přípravky na ochranu rostlin, musíte být vybavený sofistikovaným postřikovačem a potřebujete další pokročilou techniku.

Trochu jiný případ představuje xarvioTM SCOUTING. Tato aplikace pomáhá například malým farmářům v Indii nebo Číně identifikovat choroby nebo škůdce, respektive odhalit problém, který na poli mají. Velký přínos může mít ale i pro české zemědělce. V Česku najdeme podniky, kde má agronom na starosti několik stovek hektarů. V současné době může každý traktorista v takovém podniku pomocí xarvioTM SCOUTING zaznamenat situaci na každém poli a informace se sejdou agronomovi v jeho kanceláři.

 

Jak dlouho nabízíte českým zemědělcům tyto aplikace?

Zatímco xarvioTM SCOUTING je na trhu od roku 2017, xarvioTM FIELD MANAGER nabízíme od roku 2019. Česká republika tak byla mezi prvními v Evropě, kde se tyto nástroje začaly používat. Struktura českého zemědělství je totiž pro podobné nástroje velmi vhodná a předpokládáme, že digitalizace zemědělství se zde bude rozvíjet rychle a úspěšně. Domnívám se, že zemědělci jsou otevřeni novým technologiím a jejich uplatňování při práci. Zdejší farmy obhospodařují velké výměry zemědělské půdy, což také přispívá k využívání precizního zemědělství a dalších systémových řešení souvisejících s digitalizací. Pro zavádění podobných technologií je potřebná moderní technika, která pro vyloženě malé farmy může být nákladná. Osvojení si moderních technologií vyžaduje určitý čas a návratnost investic je vyšší u podniku, který má na jednotlivých pozicích specialisty. V jiné situaci je přirozeně farmář s jediným polem.

Oba popisované nástroje se pochopitelně neustále vyvíjejí a zdokonalují. V případě xarvioTM FIELD MANAGER stále pracujeme na lepším propojení s databází Land Parcel Identification System

LPIS. Některé pokročilé funkce pro predikci vývoje vegetace rozšiřujeme o další plodiny. V minulosti to byly ozimá pšenice, ozimý ječmen a řepka. V letošním roce se přidal jarní ječmen. Inovace nepřicházejí jen od společnosti BASF. Díky spolupráci s jinými společnostmi se nám daří své produkty dále vylepšovat. Začali jsme spolupracovat se satelitní společností, která je schopna snímkovat jednotlivá pole, i když je zatažená obloha. Chystáme se získávat informace od dalších subjektů specializujících se na předpovídání počasí tak, abychom pracovali s velmi přesnými odhady vývoje počasí v příštích dvou nebo třech týdnech.

 

Proč jsou pro vás zajímavé tyto technologie?

To je velmi zajímavá otázka! Vývoj nových technologií jde vlastně proti tradiční doméně BASF, kterou představují prostředky pro ochranu rostlin. Nicméně aktivity BASF v této oblasti je třeba vnímat v širších souvislostech: BASF je společnost, která v zemědělství i v jiných odvětvích přináší již přinejmenším sto let významné inovace a vytyčuje směr pro výzkum a vývoj. V tom chceme rozhodně pokračovat, a proto investujeme nemalé prostředky také do digitalizace zemědělství. Cítíme v tom velkou příležitost a chceme být součástí změn, k nimž vede dynamika současného světa.

Těmto našim odhadům dalo za pravdu mimo jiné přijetí evropské strategie Farm to Fork, jež si v rámci zemědělství klade za cíl podpořit efektivnější, udržitelné využívání zdrojů, které máme k dispozici. Podobného posunu nelze dosáhnout bez nových technologií – a BASF je odhodlána přinést zemědělcům funkční a dostupné řešení. Osobně věřím, že nástroje xarvioTM takto významnou transformaci umožní a budou její součástí po další dvacet, třicet nebo čtyřicet let.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down