Našim spotřebitelům naše brambory

Než začnou na Vysočině sklízet brambory, uplyne ještě nějaký čas. Už nyní je ale možná částečná prognóza, jak bude situace kolem brambor vypadat. Pěstitelé se obávají, že jim nastanou problémy s odbytem, především s cenami, a s napětím očekávají, v jakém postavení se ocitnou po vstupu naší republiky do Evropské unie. Nebude to znamenat konec bramborářství v Čechách?

Těmto a mnoha jiným otázkám kolem pěstování brambor byl věnován seminář spojený s prohlídkou prezentačních pokusů, který se za opravdu velké účasti pěstitelů uskutečnil začátkem července v Olešné u Havlíčkova Brodu. Pořádaly jej Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r.o., Medipo Agras H. B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod, Poradenský svaz – bramborářský kroužek a Solmilk, a. s., Olešná.

Za něco počasí nemůže

Podle doc. Ing. Vlastimila Rasochy, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského letošní jaro bramborám nebývale přálo. V typických bramborářských oblastech stačili hlízy včas vysázet do dobře připravené půdy. Koncem května, který byl příznivý jak teplotně, tak srážkově, vypadaly porosty brambor velmi dobře. V červnu ale v důsledku extrémních teplot a sucha přestaly růst. Nic ovšem není ztraceno. Nyní, když se ochladilo a trochu zapršelo, jsou pěstitelé brambor opět spokojenější.
Pozor musí dát producenti sadby. Přestože hlavní přenašeči viróz (mšice broskvoňová a mšice řešetláková) začali nalétávat později a v menším množství než loni, nyní se velmi množí. Počasí je pro ně příznivé a mají dostatek potravy. Zdroje infekce jsou značné, přetrvávají na plochách konzumních brambor. Proto bude třeba ukončit desikací vegetaci množitelských porostů co nejdříve.
Plíseň bramborová, jedna z nejzávažnějších chorob brambor, se zatím nevyskytuje v množství, které by mohlo významně ohrozit produkci brambor. Bude-li nadále pouze teplo, příliš se nerozvine. Kdyby ale přišly vydatnější srážky, zamotá to pěstitelům hlavu. Ošetřování fungicidy je nutné zvláště u náchylnějších odrůd, kde hrozí přechod infekce z nati na hlízy.
Největším problémem letošního roku je mandelinka bramborová. K jejímu přemnožení přispěl nejen vývoj povětrnosti, ale mnohdy i sami pěstitelé. Jak doc. Rasocha připomenul, chyby v rotaci brambor v osevních postupech umožňují tomuto škůdci přezimovat a následně se rozmnožit. Alespoň čtyřletý odstup v pěstování brambor na jednom pozemku by měl být samozřejmostí. V praxi ale tuto zásada nedodržují zvláště v menších podnicích, kde nemají dostatek vhodných ploch. Chybu udělali také ti pěstitelé, kteří si neuvědomili, že přípravky na bázi pyrethroidů nemají potřebnou účinnost za vyšších teplot. Takže ošetření takovými insekticidy v červnu, kdy rozhodně nebylo chladno ani ve vyšších polohách, nemělo potřebný efekt.

Odrůdy pro budoucnost

Heslo společnosti Medipo Agras H. B. „Vše pro brambory“ mnozí pěstitelé dobře znají. Na své pozemky sázejí sadbu odrůd, které tato firma v České republice zastupuje, často používají i nabízenou techniku, využívají poradenské služby a prostřednictvím této firmy také realizují svoji produkci. Z loňské sklizně bylo v dceřiné společnosti Euro Agras zpracováno několik desítek tisíc tun hrubé produkce brambor. Všechny brambory, které měly na pultech obchodů označení Euro Agras, pocházely z polí České republiky. Tedy žádné dovozy, ale uplatnění pro naše pěstitele.
Aktivity firmy Medipo Agras H. B. v konzumních bramborách jsou jistě důležité a přínosné, její poslání ale stále zůstává v nabídce sadby odrůd, které pokryjí celou škálu ranosti, pěstitelských směrů i kvality. Na výstavce uspořádané v rámci přednáškové části polního dne bylo 44 odrůd a novošlechtění, pocházejících z Holandska a Německa. Některé z nich mohli potom účastníci vidět v porostu.
„Naším cílem je,“ říká Ing. Marie Rasochová, CSc., „najít vysoce kvalitní odrůdy, které mají své specifické vlastnosti. Jsou výrazně salátové, přílohové, určené na kaši či na průmyslové zpracování. Odrůdy hodící se na všechno už nemají na současném trhu s bramborami místo. To, že musí být zároveň vhodné pro naše pěstitelské podmínky, považuji za samozřejmost.“
Novinkou byly odrůdy, které jsou šlechtěny se záměrem omezených vstupů, především nižších dávek živin. I v takových podmínkách musí dávat dostatečný výnos a vysokou kvalitu. Jedna z nich – holandská Futura (výstižné pojmenování, že ano?) – byla na výstavce i v porostu. Na obou místech vypadala velmi dobře. Pěstitelé brambor, kteří do Olešné přijeli, byli trochu nedůvěřiví. Prý si počkají na další výsledky …

Stejná šance pro všechny

Vstup České republiky do Evropské unie je pro někoho šancí nebo dokonce splněným snem, pro jiného noční můrou. Čeští bramboráři patří většinou do té druhé skupiny. Nelze se jim divit. Vždyť porovnají-li podmínky v současných zemích EU a svoje postavení tak, jak je nastíněno, nemohou se rozhodně cítit dobře. Informace o unii se na naše občany valí ze všech stran. Jejich konkrétnost se ale často vytrácí do neurčita. A tak se ani pěstitelé brambor nemohou opravdu dobře zorientovat.
Jediná jistota, kterou mají, je fakt, že brambory pěstovat umějí. Horší to je s obchodem. Otázkou je, zda jim nastavené podmínky vůbec dávají šanci obstát v konkurenci. Nejschůdnější cestou zřejmě bude přesvědčit spotřebitele, že domácí brambory jsou kvalitní, a produkci dodávat především na pulty našich obchodů. Na otázku, zda je tento názor pravdivý a realizovatelný, ale bohužel nedal odpověď ani seminář v Olešné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *