Naši kukuřici chtějí v Rakousku

Českým pěstitelům kukuřice se nabízí nová možnost jak udat svoji produkci. Zájem o ní má rakouská společnost Jungbunzlauer AG , která bude využívat kukuřičnou glukózu jako zdroj k výrobě svého hlavního produktu – kyseliny citrónové. Společnost věří, že se jí s našimi pěstiteli ještě před začátkem jara podaří uzavřít smlouvy na dodávky alespoň šedesáti tisíc tun kukuřičného zrna.

Rakouská společnost Jungbunzlauer AG je největší továrnou na výrobu kyseliny citrónové na světě. K její tvorbě se využívá krystalový cukr, který je do továrny nedaleko města Laa/Thaya dovážen z mnoha evropských cukrovarů. Společnost chce ale své výrobní náklady snížit, a tak se rozhodla začít k výrobě kyseliny namísto cukru využívat kukuřičnou glukózu, kterou si budou v závodě sami vyrábět. Vzhledem k tomu, že firma sídlí jen několik kilometrů od hranic s Českou republikou, má v plánu od našich zemědělců část potřebné kukuřice nakupovat.

Kukuřičná glukóza místo cukru
Hlavní surovinou pro výrobu kyseliny citrónové byl doposud cukr, ročně se ho v továrně spotřebovalo asi 250 tisíc tun. Nyní má společnost v plánu alespoň padesát procent této potřeby uhradit glukózou vyrobené z kukuřice. Do nového provozu na její zpracování firma investovala padesát miliónů eur. Záměr bude spuštěn bude na konci roku 2008, a proto se již za několik měsíců začnou uzavírat kontrakty se zemědělci na kukuřičné zrno z následující sklizně. „Pro námi plánovanou produkci glukózy je potřeba velké množství kukuřice, kterou bychom chtěli dovážet z okruhu 150 kilometrů. Vzhledem k lokalizaci továrny do vymezené oblasti spadá i jižní Morava a část Slovenska. Proto chceme oslovit české a slovenské zemědělce a dohodnout se nimi na nákupu této komodity,“ informoval Leopold Neumayer, který má její dodávky na starost. Jak dále sdělil, kontrakty se začnou uzavírat již v průběhu února a března, kukuřice se bude nakupovat od září.
Tolik potřebný krystalový cukr (nebo kukuřičná glukóza) slouží jako živná půda pro ušlechtilou plíseň, která produkuje kyselinu citrónovou jako vedlejší produkt při reakci na stresové prostředí. Stresové podmínky se plísni vytváří uměle snížením pH prostředí, ve kterém se vyskytuje. Ročně se tak ve firmě Jungbunzlauer AG vyrobí 80 tisíc tun kyseliny citrónové, která se dále využívá k potravinářským účelům.

Odbyt hlavně pro Moravu Továrna bude nakupovat kukuřici v průběhu celého roku, jelikož ale nemá dostatečné skladovací kapacity, bude dávat přednost dodavatelům, kteří jim mohou zrno nějakou dobu „podržet“ ve svých silech. Nákupní smlouvy a kamionovou dopravu bude zajišťovat společnost. Minimální množství ve smlouvách má být dvě tuny zrna, přičemž výběr hybridu záleží na pěstiteli. Doporučován je pouze typ zrna koňský zub, které je pro daný účel nejvhodnější. Vykupovat se ale nebude zrno z geneticky modifikované kukuřice, jelikož zákazníci firmy zaujímají vůči G. M. O. rostlinám odmítavý postoj. Po pěstiteli, který se rozhodne firmě Jungbunzlauer AG kukuřici dodávat, bude požadováno, aby mezi jeho polem s kukuřicí a pozemkem s G.M.O. kukuřicí byla minimálně 200 metrová izolační vzdálenost. K těmto podmínkám se zaváže ve smlouvě.
Jak informoval L. Neumayer, výkupní cena za tunu suchého kukuřičného zrna se bude odvíjet od její ceny na českém trhu, vždy se bude ale bude pohybovat nad její úrovní. Pěstitelé, kteří budou schopni zrno pro továrnu rezervovat delší dobu, na tom budou s cenou ještě lépe. „ Tento obchod bude pravděpodobně nejvýhodnější pro pěstitele z jižní Moravy, ale vítání budou i zemědělci z dalších oblastí republiky,“ informoval Vojtěch Peřinka ze společnosti Agro Modřice, která u nás bude výkup kukuřice zprostředkovávat. V roce 2008 se bude vykupovat jen suché zrno (vlhkost 14 %), od roku 2009 pak také zrno vlhké.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *