Naše pole opět slavilo úspěch

Československá obchodní banka, a. s., je tradičním generálním partnerem celostátní přehlídky polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavy zemědělské techniky v Nabočanech. Zemědělská výstava Naše pole se konala již po osmnácté a těšila se velkému zájmu návštěvníků i vystavovatelů. V rámci výstavy ČSOB s úspěchem představila novinky a ucelené portfolio produktů a služeb zájemcům ze sektoru zemědělství.

Zemědělská výstava Naše pole se v letošním roce opět těšila značnému zájmu návštěvníků i vystavovatelů. Ve dnech 19. a 20. června navštívilo výstavu přibližně 5000 návštěvníků, kteří se mohli seznámit s nabídkou více než 90 vystavovatelů. Návštěvníci mohli zhlédnout přehlídku 806 odrůd a pokusných variant ochrany a výživy rostlin. Dále návštěvníci mohli navštívit expozice 45 vystavovatelů zemědělské techniky a technologií. Na zemědělské výstavě skupina ČSOB s úspěchem představila novinky a ucelené portfolio produktů a služeb zájemcům ze sektoru zemědělství.

Finanční řešení na míru

Návštěvníci výstavy hojně využívali možnosti získat informace o nabídce ČSOB, ČSOB Leasingu, ČSOB Pojišťovny a ČSOB Factoringu v rámci společné expozice. Na veletrhu obchodní zástupci skupiny ČSOB – odborníci na sektor zemědělství – poskytli odpovědi na dotazy týkající se finančních, dotačních a pojišťovacích služeb, a to nejen v rámci expozice ČSOB, ale také přímo u partnerů, prodejců zemědělské techniky. Tato symbióza znalosti techniky a finanční služby umožnila skutečně komplexní obsluhu klientů.

Obchodní zástupci společnosti ČSOB Leasing řešili s klienty přímo na místě financování nákupu zemědělské techniky na míru. Na výstavě Naše pole byla opět možnost podání žádosti v rámci programu Zemědělec v působnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu přímo na místě a současně vyřešit i financování nákupu stroje prostřednictvím společnosti ČSOB Leasing v jeden den.

Program AGRO 2018

ČSOB Leasing dále připravil ve spolupráci s bankou ČSOB a s ČSOB Pojišťovnou program AGRO 2018. Program AGRO 2018 obsahuje komplexní finanční poradenství napříč skupinou ČSOB, jehož vlajkovou lodí jsou zejména dodavatelské kooperace s dovozci a prodejci zemědělské techniky zahrnující více než 30 značek zemědělské techniky s výhodnou úrokovou sazbou docílenou finanční dotací dovozce či výrobce příslušné značky, komplexním poradenstvím v oblasti dotační politiky, pojišťovacími produkty s mnoha benefity pro zemědělce.

Centrum dotačního poradenství

Návštěvníky zaujala služba dotačního poradenství poskytovaná Centrem dotačního poradenství ČSOB Leasing. ČSOB Leasing tak poskytuje svým zákazníkům, zejména malým a středním podnikům, kompletní dotační poradenství zaměřené zejména na Program rozvoje venkova. Služby centra zahrnují informační servis o novinkách a výzvách v Programu rozvoje venkova, posouzení konkrétního projekto­vého záměru z pohledu podmínek výzev, zpracování žádosti a další konzultační činnost v průběhu hodnocení žádosti a realizace projektu. Zemědělci zejména ocenili výhody kombinace dotačního poradenství a financování investice pod jednou střechou. Konkrétně jde například o výhodné ceny dotačního poradenství díky systému slev, platbu za dotační poradenství až v případě úspěchu žádosti, poskytnutí nabídky na financování investice formou úvěru ještě před odevzdáním žádosti o dotaci nebo zjednodušený proces získání úvěru po schválení dotace.

Dotační a finanční poradenství

Služby Centra dotačního poradenství zahrnují kompletní servis financování, pomoc při získání dotace a dotační audit zdarma. Klienti tak mohou využít konzultace během celé realizace projektu. Ucelený balíček služeb pro zemědělce v oblasti dotačního poradenství a navazujícího financování zemědělských strojů a technologií prostřednictvím spolupracujících dodavatelů zemědělské techniky považujeme za velkou konkurenční výhodou.

Pokud si klient přeje komplexní poradenský dotační servis, disponuje ČSOB specializovaným útvarem pro dotační poradenství nazvaném ČSOB EU Centrum. Pro naše klienty jsme získali dotace a investiční pobídky ve výši 22 mld. Kč. Máme výjimečnou 96% úspěšnost schválených žádostí. ČSOB EU Centrum se zaměřuje na projekty podnikatelských subjektů – Program rozvoje venkova, operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, operační program Životní prostředí a investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl včetně potravinářského průmyslu a další programy.

Předfinancování dotací

Zemědělci aktuálně řeší přípravu financování projektů v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova, kde je mimo jiné aktuální operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, a připravují se také na 7. kolo, zejména na operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Bankéři ČSOB na výstavě zemědělcům poskytli ucelenou informaci o variantách financování projektů a možnostech předfinancování dotací z Programu rozvoje venkova. Zkušený tým pracovníků skupiny ČSOB poskytl zemědělcům informace v oblastech již zmíněného zahájení činnosti mladých zemědělců, ale také v oblastech investic do nezemědělských činností, agroturistiky či technického vybavení dřevozpracujících provozoven. Řada našich klientů tak nepromarní příležitost získat dotace z evropských fondů.

Program pro mladé farmáře

Návštěvníky výstavy zaujal program Farmáři, určený také pro mladé začínající zemědělce. Program umožňuje současným i novým klientům získat úvěr až do výše dvou milionů korun bez dokládání účelu. Výše limitu úvěru je stanovena na základě vlastní nebo i pronajaté výměry zemědělské půdy. K doložení obhospodařované výměry postačí rozhodnutí o přidělení jednotné platby na plochu (SAPS) ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nebo v případě začínajících zemědělců evidovaná výměra zemědělské půdy v Registru půdy (LPIS).

Portál GrainTerminal

Obchodní ředitel Jiří Boháč na výstavě Naše pole představil roční činnost portálu GrainTerminal (www.grainterminal.cz) pod patronátem společnosti Pawlica s. r. o. GrainTerminal je webová aplikace pro přímé obchodní propojení výrobců a zpracovatelů obilnin a zrnin v rámci celé střední Evropy. Tento projekt vznikl ve spolupráci s ČSOB na základě poptávky od zemědělců. GrainTerminal mohou využívat pouze ověření uživatelé, kteří získávají jednoduchý nástroj pro bezpečné uzavírání obchodů. Farmáři tak mohou prodávat svoji produkci nejen v rámci České republiky, ale i do Německa, Rakouska a Polska. Zpracovatelé získávají jednoduchý a přehledný nástroj pro řízení ekonomicky výhodných nákupů surovin do jejich výroby. Vypořádání finančních transakcí tuzemského i zahraničního platebního styku probíhá v měnách v CZK, EUR a PLN prostřednictvím zabezpečeného účtu ČSOB. Díky projektu GrainTerminal uživatelé dosahují lepších prodejních i nákupních cen komodit bez překupníků a spolehlivého vypořádání deponovaných prostředků z účtu.

Ucelená nabídka

Návštěvníky výstavy zaujala ucelená nabídka skupiny ČSOB pro zemědělce. Zejména ucelenost v oblasti bankovních služeb, v oblasti dotačního poradenství, pojištění, leasingu a factoringu. Zemědělci tak získali detailní informace ohledně financování provozních potřeb, zemědělské techniky a technologií, zemědělské půdy, žlabů, jímek a hnojišť, stájí, skladovacích kapacit a podobně. Samozřejmostí byla možnost konzultace pojištění nejen zemědělských rizik a možnosti řešení profinancování pohledávek. To vše pod jednou střechou. Klienti tak obdrželi ucelenou a odbornou nabídku finančních služeb ušitou na míru jejich individuálním potřebám.

Našim cílem je spokojený klient, který dlouhodobě využívá odborné služby skupiny ČSOB. Věříme, že to je správná cesta k dalšímu růstu tržního podílu skupiny ČSOB v zemědělství.*

Ing. Petr Kopeček, ČSOB

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down