Národní informační den Horizont 2020

Včerejší Národní informační den Horizont 2020 pořádaný Technologickým centrem AV ČR a Českou zemědělskou univerzitou v Praze poodkryl široké možnosti využití pro odborníky v oblastech ochrany klimatu, životního prostředí, efektivního využívání zdrojů a surovin, potravinového zabezpečení, udržitelného zemědělství, mořského výzkumu a bioekonomiky.

Jak řekl Tomáš Turecki, referent výzkumných programů pro ekologické technologie, má být rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020 největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014–2020. Tento program vyhlášený EU navazuje na 7. rámcový program (RP) pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013).

Program Horizont 2020 se od 7. RP bude lišit větším důrazem na podporu inovací, což se prakticky projeví například v zavedení nových úvěrových nástrojů a v podpoře inovací u malých a středních podniků. Cílem programu by měla být stimulace ekonomického růstu, měl by posílit evropskou konkurenceschopnost a vytvořit nová pracovní místa.

Cílovou skupinou jsou jednak výzkumní pracovníci na univerzitách, ve výzkumných ústavech, nebo v průmyslových firmách, jednak podniky a firmy, které mohou v programu Horizont 2020 najít účinného pomocníka pro financování aktivit v oblasti špičkového výzkumu a technologií. Projekt by měl rovněž pomoci nevládním a neziskovým organizacím či občanským sdružením nebo asociacím sdružujícím zájmové skupiny v různých oblastech výzkumu a průmyslu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *