07.08.2017 | 12:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Namořte obilniny prověřeným zlatem

Vibrance Gold představuje ověřenou kvalitu zajišťující špičkovou fungicidní ochranu porostů obilnin proti širokému spektru chorob v počátečních růstových fázích vývoje. Mořidlo Vibrance Gold je prověřený produkt, dostupný na českém trhu již od roku 2013. V tomto roce společnost Syngenta představila agronomům špičkový produkt, určený pro ochranu všech obilnin proti širokému spektru chorob včetně Rhizoctonia. V té době se jednalo o první a jediný produkt na trhu, obsahující účinnou látku ze skupiny SDH inhibitorů – sedaxane.

Účinnou látku sedaxane společnost Syngenta vyvinula spe­ciálně pro potřeby moření. Díky tomu je nejen velmi účinná na potlačení chorob způsobených širokým spektrem patogenů, ale současně velmi šetrná a pečující vzhledem k rostlinám: poskytuje nejen vynikající ochranu kořenů a mladých rostlin v kritickém období jejich vývoje proti houbovým patogenům, ale zajišťuje také maximálně příznivý účinek na růst a vývoj kořenového systému. Díky účinné látce sedaxane disponuje přípravek technologií Rooting Power, což znamená, že kořenový systém je mohutnější, silnější i odolnější a umožňuje rostlině plně využít její genetický potenciál. Sedaxane se vyznačuje ideální půdní mobilitou – v okolí klíčících rostlin vytváří ochrannou oblast, která je v kontaktu s kořenovou zónou klíčících rostlin. Rostliny v průběhu vzcházení i v pozdějších vývojových fází dokážou lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelům (stresovým faktorům). Mohutný kořenový systém umožňuje zlepšený příjem živin a vody a má pozitivní vliv na přezimování porostů a zvyšuje vitalitu rostlin.

Investice do mořidla Vibrance Gold se vyplatí

Vibrance Gold řadíme mezi širokospektrální fungicidní mořidla. Mořidlo obsahuje účinné láky s různým mechanismem účinku: sedaxane 50 g/l, fludioxonil 25 g/l a difenoconazole 25 g/l. Kombinace účinných látek, které se navzájem doplňují a posilují v účinku, zajišťuje ochranu proti širokému spektru chorob, jako jsou plíseň sněžná, choroby pat stébel (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis), sněti – sněť zakrslá pšeničná, sněť prašná pšeničná, sněť mazlavá pšeničná, sněť tvrdá ječná, sněť stébelná, sněť ovesná.

Vibrance Gold a Vibrance Duo jsou jedinými mořidly, která mají v České republice registraci proti kořenomorce v obilninách.

Kořenomorka obilná v posledních letech nabývá na významu, v porostech obilnin se s ní setkáváme stále častěji. Kořenomorka napadá a nevratně poškozuje klíčící rostliny a kořenový systém rostlin – kořeny jsou krátké, ztluštělé s redukovaným kořenovým vlášením. Napadené rostliny v průběhu června mohou postupně ztrácet na vitalitě a odumírat, což se projevuje běloklasostí nebo zasycháním celých rostlin. Napadené rostliny lze velmi snadno vytáhnout z půdy. Na stéblech jsou patrné typické projevy poškození pletiv – až do výšky třetího kolénka lze pozorovat tmavě hnědé ohraničené skvrny ostře oddělené od zdravého pletiva. Na světlých skvrnách mohou být patrné shluky mycelia i sklerocia. U napadených rostlin se narušuje příjem vody a živin. V konečném důsledku může dojít k redukci výnosu až o 50 %.

Jednou z možností regulace kořenomorky jsou agrotechnická opatření – dodržování správné pěstební technologie (obilniny v osevním postupu jedenkrát za tři roky, vhodná volba předplodiny a zpracování půdy). Vzhledem k tomu, že v posledních letech zastoupení obilnin v osevních postupech převyšuje optimální podíl a stále častěji se také setkáváme s pěstováním obilnin opakovaně i několik po sobě jdoucích let, nebo se zařazením po méně vhodných předplodinách, je velmi vhodným opatřením pro redukci rozvoje této choroby volba vhodného mořidla. K tomu jsou právě ideální mořidla Vibrance Gold a Vibrance Duo, která jsou v současnosti také jako jediná na našem trhu registrovaná proti kořenomorce obilné.

Mořidlo Vibrance Gold je možností prémiové pěstební technologie, je registrováno do všech obilnin (pšenice, ječmen, žito, tritikale a oves). Vibrance Gold je díky svému složení nejvyspělejším mořidlem na trhu, jediné mořidlo zaregistrované zároveň proti kořenomorce, prašné sněti a sněti zakrslé. Mořidlo Vibrance Gold je exkluzivním řešením ochrany porostů ozimých obilnin, velmi vhodné na lokalitách s vysokým podílem obilnin a kukuřice v osevním postupu a na lokalitách se silným tlakem kořenomorky. Lze jej doporučit zejména pro pěstitele obilnin ve vysoké intenzitě, kde je nutné zajistit ochranu nejen proti kořenomorce a fuzariózám, ale také prašné sněti a sněti zakrslé. Investice do mořidla s nejvyšším množstvím účinné látky sedaxane (50 g/l), která navíc díky technologii Rooting Power zabezpečí nárůst kořenové hmoty až o 40 % a zajistí tak dosažení excelentního výnosu, se vyplatí.

Výsledky pokusů

Na podzim roku 2016 bylo na lokalitě Trutnov založeno několik pokusů za účelem ověření účinnosti moření na potlačení různých typů chorob u ozimých obilnin – ať už plísně sněžné na jaře po přezimování porostů, nebo vyhodnocení účinnosti na potlačení projevů Rhizoctonia cerealis.

Pokusy byly založeny na plodinách ozimé pšenici a ozimém ječmeni na lokalitě s vyšší nadmořskou výškou, kde jsou obecně vhodnější podmínky pro šíření chorob přenosných osivem nebo půdou.

  • Účinnost na potlačení rozvoje kořenomorky obilné

První z pokusů byl založen na odrůdě ozimé pšenice Brilliant za účelem ověření účinnosti použitého moření na potlačení projevů choroby způsobené patogenem Rhizoctonia cerealis. Pokus se uskutečnil v podmínkách umělé inokulace půdy patogenem Rhizoctonia cerealis. Ošetřené (mořené) varianty byly srovnávány s inokulovanou ne­ošetřenou kontrolou. Index napadení (vypočtený z četnosti a intenzity napadení) na neošetřené inokulované kontrole byl v době hodnocení na úrovni 76,33 %, což vypovídá o vysoké intenzitě napadení.

Z grafu 1 je patrná vynikající účinnost produktů Vibrance: účinnost Vibrance Duo se v závislosti na použité dávce mořidla pohybovala od 50 do 62 %, použitím mořidla Vibrance Gold byla míra napadení redukována o 70 %. Míra účinnosti konkurenčních produktů se pohybovala od 10 do 20 %. Efektivita ochrany porostů před napadením kořenomorkou obilnou je ve srovnání s konkurenčními produkty při použití produktu Vibrance Gold vyšší o 50 %, v případě Vibrance Duo o 30–40 % vyšší v závislosti na dávce mořidla. Výsledky pokusu jednoznačně dokazují bezkonkurenční vlastnosti Vibrance při ochraně před napadením porostů patogenem Rhizoctonia cerealis.

Na fotografiích 1–5 je názorně uvedena míra napadení/fungicidní ochrany jednotlivých va­riant moření.

  • Účinnost na plíseň sněžnou

Na ozimém ječmeni byl založen pokus za účelem ověření účinnosti použitého moření na potlačení projevů plísně sněžné. Pokus byl založen na lokalitě s vysokou dispozicí k projevům této choroby. Napadení na neošetřené kontrole bylo v době hodnocení 27 %, účinnost ošetřených (mořených) variant byla srovnávána s neošetřenou kontrolou.

Z grafu 2 je patrná vynikající účinnost produktů Syngenta: účinnost použitých mořidel společnosti Syngenta se drží na top výši, na špičce je účinnost Vibrance Gold (účinnost 100 %). Účinnost mořidel Syngenta se pohybovala od 85,2 do 100 % (Celest Trio 85,2 %, Vibrance Duo 96,3 % a Vibrance Gold 100 %). Míra účinnosti konkurenčních produktů se pohybovala od 74,1 do 81,4 %. Efektivita ochrany porostů před napadením plísní sněžnou je ve srovnání s konkurenčními produkty při použití Vibrance Gold vyšší až o 25,9 %.

Závěr

Výsledky pokusů včetně fotodokumentace jednoznačně dokazují špičkovou kvalitu a vynikající úroveň ochrany mořidla Vibrance Gold i ostatních mořidel z portfolia společnosti Syngenta. Její mořidla kombinují vynikající schopnost ochrany osiva před chorobami a navíc přináší dlouhodobou podporu kořenového systému v podobě Rooting Power technologie. Díky ní jsou rostliny odolnější vůči stresu, mají lepší vitalitu a zabezpečují vyšší a stabilnější výnos zrna.

 

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

Syngenta Czech s. r. o.

 

Foto:

Rhizoctonia cerealis – napadení na neošetřené kontrole

Srovnání stébla a mohutnosti kořenového systému – neošetřená kontrola versus Vibrance Gold

Stébla po ošetření mořidlem Vibrance Gold

Stébla po ošetření mořidlem s obsahem účinné látky carboxin + thiram

Vizuální srovnání napadení plísní sněžnou na neošetřené kontrole (vlevo), účinnost Vibrance Gold (vpravo)

Napadení plísní sněžnou může vést až k vyzimování porostu

Míra napadení ozimého ječmene po ošetření mořidlem s nižší úrovní účinnosti (prothioconazole + tebuconazole)

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down