Nadějné první sklizně raných brambor

I přes pozdní nástup jara a s tím související pozdější sázení se letos brambory v Polabí díky teplému počasí v dubnu a v květnu začaly sklízet v obvyklém termínu a s velmi pěknými výnosy. Již po 67 dnech vegetace dávaly některé odrůdy v pokusech na Stanici pro polní vegetační zkoušky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Přerově nad Labem výnos blížící se 30 t/ha. Závlaha raných brambor je však samozřejmou součástí technologie pěstování brambor v této oblasti. Prohlídka pokusů a vzorků hlíz z prvních sklizní raných brambor na zmíněné stanici je obvyklým vyvrcholením programu semináře, který v Čelákovicích každoročně pořádá pro pěstitele brambor z ranobramborářské oblasti Český bramborářský svaz, z. s.

Jak na semináři uvedl Ing. Václav Čermák z ÚKZÚZ, na pokusné stanici byly brambory vysázeny 28. března a první zkušební odkopy byly provedeny po 67 dnech, to je 4. června. Již v tomto termínu byl průměrný výnos tržních hlíz všech odrůd zařazených do pokusu s odrůdami registrovanými v ČR 19,6 t/ha, přičemž nejvyššího výnosu dosáhly odrůdy Everest (28,01 t/ha), Monika (24,64 t/ha) a Mariannka (23,57 t/ha). Kromě obvyklých agrotechnických zásahů sehrály letos klíčovou roli pro dosažení zmíněných výnosů vysoké teploty a dostatek závlahy. Průměrná teplota v dubnu byla v Přerově na Labem 14,3 oC a v květnu 18,5 oC. Srážek spadlo v dubnu jen 15,2 mm, v květnu jen 34 mm, což je výrazně méně, než je dlouhodobý průměr. V závlaze však porosty za vegetaci obdržely celkem 142 mm. Pokusy s ranými bramborami v Přerově nad Labem provádějí tamní odborníci dlouhodobě, a proto mohou srovnávat. Letošní výsledek patří mezi nejlepší. Průměrného výnosu pokusu nad 20 t/ha bylo naposledy dosaženo v roce 2013 a jak Ing. Čermák uvedl, pětiletý průměr pokusu činí 15,66 t/ha. Obdobné pokusy jsou prováděny také v Oblekovicích na Znojemsku a zde je pětiletý průměr pokusu jen 12,71 t/ha.*

Více se dočtete v Zeměděleci č. 26/2018.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down