20.01.2024 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nabízí kompletní portfolio slunečnice

Loni došlo k fúzi společností Agrofinal spol. s r. o. a Candor, s. r. o., které nově spadají pod mateřskou společnost Agrofinal Group s. r. o. se zastoupením v České republice i na Slovensku. „Pod obchodní značkou Candor nabízíme speciální odrůdy a doplňujeme tak hlavní portfolio klasických hybridů Agrofinal,“ vysvětlila Ing. Henrietta Dolinská, ředitelka skupiny. Uvedla také, že na vyhodnocovacím semináři Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin v Hluku byl Agrofinal vyhlášen za společnost s největším podílem na trhu s osivy slunečnice za rok 2023.

Agrofinal více než čtvrt století úspěšně zastupuje v České republice francouzskou značku Euralis, která má na trhu slunečnice vedoucí postavení. „Snažíme se přispívat k rozvoji pěstování této významné plodiny, proto dodáváme osivo prvotřídní kvality našim zákazníkům,“ řekla Henrietta Dolinská s tím, že cílem je, aby měl pěstitel možnost výběru, proto na trh dodávají všechny dostupné technologie. Společnost Agrofinal Group nabízí kompletní portfolio slunečnice, ať už jde o klasické hybridy, HO hybridy, nebo hybridy vhodné pro různé herbicidní technologie, jako jsou CL, CLP, ExpessSun, nabízí i speciální segment zaměřený na potravinářství – proužkované hybridy různých velikostí, a krmivářství – ptáčkařské hybridy různých barev. „Věříme, že se v České republice podaří udržet portfolio klasických hybridů slunečnice, protože není vždy nutné využívat speciální technologie herbicidní ochrany. Potvrzuje to i francouzský trh, kde roste zájem o klasické hybridy na rozdíl od technologií Clearfield a Sulfo,“ dodala ředitelka s tím, že českým zemědělcům doporučuje, aby zůstali věrní i klasickým hybridům.

Oblíbené osivo pro ptáčkaře

Do speciálního segmentu nabízených osiv patří slunečnice s proužkem, která je velmi vyhledávanou komoditou v ptáčkařském sektoru. Tento sektor se poslední roky velmi rozvíjí, stoupá zájem mezi odběrateli zejména ze Skandinávie a Polska. To je také důvodem, proč se tento druh slunečnice pěstuje mnohem více než v minulosti. „Vždy se snažíme do portfolia zařadit i něco nového. Není však úplně snadné nalézt v Evropě šlechtění vhodné do podmínek České a Slovenské republiky, přesto testujeme hybridy po celé republice a nabízíme odrůdové poradenství při výběru vhodného materiálu tak, aby byly zohledněny podmínky daného regionu a mohli jsme pěstitelům dodávat nové odrůdy. Snažíme se reagovat na nové trendy a uspokojit aktuální poptávku. Novinkou v portfoliu jsou hybridy slunečnice s bílou nažkou. Speciální hybridy slunečnice jsou rozděleny podle velikosti nažky až do 3 cm,“ dodává Ing. Dolinská s tím, že menší osivo je určené pro menší ptactvo, zatímco XL nažky berou ptáčkaři pro velké ptactvo.

Top hybridy slunečnice

„Hybrid ES Bella je v rámci sortimentu klasicky pěstovaných odrůd slunečnice na Moravě tou nejpěstovanější. Jde o nejranější hybrid, který má velmi vyrovnané úbory a jeho rostliny mají nižší vzrůst. Vyniká velmi dobrým zdravotním stavem a velmi vysokým výnosem i obsahem oleje kolem 47 %,“ prozradil obchodní manažer pro Moravu Ing. Jiří Kratochvíl a jako přednost označil to, že ES Bella byla registrována v České republice a kvůli ranosti není před sklizní nutná desikace. „Zejména na Moravě je tento hybrid velmi oblíbený. Někteří pěstitelé na něj vsadili a vysévají jej na ploše 100 ha jako jedinou odrůdu slunečnice, protože se jim v jejich půdně-klimatických podmínkách osvědčila,“ konstatoval dále obchodní manažer. Do segmentu technologie herbicidní ochrany s přípravkem Pulsar Plus patří hybrid ES Genesis CLP. Tento dvouliniový Sc hybrid je stěžejním hybridem v Clearfield sortimentu. „Je nejranější a díky nižší výšce rostlin má velmi dobrou odolnost proti poléhání. Je také registrovaný v České republice. Pro svůj velmi dobrý zdravotní stav je zejména poslední dva roky velmi oblíbený mezi pěstiteli. Má extrémně vysoký obsah oleje až 48 %, jeho velkou výhodou je i tolerance k suchu,“ charakterizoval hybrid Ing. Kratochvíl.

Novinkou v SU segmentu je hybrid ES Hudson SU. Tato raná až středně raná slunečnice má velmi dobrý zdravotní stav, což potvrdily výsledky poloprovozních pokusů Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin. V rámci agrotechnických opatření se u hybridu ES Hudson využívá jako technologie herbicidní ochrany – Express Sun. Hybrid je podle zástupce Agrofinal Group přirozeně odolný vůči Sclerotinia sclerotiorum, kdy rostlina předčasně dozraje a uschne. Zdůraznil také velmi vysoký obsah oleje až 50 %. Do proužkovaného sortimentu patří hybrid N5LE442 SU. Vzhledem k nižšímu obsahu oleje 33 % až 35 % je tento druh slunečnice využitelný pouze pro ptáčkaře. Obsah oleje je záměrně nižší, aby se ptáčkům neztučňovala játra. Raný až středně raný hybrid s označením N5LE442 SU má klasickou nažku, ale pruhovanou. Jeho výhodou je podle Ing. Kratochvíla to, že se hodí do express technologie. „Velikost nažky je běžná, ale kvůli nízkému obsahu oleje velmi žádaná,“ dodal. Naopak hybrid s proužkovanou nažkou X4334 CL má nažku velmi velkou. „Ten, kdo kupuje proužkované osivo, jej kupuje podle velikosti, protože zpracovatelé požadují především velkou nažku. Clearfield varianta hybridu X4334 je novinkou roku 2023 a očekáváme, že bude na trhu velmi žádaná, řekl obchodní manažer a Ing. Dolinská poukázala na to, že u proužkovaných odrůd záleží na velikosti výsevku. Pro osivo s většími nažkami je dostačující výsevek 55 000 semen na hektar, naopak u slunečnice s klasickou velikostí nažek se osvědčil výsevek 70 000 semen na hektar.

Kukuřice vhodná nejen na Moravu

Olomoucký kraj je charakteristický vysokým zastoupením živočišné výroby s chovem dojnic a výrobou mléka, tomu odpovídá i zaměření rostlinné výroby, tedy pěstování hybridů kukuřice na siláž (FAO 300 až 310), ale i na zrno (FAO 280). „Kvůli vysokým cenám energií byli nuceni zemědělci na Moravě změnit výběr hybridů a místo hybridů s FAO kolem 300 nyní pěstují nejvíce hybridy kukuřice s FAO 280,“ prozradil Ing. Kratochvíl.

Novinkou v sortimentu kukuřice společnosti Agrofinal Group je ES Hatrick s FAO 280 s velmi dobrým zdravotním stavem a rovnoměrným dozráváním. „Tento zrnový hybrid má nízkou sklizňovou vlhkost zrna kolem 17 %, takže při odsušku na normu 14 % je třeba snížit vlhkost pouze o tři procenta, jde tedy po ekonomické stránce o velice žádaný hybrid,“ zdůraznil obchodní manažer s tím, že průměrná vlhkost zrna kukuřice na jižní Moravě je 24 %. „Speciálně pro Olomoucký kraj je vhodný univerzální hybrid ES Faraday s FAO 300 na zub a na siláž i pro BPS. Výhodou je, že i v tak vysokém FAO disponuje stay green efektem, přitom i velmi dobře ztrácí vodu,“ prozradil Ing. Kratochvíl. Typickým zubem je podle něj Coconut s FAO 340 až 350 na zrno, který dobře pouští vodu ze zrna, a proto má velmi dobrou ekonomiku pěstování.

Autor : Jana Pančíková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down