Na známém místě s novými přípravky

Účinnosti některých chystaných novinek – nového fungicidu do obilnin Opera či herbicidu do kukuřice Callam - mohli posoudil účastníci polního dne uspořádaného v druhé polovině června společností BASF v Kněževsi u Prahy. Především se zde však v rámci rozsáhlého polního pokusu mohli seznámit s aktuálními doporučeními ochrany rostlin s již na trhu zavedenými přípravky. Mimo to mohli zhodnotit vlastnosti odrůd, porovnat reakci plodin na různou intenzitu hnojení, na předplodinu atd.

Představovat polní dny společnosti BASF agronomům je jistě nošení dříví do lesa. Každoročně totiž pokusy realizované v již zmiňované Kněževsi či na Moravě v Rokytnici u Přerova navštíví několik stovek lidí. Letos podle organizátorů účast celkem na obou místech překročila tisícovku.
Jak na úvod prohlídky v Kněževsi informoval Ing. Ivo Kulhánek, stejně jako v minulých letech byl i letos pokus realizován na stejném pozemku rozděleném do šesti jednohektarových bloků, jejichž rotace demonstruje osevní postup. Dva bloky (každý po jiné předplodině) patřily ozimé pšenici, po jednom ozimé řepce, jarnímu ječmeni a kukuřici a hrachu.

Předplodina sehrála svou roli
Vývoj porostů v Kněževsi stejně jako i na provozních plochách ovlivnilo počasí. Kvůli suchu na podzim velmi špatně vzcházela řepka, pořadatelé dokonce zvažovali její zaorání. Problémy měla i pšenice. Na vzcházení měla podle ing. Kulhánka velký vliv i její předplodina. Po hrachu vzcházela pšenice výrazně lépe a do zimy šla s jednou až třemi odnožemi. Po řepce však měla pouze jeden až tři listy. Ač byly následná zima a jaro příznivé, počet klasů zjišťovaný před konáním polního dne byl u všech odrůd ozimé pšenice zaseté po hrachu asi o 100 až 120 klasů na m2 vyšší než u odrůd zasetých po řepce.

Ohlédnutí i za minulou sezónou
Každoročně je při polních dnech BASF věnovaná velká pozornost fungicidní ochraně porostů. Všechny odrůdy pšenice i ječmene jsou v obou výživářských intenzitách srovnávány v systému jednoho fungicidního ošetření, v systému dvou ošetření a zcela bez fungicidní ochrany. V letošním roce, který je charakteristický poměrně silným tlakem houbových chorob, si jistě sami pěstitelé při prohlídce parcelek udělali obrázek o účinnosti a významu ochrany. Jak ale ukázalo loňské vyhodnocení, i v suchém roce s nižším tlakem chorob znamenalo použití fungicidů u pšenice v Kněževsi zvýšení výnosů – jedno ošetření asi o 5 %, dvě ošetření dle použitých přípravků o 8 – 9 %. Ing. Kulhánek rovněž poukázal na zlepšení kvality.

Osvědčené i nové přípravky
I letos bylo prezentováno několik systémů fungicidní ochrany. Systém jednoho ošetření reprezentovaly aplikace fungicidu Tango Super či nového přípravku Juwelu Top. V systému dvojího ošetření byly použity v prvním termínu Juwel Top (strobilurin, epoxiconazol a fenpropimorph) a v druhém termínu Tango Super. Ing. Vlastimil Čech při prohlídce porostů uvedl, že právě tento systém vykazuje i na jiných lokalitách ve srovnání i s dalšími přípravky jedny z nejlepších výsledků.
Podobně jako v ozimé pšenici byl prezentován systém ošetření jarního ječmene. Zde se navíc představila připravovaná novinka – fungicid Opera s novou účinnou látkou pyraclostrobin . Podle Ing. Čecha tento přípravek reprezentuje skutečně špičkové ošetření, avšak na jeho možné použití čeští pěstitelé budou muset ještě několik sezón počkat.
Za připomenutí jistě stojí i další přípravky aplikované do obilnin. Osivo bylo ošetřeno mořidlem Premis Universal, jež je od letošního roku po nákupu účinné látky nově v sortimentu firmy BASF. Z jeho širokého spektra účinku Ing. Robert Schmiedl vyzdvihl při prohlídce porostů ječmene např. jasně patrnou účinnost na pruhovitost ječnou.
O herbicidní ochranu se v porostech obilnin vedle již známých přípravků postaral herbicid Arrat – novinka tohoto roku pro hubení dvouděložných plevelů.
Při prohlídce porostů ostatních plodin na sebe jistě upozornil např. herbicidní pokus v kukuřici, kde byla použita další připravovaná novinka – herbicid Callam patřící do skupiny sulfonylmočovin. Zajímavostí bylo použití herbicidu Focus Ultra. V pokusu byl totiž zaset nový, běžnými šlechtitelskými postupy získaný hybrid kukuřice Lexxor, který je tolerantní ke zmíněnému herbicidu, a tudíž jím může být bez rizika poškození ošetřován.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *