Na prvním místě byla letos novinka

Již několik let probíhá opakovaně na jednom z pozemků u Kyjovic v okrese Znojmo prezentační pokus s hybridy kukuřice firmy Pioneer. Tato společnost tam ve spolupráci s Agroservisem, 1. zemědělskou, a. s., Višňové, k níž hospodářství Kyjovice patří, každoročně organizuje veřejnou sklizeň kukuřice na zrno. Účastníci polního dne tak mají příležitost porovnávat jednotlivé hybridy mezi sebou. Před samotnou sklizní mohou také tipovat, který z hybridů dá nejvyšší výnos.

„Pěstovat kukuřici na tomtéž pozemku několik let po sobě sice není z hlediska správných osevních postupů zcela vhodné, na druhou stranu ale máme k dispozici delší časovou řadu výsledků,“ říká Ing. Jaroslav Novotný, regionální zástupce společnosti Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, a dodává: „Můžeme tedy udělat poměrně objektivní závěry o vlastnostech jednotlivých hybridů.“

Klasika i genetické modifikace

 Ještě před několika lety byly transgenní hybridy kukuřice pro naše pěstitele něčím, co stejně nemohou na svých polích vyzkoušet, a tak se mnozí o jejich vlastnosti ani nezajímali. „V současné době už lze transgenní Bt-hybridy kukuřice legálně pěstovat bez větších administrativních překážek. Naše firma jich má v nabídce pět,“ upozorňuje Ing. Novotný.
Ve spolupráci se společností Dow AgroSciences vyvinul Pioneer gen Herkulex®I, který zajišťuje odolnost kukuřice vůči zavíječi kukuřičnému, a gen Herkulex® XTRA zaměřený navíc proti škůdci bázlivci kukuřičnému. Jak Ing. Novotný uvedl, nebezpečí napadení kukuřice bázlivcem se stává realitou i v naší republice. Na Slovensku byly první škody pozorovány loni a letos už jsou jasně viditelné na celém území.

Osm hybridů a jeden kontrolní
Polní den u Kyjovic není svým rozsahem velký. Za to tam jsou představovány hybridy kukuřice uplatnitelné ve specifických podmínkách Znojemska. Podívejme se nyní, co bylo k vidění letos.
Hybrid PR38R92 (FAO 300) označil Ing. Novotný jako náhradu za starší a dobře známý hybrid Clarica. Jde o materiál s typem zrna čistý zub a i když je prezentován jako univerzální, je vhodné jej pěstovat na zrno. Rostlina rychle dozrává a zrno dobře uvolňuje vodu. „Univerzálnost u něj uvádíme proto, že se výnosem silážní hmoty vyrovná ostatním tady prezentovaným hybridům,“ vysvětluje Ing. Novotný.
Benicia (FAO 300) je tradiční hybrid určený vyloženě na siláž. V Německu jej používají na siláž pro bioplynové stanice. Jeho zrno je tvrdé až mezityp, pomalu uvolňuje vodu ze zrna. Je třeba jej pěstovat ve vláhově jistějších lokalitách nebo na těžší půdě, protože špatně odolává suchu. Tento hybrid má i Bt-verzi PR38F71 odolnou vůči zavíječi kukuřičnému.
Naproti tomu na lehčí, ale úrodnější půdě dobře obstojí hybrid PR38V12 (FAO 330). Jeho typ zrna je zub, zbytek rostliny je rychleji dozrávající. Hodí se na zrno, ale okrajově jej lze využít i na siláž.
„Hybrid PR38H20 (FAO 340) je opravdu univerzální,“ říká Ing. Novotný a dodává, že se hodí pro pěstování na zrno, přestože se u něj projevuje stay-green efekt a zpočátku pomaleji uvolňuje vodu ze zrna. Mohou jej využívat i ti, kteří naplňují siláží bioplynové stanice. Vyžaduje ovšem střední půdu, na lehké půdě se většinou neosvědčí.
Delší dobu je v nabídce firmy Pioneer zrnový hybrid PR38A24 (FAO 370). Stále ale dosahuje velmi dobré výkonnosti, pokud dostane potřebné vstupy a je zařazen na lepší půdu. Je to intenzivní hybrid, který se jeví ročníkově stabilní. „K tomuto hybridu existuje Bt-verze – PR38A25, odolná vůči zavíječi kukuřičnému,“ upozorňuje Ing. Novotný.
Novinkou v sortimentu je PR37Y12 (FAO 360). Tento hybrid je určen vyloženě na zrno. Napovídá tomu rychle dozrávající zbytek rostliny, typ zrna mezityp až zub a dobré uvolňování vody ze zrna. Je intenzivní, a proto si zaslouží lepší půdu.
Dvojčetem k hybridu PR37Y12 je PR37N01. Jak Ing. Novotný uvedl, v nabídce bude pravděpodobně až v roce 2009, zatím se jeho vlastnosti ověřují v podmínkách naší republiky. Typ jeho zrna je mezityp až zub. Je primárně určen pro pěstování na zrno. Výnosem suché hmoty a také vzhledem ke stay green efektu se jeví jako velmi dobrý i pro využití na siláž.
Na zrno i siláž pro bioplynové stanice je vhodný hybrid PR37F73 (FAO 370). Typ zrna je mezityp a i když poněkud hůře uvolňuje vodu ze zrna, vychází velmi dobře nejen v poloprovozních pokusech, ale také na běžných plochách. Je intenzivní, do lepších podmínek, na úrodnější půdu.

Nejen kukuřici ovlivnilo sucho
„Pokus, který před sebou vidíte, byl založen po kukuřici a po orbě. Jinak uplatňujeme minimalizaci zpracování půdy,“ říká Ing. Miroslav Krejčí, který má hospodářství Kyjovice na starosti. Selo se 11. dubna, proti plevelům ošetřovalo herbicidy Click a Guardian, proti zavíječi biologickým preparátem Trichocap, a to 13. června.
„Letos u nás byly neuvěřitelně nízké srážky,“ pokračuje Ing. Krejčí. „V dubnu nezapršelo vůbec, v květnu spadlo 23,2 mm, v červnu 40,3 mm a v červenci 22 mm. Od dubna do žní tedy napršelo pouze 85,5 mm, srpnový úhrn srážek 40,4 mm už nemohl nic zachránit. Dešť k nám přicházívá od západu, letos se ale vždy zastavil někde na hranici vzdálené zhruba deset kilometrů a moravský kotel zůstal suchý. V České republice jsou průměrné výnosy hlavních plodin na úrovni minulých let, u nás ani klasické obilniny, ani kukuřice nevyšly podle našich představ a neodpovídají zkušenostem z minulých let,“ postěžoval si Ing. Krejčí.
Přesto nedopadl výsledek veřejné sklizně tak špatně, jak by se podle průběhu počasí dalo očekávat. U některých hybridů byl ale poněkud překvapivý. Ne všechny totiž sucho dobře snášejí. Potvrdilo se ale, že hybridy kukuřice firmy Pioneer obecně velmi dobře uvolňují vodu ze zrna. Na prvním místě se přepočítaným výnosem 12 t/ha umístil hybrid PR37N01, druhý v pořadí byl PR37F73 (11,6 t/ha) a třetí PR37Y12 (11,2 t/ha).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *