Na prohlídce posklizňové linky

Společnost Siagra, s. r. o., která se specializuje na dodávky strojů a zařízení pro posklizňovou úpravu zrnin, letos v listopadu uspořádala cyklus seminářů zaměřených na sušárny, čističky a sila. V rámci této akce mohli návštěvníci získat potřebné informace o produktech firmy a navíc si je prohlédnout přímo v provozu. Jedna z praktických ukázek se uskutečnila v zemědělském podnikuZemko Kožlí, a. s., které je vlastníkem kompletní posklizňové linky, jejíž součástí je sušárna LAW SBC 7N o výkonu 10 t/hod, čističky Marot EAC 503 VP o výkonu 50 t/hod a sestavy šesti sil s kuželovou výsypkou s celkovou kapacitou 3000 t.

Zemědělský podnik Zemko Kožlí, a. s. hospodařící nedaleko Havlíčkova Brodu provozuje intenzivní živočišnou i rostlinnou výrobu. Na svých 1850 hektarech orné půdy pěstují vedle běžných krmných plodin také potravinářskou pšenici a sladovnický ječmen. Právě kvůli těmto komoditám se podnik rozhodl investovat do výstavby posklizňové linky, kterou mu dodala společnost Siagra, s. r. o.

Nejnovější technologie Společnost Siagra, s. r. o. nabízí zemědělským podnikům vše od kusových dodávek tuzemských i zahraničních strojů až po kompletní dodávky celých posklizňových linek na klíč, včetně zhotovení projektů. Nosným programem společnosti jsou stacionární sušárny LAW, sušárny Riela, čističky zrnin Marot a dopravníky Skandia.
Sušárny LAW, které se vyrábějí ve výkonovém rozmezí od 0,8 do 250 t/hod patří mezi nejmodernější technologie současnosti. Nejprodávanějším typem ze skupiny zemědělských sušáren je přitom podle jednatele společnosti Ing. Ladislava Šivice desetitunový model SBC , který poskytuje běžnému zemědělskému podniku optimální výkon. V sušárnách LAW je možné sušit téměř všechny plodiny (výjimkou nejsou ani sója, mák, hořčice, kmín, ostropestřec a další zrniny) a to buď kontinuálním nebo šaržovým způsobem.
Mezi největší výhody tohoto systému patří zejména vysoký výkon, nízký elektrický příkon, velmi nízká hlučnost a také omezená prašnost. „Sušárny LAW jsou vybaveny velmi tichým ventilátorem, takže neruší okolí nadměrným hlukem. V případě potřeby je však možné použít ještě protihlukový nástavec. Pozitivem je také velmi nízký úlet prachových částic, za což vděčí omezovačům prašnosti, které jsou standardní výbavou každé sušárny LAW,“ informoval Ing. Šivic. Jako nadstandardní výbavu lze pořídit ještě i filtry prachu.
Významný pokrok ve vývoji sušáren LAW byl dosažen především ve snížení jejich energetické náročnosti. Další úspory energie je možné dosáhnout při využití systému recirkulace tepla, který vrací použitý teplý vzduch znovu k hořáku, čímž je možné ušetřit až 20 procent paliva.

Ochrání proti požáru Sušárny LAW jsou plně řízeny počítačem, který na grafickém displeji zobrazuje všechny důležité informace o chodu sušárny jako je průběh teplot, počet vyprázdnění, historie teplot, poruchy a další. Sušárnu je možné navíc vybavit elektronickým detekčním protipožárním systémem Vigitemp, který objekt chrání proti nežádoucímu přehřátí a vznícení zrna. „Kontrolu teploty zajišťují citlivá čidla, která jsou rozmístěna v různých částech sušárny v počtu 16 až 32 v závislosti na její velikosti. Teplotní citlivost čidel se pak nastavuje podle toho, jakou plodinu aktuálně sušíme,“ uvedl Ing. Šivic. Za tento nadstandard si zemědělci musí sice připlatit, ale odměnou jim je podle Ing. Šivice jistota, že nedojde k zahoření sušárny.

Vyčistí každou plodinu Další částí posklizňové linky, kterou si mohli návštěvníci semináře prohlédnout byla čistička Marot EAC. I tato zařízení jsou nosným programem společnosti Siagra, s. r. o., která má ve svém portfoliu modely ve výkonnostním rozmezí od pěti do 400 t/hod.
Tyto čističky jsou schopny odstranit lehké nečistoty a zároveň oddělit kvalitní zrno od zlomků a hrubších nečistot. To je umožněno díky dvojitému odsávacímu systému a rotačnímu bubnu.
Široká škála dodávaných sít umožňuje velkou flexibilitu použití, prakticky pro jakoukoliv zrninu, luštěninu a dokonce i mák. Standardní výbavou téměř všech čističek Marot je elektronická regulace otáček bubnu a možnost nastavení sklonu sít. Tento systém sít může pracovat i jako třídička, kterého lze využít například pro roztřídění sladovnického ječmene. Vedle nízkého elektrického příkonu je předností tohoto zařízení i jednoduchá konstrukce a velmi dobrý výsledný čistící efekt.
Usušené a vyčištěné zrno pak dopravníky putuje k uskladnění do sil. V Zemku Kožlí, a. s. je k tomu určeno šest sil vítkovického typu s celkovou kapacitou tři tisíce tun. Vedle těchto typu má společnost Siagra, s. r. o. v nabídce rovněž sila pozinkovaná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *