Na plevele v kukuřici s rozvahou

Loňská sezóna probíhala ve znamení velmi silného tlaku plevelů v kukuřici, a to s několika vlnami vzcházení. Skoro jako by plevele chtěly dohnat to, co zameškaly v extrémně suché a teplé sezóně roku 2015.

 

Volba správného herbicidu do porostu kukuřice není jednoduchá a začíná u rozhodování, kdy jej aplikovat. Zda se přiklonit k preemergentní aplikaci více závislé na počasí, která je však ke kukuřici nejvíce šetrná a odmění se nejvyšším výnosem, nebo k aplikaci postemergentní. Ta je sice nezávislá na vlhkosti půdy, avšak ke kukuřici je v mnoha případech méně šetrná, což lze pozorovat při porovnání výšky porostu obou ošetření. U kukuřice jednoznačně platí, že co se nestihne na začátku vegetace, to už se později nedožene. Zbývá ještě zlatý střed, časně postemergentní aplikace, která se stává stále oblíbenější variantou, neboť využívá výhod obou termínů aplikací.

Volba herbicidu

Zásadní je také volba herbicidu na základě výskytu plevelného spektra na daném poli a neposlední parametr při rozhodování představuje zařazení účinných látek do jednotlivých účinnostních skupin – tedy antirezistentní strategie. Možná nad tím někteří méně zodpovědní pěstitelé mávnou rukou, ale důvody pro obavy existují. Doložené rezistentní populace trávovitých i dvojděložných plevelů v kukuřici k významným účinným látkám se již začínají objevovat u našich zahraničních sousedů. A je to právě společnost Syngenta, která klade na zachovávání antirezistentní strategie značný důraz. Odráží se to v portfoliu nabízených herbicidních přípravků do kukuřice, kde zastoupení účinných látek prochází napříč téměř všemi účinnostními skupinami.

Pro zastánce preemergentní aplikace

Mezi nejvíce používané přípravky v tomto segmentu neodmyslitelně patří osvědčený Gardoprim Plus Gold 500 SC, a to nejen v kukuřici, ale také v čiroku. Optimálním reziduálním působením kontroluje výskyt jednoděložných i dvouděložných jednoletých plevelů a přináší výborný poměr cena : výkon.

Časně postemergentní aplikace

Tento segment začíná stále více nabírat na oblibě a spousta pěstitelů ho preferuje před klasickou preemergentní aplikací. Výhodou je kombinovaný účinek herbicidu přes list a půdu, takže jsme méně závislí na půdní vlhkosti a současně máme reziduální účinek (porost zůstává čistý až do sklizně). K absolutní špičce patří herbicid Lumax, protože jako jediný půdní/listový herbicid kombinuje tři účinné látky (terbuthylazin, S-metolachlor a mesotrion). Ty všechny mají půdní účinek a současně dvě z nich i listový; díky tomu dokáže kontrolovat i plevele jako lilek černý, mračňák, silně retarduje pcháč a jiné. Jediným limitujícím faktorem pro aplikaci je růstová fáze ježatky, maximálně 2 až 3 pravé listy.

Postemergentní řešení plevelů v kukuřici

V roce 2016 jsme uvedli na trh nejvyspělejší formulaci mesotrionu v kukuřici – přípravek Callisto 100 SC. Jde o specialistu na dvojděložné plevele a ježatku. Velice dobře si vede v boji s merlíky, durmany, lilkem černým, laskavci, mračňákem a jinými běžně se vyskytujícími pleveli v kukuřici, a to i v pozdnějších vývojových stadiích. Přestože účinnostní plevelné spektrum mesotrionu vyžaduje partnera pro potlačení trávovitých plevelů, nová formulace Callisto 100 SC posiluje účinnost mesotrionu na ježatku v provnání s ostatními formulacemi.

Ideálním řešením pro postemergentní aplikace je Elumis. Kombinuje účinné látky mesotrion a nicosulfuron, čímž pokrývá kompletní plevelné spektrum. Vykazuje velmi dobrou účinnost na pýr, významnou retardaci pcháče a spolehlivě kontroluje jednoleté trávy, jako jsou ježatka kuří noha a také dvouděložné jednoleté plevele. Díky své formulaci a zabudovaným smáčedlům nepotřebuje žádné adjuvanty, má velmi rychlý příjem a je bezpečný pro kukuřici. Lze jej aplikovat až do osmi pravých listů kukuřice.

Rychlé řešení dvouděložných vytrvalých plevelů

Přípravek Banvel 480 S využívá výhod účinné látky dicamba spadající do skupiny růstových herbicidů. Mezi ně patří silný a rychlý účinek na dvouděložné vytrvalé plevele. Banvel je vynikající tank-mix partner a spolu se sulfonylmočovinami dochází k synergii působení a jeho síla se tak násobí.

Společnost Syngenta se snaží poskytnout všem pěstitelům řešení šitá na míru, abychom jim pomohli s každodenními problémy, které pěstování zemědělských plodin přináší. Jsme připraveni vám poskytnout plný servis a podporu pro vaši maximální spokojenost díky týmu našich regionálních obchodních zástupců. Zároveň bychom vám chtěli popřát mnoho úspěchů v nadcházející sezóně.

RNDr. Ondřej Skala

Syngenta Czech s. r. o.

Foto:

Porost ošetřený přípravkem Lumax

Účinek přípravku Elumis

Vlevo kontrola, vpravo ošetřeno přípravkem Gardoprim Plus Gold 500 SC

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *