Na peronosporu s novým přípravkem

Stávající portfolio společnosti Bayer CropScience pro foliární aplikace čítá na čtyřicet přípravků na ochranu rostlin. Kromě všech významných druhů polních plodin a chmelnic nabízí firma také spolehlivé řešení pro vinaře a ovocnáře a podobně jako v každém roce připravila i tentokrát pro pěstitele několik novinek. Možnost seznámit se s nimi měli ovocnáři a vinaři především z Moravy ještě na začátku sezóny. Na konci února pro ně totiž Firma Bayer CropScience uspořádala trojlístek seminářů zaměřených právě na ochranu trvalých kultur.

Ze semináře doslova nabitého informacemi jsme pro vás vybrali přehled novinkových i těch osvědčených fungicidních přípravků.

Révě pomůže Profiler
Zcela novým fungicidem určeným k boji proti peronospoře na révě vinné je Profiler. Tento přípravek byl vyvinut a odzkoušen jako optimální kombinace dvou účinných látek, z nichž jedna byla poprvé objevena až v roce 1997 a v Evropě registrována o více než deset let později a druhá je naopak osvědčena dlouholetým používáním. Na trh je dodáván ve formě vodorozpustných granulí. Účinná látka fluopicolide byla v České republice registrována v druhé polovině roku 2009 a co se týče chemické struktury, představuje prvního zástupce skupiny acylpicolidů. Působí translaminárně a vykazuje zejména preventivní, částečně i kurativní a antisporulační účinek, a to již několik minut po aplikaci. V rostlině je redistribuována xylémem. Má silný vliv na uvolňování a mobilitu zoospór, ovlivňuje jejich klíčení, působí na sporulaci a inhibuje růst mycelia uvnitř rostlinných pletiv. Do spektra účinnosti fluopicolide patří celá řada houbových patogenů třídy Oomycetes, zejména Plasmopara viticola, Phytophthora infestans, Pseudoperonospora humuli, Perenoplasmopara cubensis, Peronospora destructor a různé druhy Pythium.
Druhou účinnou látkou obsaženou v přípravku Profiler je systémově působící fosetyl-Al
ze skupiny ethylfosfonátů. Rostliny jej přijímají nadzemními částmi i kořeny a uvnitř je potom rozváděn akropetálně i bazipetálně pomocí xylému a floému. Má dva mechanismy působení – preventivně inhibuje klíčení spór a pronikání patogena do rostlinných pletiv, v pozdějších vývojových stádiích chorob omezuje rozvoj mycelia a sporulaci. Nepřímo má pozitivní vliv také na posílení mechanismů obranyschopnosti rostlin a je schopen ochránit i jejich nově přirůstající části. Účinkuje proti houbám z třídy Oomycetes, jako je zejména Plasmopara spp., Peronospora spp., Phytophthora spp., Pythium spp. a působí rovněž proti některým bakteriózám.
„Vzhledem k mechanismu účinku obou látek doporučujeme používat přípravek Profiler výhradně preventivně v době aktivního růstu rostlin a nejpozději do začátku zaměkání bobulí,“ vysvětlil Ing. Petr Příkazský ze společnosti Bayer CropScience. Dávkování pak závisí na růstové fázi révy a podmínkách pro infekci a pohybuje se v rozmezí 1,5 až 3 kg/ha. Povoleny jsou maximálně tři aplikace za sezónu v intervalu kolem 14 dní. Ochranná lhůta pak činí tři týdny. „Použili jsme velmi kvalitní smáčedla, takže přípravek vykazuje vysokou odolnost proti dešti a je možné jej používat i na mokrý list, například za ranní rosy,“ doplnil Ing. Příkazský. Profiler neobsahuje limitované účinné látky, takže vyhovuje použití v integrované produkci.
Druhou představenou novinkou sloužící k ochraně révy vinné proti houbovým chorobám je kombinovaný přípravek Melody combi 65,3 WG, který sice již v nabídce společnosti Bayer CropScience figuruje, nicméně pro letošní rok doznal podstatného vylepšení. V případě obou účinných látek (iprovalicarb a folpet) totiž došlo k navýšení jejich obsahu o 50 % a změnila se i formulace přípravku ze smáčitelného prášku na vodorozpustné mikrogranule, jejichž výhodou je snadná manipulace, zejména lepší rozpustnost a menší prašnost. Lze jej s úspěchem použít v boji proti peronospoře, kde působí preventivně i kurativně a vykazuje antisporulační účinnost, u šedé a bílé hniloby se doporučuje aplikovat vždy preventivně. Působí rovněž na červenou spálu a černou skvrnitost. V závislosti na druhu choroby a termínu aplikace se používá dávka 0,9 – 1,8 kg/ha.

Rozšířená registrace i osvědčené přípravky
„Do ovocných výsadeb nemáme připraveno tolik novinek, jako tomu bylo u révy vinné, nicméně za velmi podstatné považuji nové rozšíření registrace přípravku Aliette 80 WG právě do jabloní a hrušní,“ uvedl na začátku svého vystoupení Ing. Marian Havlíček, který má ve společnosti Bayer CropScience tuto problematiku na starosti. Fungicid Aliette 80 WG obsahuje účinnou látku fosetyl-Al a v České republice je primárně registrován pro ochranu chmele, dobře jej znají také pěstitelé jahod a zelináři. Nově jej tedy lze použít do ovocných sadů a školek, konkrétně proti bakteriální spále jabloňovitých na jabloních a hrušních. „Registraci jsme rozšířili na základě velmi dobrých zkušeností s tímto přípravkem v Belgii a Nizozemsku,“ vysvětlil Ing. Havlíček. V sadech se tímto přípravkem doporučuje ošetřovat ve chvíli, kdy nastanou příznivé podmínky pro šíření patogena, zejména na počátku a v průběhu kvetení, v intervalu 7 až 12 dní. Ovocné školky se ošetřují v průběhu vegetace opět v případě, pokud nastanou vhodné podmínky pro rozvoj patogena a konkrétně do porostů určených k expedici se Aliette 80 WG aplikuje před odlistěním, vše opět v intervalu sedmi až dvanácti dnů. Doporučená dávka činí 2 – 3 kg/ha v množství aplikační kapaliny 300 – 1000 l/ha. Ochranná lhůta je 28 dní a maximálně je možné porosty ošetřit třikrát za sezónu.
Naopak již praxí prověřeným fungicidem je přípravek Zato 50 WG, který je ideálním preventivním řešením zejména proti strupovitosti a padlí na jádrovinách. „K jeho výhodám patří velmi dobrá účinnost proti dalším chorobám včetně skládkových, bezproblémová kombinovatelnost s jinými přípravky, vysoká odolnost ke smyvu deštěm a rovněž skutečnost, že vyhovuje směrnicím SISPO,“ vyjmenoval Ing. Havlíček. Zejména při použití proti strupovitosti se doporučují kombinace s kontaktním fungicidem. Možné jsou maximálně tři aplikace za sezónu.
„Již více než třicet let je na trhu k dispozici Baycor 25 WP a i přesto jeho prodeje rok od roku stále stoupají,“ uvedl Ing. Havlíček další přípravek. Důvodem jsou podle něj jeho četné výhody – jde o širokospektrální fungicid do jádrovin i peckovin s lokálně systémovou účinností a navíc nejen preventivním, ale i kurativním působením (zejména v případě strupovitosti u jádrovin). Baycor lze totiž s úspěchem využít až do dvasedmdesáti hodin po začátku infekce. Samozřejmě, podle typu zásahu volíme aplikační dávku – pro preventivní ošetření postačí nižší hodnota z rozpětí 0,75 – 1,5 kg/ha, pro kurativní potom spíše hodnota vyšší. Dalšími výhodami tohoto přípravku je vhodnost pro antirezistentní programy, praxí ověřená účinnost proti rzi hrušňové, bezproblémová mísitelnost s insekticidy a podobně jako u předchozích také skutečnost, že vyhovuje směrnicím SISPO. Z dalších možností použití fungicidu Baycor 25 WP lze jmenovat například rez vejmutovkovou u drobného ovoce (rybíz, angrešt), skvrnitosti listů u višní a třešní a v neposlední řadě také moniliózy a hnědnutí listů u meruněk.
Pouhých sedm dní je délka ochranné lhůty u dalšího z portfolia fungicidů od společnosti Bayer CropScience – přípravku Horizon 250 EW. Ten lze kromě řepky, obilnin a chmele s úspěchem použít také v ochraně peckovin, a to zejména proti moniliovému úžehu a právě díky velmi krátké ochranné lhůtě umožňuje cílené ošetření i proti moniliové hnilobě plodů. K jeho výhodám patří účinnost proti širokému spektru chorob, například skvrnitosti listů třešní, hnědnutí listů meruňky, padlí broskvoňového, rzi švestkové, šedé hnilobě a koletotrichové hnilobě višní. Pozitivem je rovněž vysoká spolehlivost zásahu a příznivá formulace v podobě vodní emulze. Přípravek Horizon 250 EW se do peckovin aplikuje v dávkách 0,75 – 1 l/ha, v závislosti na druhu peckovin maximálně dva až třikrát za sezónu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *