12.03.2001 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na jaře proti plevelům v cukrovce

Zaplevelení cukrovky je ovlivněno celým komplexem příčin. Jde o osevní postup (předplodina a její ochrana), předseťovou přípravou půdy, nedodržení agrotechnických termínů atd. I letos se budou mnozí pěstitelé cukrovky zaobírat otázkou, které herbicidy použít k hubení plevelů v této plodině. Jednou z možností je použití přípravků firmy Synthesia. Budou-li herbicidy aplikovány včas a v optimálních kombinacích v rámci pěstební technologie, odbourá se jedna z hlavních příčin zaplevelenosti řepných polí. V tomto článku chceme předložit několik variant úspěšné a co možná nejefektivnější herbicidní ochrany cukrovky za pomoci přípravků řady Synbetan, popřípadě jejich kombinací s dalšími pesticidy.

Synbetany, jak je všeobecně známo, patří do skupiny postemergentních herbicidů. Jsou to emulgovatelné koncentráty s účinnými látkami phenmedipham (PMP), desmedipham (DMP), popřípadě ethofumesate (ETH). Vývojová fáze plevelů je důležitým faktorem, který ovlivňuje účinnost těchto přípravků, protože jejich součástí jsou kontaktně působící účinné látky (PMP a DMP). Plevele by se v době ošetření měly nacházet v co možná nejnižší fenofázi (děložní listy až základ prvního páru pravých listů). Pokud se Synbetany aplikují na přerostlé plevele, je nutné zvýšit jejich aplikační dávku. Pro efektivitu ošetření je proto důležitá včasnost zásahu.
Do prvních aplikací doporučujeme použít dávku 2 l.ha-1 Synbetanu P forte, popřípadě kombinaci 2 - 2,5 l.ha-1 Synbetanu Duo + 0,2 - 0,25 l.ha-1 Ethosatu 500. Synbetan P forte i Synbetan Duo jsou vysoce selektivní herbicidy, a proto mohou být aplikovány i na vzcházející řepu bez nebezpečí fytotoxicity. Tímto způsobem lze zlikvidovat běžně se vyskytující plevele, jako jsou merlíky, lebedy, svízel přítula, rdesna, pohanka svlačcovitá, bažanka rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, lilek černý, hluchavky, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní a další. Vzhledem k obsahu ethofumesatu je nezanedbatelný také jeho účinek na jednoleté jednoděložné plevele (například ježatku kuří nohu). V roce 2000 se vzhledem k vysokým teplotám objevily laskavce již v době prvních aplikací. Tento problém se podařilo úspěšně řešit kombinací přípravků Synbetan P forte 1,25 l.ha-1 + Synbetan D forte 0,75 l.ha-1 a zkrácením intervalu mezi prvním a druhým ošetřením.
Synbetan D forte v dávce 2,5 l.ha-1 nebo Synbetan Mix 2,5 - 3,5 l.ha-1 + Ethosat 500 0,4 - 0,6 l.ha-1, popřípadě Synbetan D 2,5 - 3,5 l.ha-1 + Ethosat 500 0,4 - 0,6 l.ha-1, nacházejí hlavní uplatnění ve druhém a dalších ošetřeních cukrovky. Vzhledem k přítomnosti desmediphamu je spektrum citlivých plevelů rozšířeno o laskavce. Těmito herbicidy v uvedených dávkách může být ošetřena pouze ta cukrovka, která má vyvinutý alespoň první pár pravých listů. Horní hranicí pro úspěšné ošetření jsou jeden až dva páry pravých listů plevelů. Pokud jsou plevele ve vyšší fenofázi, je nezbytné upravit hektarovou dávku, popřípadě využít kombinace s adjuvantem Velvet 2000.
Přípravek Tornado s účinnou látkou metamitron je vzhledem ke své vysoké selektivitě vůči cukrové řepě vhodný do všech aplikací jako součást kombinací se Synbetany. Rozšiřuje jejich účinnost zejména o heřmánkovité plevele, tetluchu kozí pysk a výdrol řepky. Důležitý je i synergický účinek tohoto herbicidu na plevele likvidované ostatními přípravky.
Jedním z výhodných komponentů do tank-mix směsí pro použití v cukrovce je Lontrel 300 (účinná látka clopyralid). Tento přípravek hubí kromě pcháče osetu i heřmánkovité plevele, rdesna, tetluchu kozí pysk, výdrol slunečnice a některé další dvouděložné plevele. Lze jej použít buď formou dělené aplikace se Synbetany, nebo i jednorázově. Všechny Synbetany lze kombinovat též s přípravky na bázi chloridazonu, lenacilu či triflusulfuron-methylu (Safari 50 WG).
Ze skupiny graminicidů je v Synthesii finalizován Gallant Super v licenci firmy Dow AgroSciences. Tento herbicid hubí úspěšně široké spektrum plevelných trav, například pýr plazivý, ježatku kuří nohu, oves hluchý, lipnici roční, výdrol obilnin a další jednoděložné plevele. Gallant Super je systémový herbicid a aplikuje se postemergentně na vzešlé trávy. Pokud je aplikován v pýrohubné dávce, není doporučeno ošetření v tank-mixu s kontaktními herbicidy.

Ing. Martin Schejbal,
Ing. René Paclík,
AliaChem, a.s., o.z. Synthesia
Pardubice - Semtín

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down