Na Budějovicku poklesly proti loňsku plochy osevů

Úhrnná osevní plocha zemědělských plodin v Budějovickém kraji činila podle soupisu k letošnímu 31. květnu 319 708 hektarů a meziročně se snížila téměř o 700 hektarů.

Z údajů Krajské reprezentace Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyplývá, že plochy osevů jsou letos menší v případě žita, ječmene, brambor, technických plodin a zeleniny. Naopak u pšenice, ovsa, luskovin a pícnin je výměra osevních ploch v letošním roce větší. Osevní plocha pšenice letos vzrostla o více než 7000 hektarů, u ostatních plodin nebyl nárůst tak výrazný. Naopak největší pokles plochy osevu zaznamenal ČSÚ u ječmene, a to také zhruba 7000 hektarů. Výrazné bylo snížení výměry také u žita (zhruba 2700 hektarů).
Jihočeský kraj byl tradičně největším pěstitelem brambor v ČR. Na jihočeské zemědělské podniky připadala přibližně jedna čtvrtina celkového ročního prodeje konzumních brambor v ČR. O toto postavení však po vytvoření vyšších územních samosprávných celků Budějovický kraj přijde, protože bramborářský okres Pelhřimov, nyní patří do Jihlavského kraje. Osevní plocha brambor v Budějovickém kraji letos koncem května činila 7987 hektarů, v okrese Pelhřimov to bylo loni více než 5000 hektarů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *