Na bilanci sadby brambor je zatím brzy

V polovině října byla již polovina vzorků sadby brambor z letošní sklizně zkontrolována metodou Elisa na výskyt viróz. Právě kvůli napadení virózami bylo zatím neuznáno 23 % a sestupněna 3 % z celkové plochy sadbových brambor, přihlášené k množení. Podle údaje ÚKZÚZ byly letos sadbové brambory pěstovány na 5260 ha, což je jen o 52 ha méně než loni. Ve svém vystoupení na Bramborářských dnech v Havlíčkově Brodě to sdělil Ing. Miroslav Houba, CSc., ředitel odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.

Virózy byly letos největším problémem pěstitelů sadby brambor, jejich výskyt je možné porovnat s rokem 1994. Mšice začaly nalétávat do porostů velmi brzy a bylo jich nebývalé množství. Kdo nepoužil proti těmto přenašečům viróz včas insekticid, nedopadl s kvalitou sadby dobře. K dobrému zdravotnímu stavu navíc nepřispívá trvale vysoký podíl množení v nižších stupních (C2 – kolem 60%).
Sadba brambor je testována také na bakteriální kroužkovitost, která je karanténní chorobou. Tady je stav o něco příznivější. Její rozšíření se daří v posledních letech úspěšně eliminovat. Dvě třetiny ze 3882 odebraných vzorků již byly otestovány a pozitivní výsledek byl pouze u dvou z nich.
Pracovníci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského se letos více věnovali kontrole používání certifikované sadby brambor ve vymezených uzavřených pěstebních oblastech. Zkontrolovali kompletně jednu třetinu těchto ploch vždy v celém katastru. Předpoklad širšího porušování předpisů se ale nepotvrdil. Nedostatky nebyly závažné a nemuselo být proto zahájeno žádné správní řízení.
Jak ing. Houba zdůraznil v závěru svého vystoupení, zatím nelze říci, zda bude na jaře sadby brambor z domácí produkce dostatek. Zaleží totiž nejenom na tom, jak dopadnou ještě neprovedené testy, ale také zda se podaří uznanou sadbu dobře uskladnit. Mokrý podzim může být příčinou většího výskytu skládkových chorob, což by kvalitu sklizené sadby výrazně snížilo nebo bylo příčinou jejího zničení.
Přes všechny problémy, které mohou kolem sadby brambor vzniknout, by podle ing. Houby měly být v budoucnu zpřísněny kvalitativní parametry. Také kategorizaci sadby bychom měli v našem státu přizpůsobit evropským zvyklostem. Jenom tak totiž mohou naši pěstitelé sadbových brambor obstát po vstupu do EU v tvrdé zahraniční konkurenci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *