10.05.2021 | 03:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti volby v osevu ozimé řepky

Řepka olejka je stále vhodnou a lukrativní plodinou pro pěstování. Pro její zařazení do osevního postupu, i přes nepříznivý mediální obraz a omezení v pěstování, hovoří její nezpochybnitelná předplodinová hodnota a přetrvávající pozitivní ekonomická bilance pěstování. Osivářský, agrochemický, agrotechnický i agroporadenský sektor se věnují aktivní podpoře nejen mezi pěstiteli, ale i na zlepšení obrazu pěstování řepky mezi laickou veřejností i argumentací na bázi osobních kontaktů.

Články, reportáže a ústní zkazky plné polopravd a mýtů mohou negativně ovlivňovat postoj pěstitele k otázce výměry této plodiny. Ovšem řepka olejka si za 30 let aktivního pěstování podpořeného širokým záběrem výzkumu nezávislých institucí vydobyla své oprávněné postavení na polích České republiky. Vlivem krizové situace by se mohla zvyšovat poptávka po řepkovém semeni vlastní produkce, nebo alespoň evropské produkce, neboť pohyb komodit po světě je omezen snížením dopravy a zároveň si státy snaží dělat zásoby svých produktů. Ovšem poptávka zpracovatelského průmyslu poklesla jen mírně. Tedy výkupní cena řepky je momentálně na úrovni nejvyšší za 8 let (Zdroj: Květy olejnin, 1/21). A otázka odbytu vypěstované komodity je naprosto klíčová. Agrofinal, spol. s r. o. je partnerem svým klientům v poradenství i v dodávání otestovaných hybridů a liniových odrůd řepky olejky vhodných pro rozmanité podmínky i technologie pěstování. Agrofinal je hlavním zástupcem francouzského šlechtění Euralis pro Českou republiku. Z dalších plodin naleznete v portfoliu slunečnici, kukuřici, sóju a čirok.

Moderní technika genetického markerování

Každá šlechtitelská společnost má svou technologii a strategii pro neustálé přizpůsobování se náročným podmínkám trhu a klientských nároků. Šlechtitelská společnost Euralis využívá nové, moderní techniky genetického markerování, která umožňuje zrychlený a přesný proces výběru rodičovských rostlin, aby jejich potomstvo splňovalo nároky tzv. P3 šlechtění. Tedy výkon (Performance), odolnost (Protection) a ziskovost (Profi - tability). Zdokonalování vybraných vlastností probíhá na deseti pokusných stanicích v šesti zemích Evropy. Díky tomu je možné využívat unikátních přírodních podmínek každé stanice pro výraznější expresi specifického genu, jeho zabudování do DNA a ukotvení požadované specifické vlastnosti. Následně probíhá přenos genetického materiálu do jiného regionu a křížení s jinou mateřskou linií. Např. pro odolnost vůči klimatickým podmínkám je při šlechtění využívána přirozená kontinentalita podnebí. Přesnějším a rychlejším šlechtěním se nám tímto otevírá nová cesta hybridů P3 generace. Zvýšený důraz na kvalitu a přesné vlastnosti vysévaného materiálu (např. odolnost k chorobám a škůdcům, suchovzdornost, plasticitu, nepukavost šešulí, tvorbu biomasy, habitus rostliny, kompenzační schopnost a na postavení šešulí…) budou stále více ovlivňovat parametry výběru pěstovaného hybridu či liniové odrůdy řepky olejky. Je tedy zapotřebí volit materiály odolné geneticky a využívat jejich přirozené projevy. Mnoho podniků dnes intenzivně zvažuje i pořizovací náklady na osivo. Zde je ovšem zapotřebí zohlednit fakt, že vyšlechtění jednoho hybridu řepky a jeho následné množení je, i za přispění moderní technologie, práce mnoha lidí. V pořizovací ceně za osivo je odměňována i jejich práce.

ES Imperio

Prvním zástupcem P3 generace hybridů v portfoliu společnosti Agrofinal je hybrid ES Imperio. V České republice zaregistrovaný již v roce 2018 po dvou letech excelentních výsledků v pokusech ÚKZÚZ. V pokusech SPZO se pro rok 2020 řadil do skupiny „středních odrůd“ s celorepublikovým průměrem sklizně 4,068 t/ha (3,19 t/ha v roce 2019) (hodnocení SPZO). Hybrid ES Imperio se vyznačuje vysokou plasticitou. A vyšší sklizňovou HTS. Jeho výnosy v teplé oblasti dosahují 120 % na průměr pokusů a v chladné oblasti 119 % (zdroj: SPZO, 2019). Vynikajících výnosů dosahuje nejen v pokusech, ale i v praxi. V pěstitelském roce 2018/2019 byl, dle SPZO, hodnocen jako hybrid s 2. nejvyšší tolerancí vůči verticiliovému vadnutí řepky. ES Imperio je hybrid vhodný i pro pozdnější termíny výsevu. Rychlejší růst na podzim a zároveň pomalejší start na jaře jsou pro něj výbornou ochranou před vymrzáním. Z hlediska termínu sklizně se jedná o středně raný hybrid. Rostliny jsou středně vysoké, robustnější, s bohatým větvením a pevnými nepukavými šešulemi. ES Imperio je hybrid vhodný pro všechna stanoviště a typy půd. Zároveň mu však vyhovuje vysoká intenzita pěstování. Disponuje dvěma geny resistence proti fomovému černání – RLM 3 a RLM 7. Vhodný výsevek je 450–500 tis. semen na hektar.

ES Capello – novinka v sortimentu

Novinkou v sortimentu rovněž s parametry P3 šlechtění je ES Capello, které je již zařazeno v poloprovozních pokusech i v testování na běžných plochách. Vlastnostmi jsou si velmi podobné s ES Imperio, ovšem ES Capello je robustnější v habitu. Toto dává předpoklad větší odolnosti před poškozením škůdci či krupobitím. V poloprovozním pokusu na ploše podniku Zbirožská, a. s., dosáhlo excelentního výnosu 5,5 t/ha (tedy 105,5 % na průměr pokusu). Rozšiřujícím se problémem je půdní bakterie Plasmodiophora brassicae, patogen napadající kořenový systém brukvovitých. Zde nemáme účinnou možnost půdní dezinfekce, a proto je nutné volit odrůdy k napadení tolerantní. U tolerantních odrůd sice na kořenech probíhá primární infekce, ale nedochází k významnému ovlivnění výnosu. Obecně šlechtění k jedné specifické vlastnosti, jakou je tolerance patogena či herbicidu, s sebou obvykle přináší pokles výnosu oproti standardním vysokoprodukčním hybridům. V současné době se odrůdy tolerantní k Plasmodiophora brassicae již přibližují k výnosům běžných hybridů. Obzvláště v oblastech, kde byl výskyt tohoto půdního patogena prokázán.

ES Cramberio, ES Decibel, ES Alicia

ES Cramberio je odrůda tolerantní vůči nádorovitosti kořenů. Rychlejší podzimní vývoj umožnuje pozdnější výsev. Vyniká vyšší zimuvzdorností a vyšší odolností vůči dalším chorobám řepky olejky, jakou jsou sklerotiniová hniloba řepky (bílá hniloba), verticiliové vadnutí a cylindrosporióza. V poloprovozním pokusu na podniku Agra Řisuty, kde se tento patogen prozatím nevyskytuje, dosahovalo ES Cramberio výnosu 3,79 t/ha. Do segmentu hybridů určených pro clearfield technologii patří ES Decibel. ES Decibel je středně raný, středně vysoký hybrid s vyšší HTS. Využívání vlastností odrůd jako preventivních opatření patří do komplexu opatření nazývaných biologická kontrola. ES Alicia je speciální, extrémně raná odrůda řepky. Její výrazná ranost je využívána pro biologickou kontrolu blýskáčka obecného. Při setí ve směsi, či jako obsev hlavní produkční plochy. Díky časnějšímu výskytu blýskáčka na dříve kvetoucí ES Alicia lze optimalizovat termín postřiku před napadením hlavní plochy a může být ošetřena jenom část pozemku.

ES Mambo

Velmi příznivou ekonomikou pěstování se vyznačuje pěstování liniových odrůd řepky olejky, které v současné době zažívá renesanci a dochází k nárůstu procent orné půdy oseté právě „liniemi“. Agrofinal zastupuje odrůdu ES Mambo. Tato odrůda je nižšího vzrůstu a pomalejšího jarního startu, ovšem ve sklizni se jedná o střední ranost. Je velmi plastická a při vyšší intenzitě agrotechniky dosahuje výnosů srovnatelných s hybridy. Je nesmírně životaschopná a i přes viditelné poškození květnovými mrazy, dosáhla v poloprovozním pokusu v podniku Zbirožská, a.s., 4,8 t/ha. Vzrůstající nároky na kvalitu sklizeného merkantilu za stále obtížnějších podmínek pro pěstování s sebou přináší mnoho komplikací. Volbou spolehlivého partnera v dodávce osiv řepky je ihned o jednu starost méně. Společnost Agrofinal děkuje za vaši volbu.

Ing. Michaela Škeříková, Ph.D., Agrofinal spol. s r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down