06.12.2021 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti ochrany rostlin v precizním zemědělství

Základem precizního zemědělství je aktivní přístup k heterogenitě prostředí. Tato úvodní krátká věta vyžaduje bližší vysvětlení pojmů. Heterogenitou v širším kontextu chápeme jako proměnlivost prostředí v abiotické (půda, meteorologické jevy, voda, živiny, funkčnost postřikovačů atd.) a biotické podobě (biodiverzita, přítomnost škodlivých organismů, parazitoidů, predátorů). Zároveň lze variabilitu prostředí nahlížet nejen z hlediska sledovaného faktoru (to, co způsobuje problém), prostoru (variabilita pozemku) a času (např. začátek/maximum/konec výskytu konkrétního škůdce).

Tématem se v Úrodě č. 12/2021 zabývá Ing. Jan Lukáš, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Připomíná, že aktivním přístupem je pro účely tohoto článku míněn popis, analýza, interpretace a syntéza těchto informací promítnutá do opatření, která se realizují na poli, v sadu či skleníku v návaznosti na odbornou rozvahu z pohledu biologických a agronomických znalostí a zkušeností. A konečně, adjektivum precizní evokuje přesnost, odklon od analogového přístupu s příklonem k digitálnímu, ale i přístup a rozhodování založené na faktech. Uplatňují se zde zhusta i modelovací techniky, zpracování velkoobjemových dat, scénářové postupy (co se stane, když) v ruku v ruce s využíváním senzorů dálkového průzkumu země i přesného geopozicování. Ve zkratce nás zajímá – co se kde, kdy a v jaké intenzitě vyskytuje. Je zřejmé, že nové a pokročilé technologie mají v této oblasti výsadní postavení, a to v celé procesní vertikále od získávání, přes zpracování až po vyhodnocení informací, které jsou schopné, v závislosti na rozlišení a výkonnosti vzorkování, charakterizovat v klíčových parametrech v krátkém časovém úseku celé půdní bloky. Vzorkování pak může probíhat jak kontaktně, tak i distančně různorodou senzorovou technikou založenou na fyzikálních, chemických či mechanických principech.Výsledkem tohoto procesu je velké množství dat, o kterých předpokládáme, že jsou přesná a jako takové budou generovat precizní závěry. Tato zkratka může fungovat za předpokladu, že jsou informace sbírány metodologicky správně s důležitými doplňkovými údaji (metadata – data o datech), zpracovány korektními statistickými postupy a interpretovány v biologickém/agronomickém kontextu.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down