Mořidla Maxim proti fuzariózám na ozimých obilninách

Na polním dni firmy Syngenta, který se konal začátkem dubna 2001 ve zkušební stanici Trutnov, se mohli účastníci ze semenářských firem i zemědělské praxe opět přesvědčit o jedinečných účincích mořidel MAXIM 025 FS a MAXIM STAR 025 FS proti plísni sněžné a fuzariózám v předjarním období po přezimování ozimých obilnin.

Význam moření proti fuzariózám

S rostoucími nároky na kvalitu zemědělské produkce vyvstává potřeba omezovat negativních vlivy plísní (například fuzarióz) na kvalitu krmiv, užitkovost zvířat a bezpečnost potravin. Problémy nám způsobují mykotoxiny hub, kterými jsou kontaminovány potraviny a krmiva. Mykotoxiny v současnosti představují celosvětový problém vyžadující komplexní přístup k řešení od kontroly a prevence až po soubor různých opatření včetně použití mořidel.
Klíčící a vzcházející rostliny obilnin jsou houbami rodu Fusarium ohrožovány prakticky od zasetí až do předjarního období po přezimování. Odborníci rozlišují škody způsobené plísní sněžnou (Microdochium nivale) od škod způsobených houbami ze skupiny Fusarium roseum, které se spolupodílejí na tzv. hynutí klíčících a vzcházejících rostlin a hnědnutí pat stébel. Pokud nejsou obilniny proti fuzariózám účinně chráněny mořením, dochází buď k úhynu celých rostlin, nebo k oslabení jejich zdravotního stavu – zejména po přezimování. Uhynulé rostliny nebo napadené části oslabených rostlin představují inokulum – zdroj dalšího šíření fuzarióz (například do klasů).

MAXIM 025 FS

Na počátku objevu mořidla MAXIM 025 FS bylo zjištění, že některé půdní bakterie produkují látku, přírodní pyrrolnitrin, účinkující proti široké škále houbových chorob. Chemikům se podařilo tuto substanci pozměnit tak, aby byla stabilnější. Byl syntetizován fludioxonil, účinná látka mořidla MAXIM. Patří do skupiny fenylpyrrolů, které svým účinkem napodobují procesy, probíhající v přírodě. Protože působí v minimálních dávkách (37,5 g na 1 t osiva obilnin), nezatěžuje životní prostředí zbytečně nežádoucími rezidui na rozdíl od starších doposud používaných přípravků, které se aplikují v dávce například 1 – 1,2 kilogramy (!) účinných látek na jednu tunu ošetřeného osiva. Při hubení plísně sněžné v ozimém žitě si MAXIM vystačí s dvaatřicetkrátkrát menším množstvím účinné látky na jednu tunu osiva a přitom chrání žito v průměru o 31 % lépe než porovnatelný standard.
V České republice je v současné době MAXIM 025 FS deklarován jako mořidlo s úředně ověřeným účinkem proti fuzariózám podle EPPO. Některá mořidla jsou sice registrována proti plísni sněžné (M. nivale), nemají však registraci proti fuzariózám (Fusarium spp.). Odborníci, kteří testovali MAXIM v tříletých registračních pokusech, si cení zejména jeho vyrovnaného účinku proti fuzariózám nejen na podzim, ale hlavně na konci zimy a v předjaří (tabulky 1 a 2). Rostliny ošetřené MAXIMEM jsou i v té době zdravé a v dobré kondici s předpokladem dát dobrý výnos.

MAXIM STAR 025 FS

Význam mořidla MAXIM STAR 025 FS pro ozimý ječmen je nepopiratelný. Jde o univerzální kombinované mořidlo povolené proti hlavním chorobám ječmene, ke kterým patří především pruhovitost ječná (Helminthosporium gramineum), prašná sněť ječná (Ustilago nuda) a hnědá skvrnitost ječmene (Pyrenophora teres). Zároveň je MAXIM STAR 025 FS vůbec prvním mořidlem v České republice s úředně ověřeným účinkem proti fuzariózám (Fusarium spp.) a plísni sněžné(Microdochium nivale) na ozimém ječmeni podle EPPO. Je všeobecně známo, že zdravotní stav ozimého ječmene není v posledních letech na odpovídající úrovni. MAXIM STAR 025 FS proto představuje novou zajímavou možnost, jak přispět ke zlepšení této situace.

Závěr

 MAXIM 025 FS a MAXIM STAR 025 FS jsou mořidla vhodná k moření osiva, které je určeno k výsevu jak množitelských porostů kategorie S (standardní rozmnožovací materiál), tak běžných (merkantilních) porostů pšenice, žita, tritikale (MAXIM 025 FS) a ječmene (MAXIM STAR 025 FS).
 S přihlédnutím k jedinečným účinkům obou mořidel proti plísni sněžné a fuzariózám, které škodí v průběhu zimy a po přezimování v předjarním období, jsou přípravky velmi vhodné pro ošetření ozimých obilnin.
 MAXIM 025 FS a MAXIM STAR 025 FS jsou nezastupitelnými mořidly při hubení fuzarióz. Proto uspokojí především pěstitele, kteří požadují osivo kvalitně ošetřené nejen proti snětím, ale také proti komplexu fuzarióz.
 Mořidla typu MAXIM chrání ozimé obilniny i proti nejsilnějšímu až ničivému napadení plísní sněžnou. Jsou proto vhodná pro moření osiva, které bude seto v oblastech, kde se dlouho drží sněhová pokrývka.

Ing. Antonín Horák, CSc.,
Syngenta Czech, s.r.o., Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *