Moření stabilně zvýší výnos obilnin

Základ stabilizace výnosů obilnin spočívá v kvalitně založeném porostu již na podzim, který má dostatek odnoží a objemnou kořenovou soustavu. Celkový růst a vývoj obilnin je možné pozitivně a cíleně ovlivnit už v začátcích prostřednictvím používání stimulačních látek, na bázi mořských řas jako přídavku k moření.

 

Proč použít mořské řasy na moření obilnin?

Mořské řasy jsou nejbohatším zdrojem přírodních fytohormonů, bioaktivních látek a živin na světě. Pro klíčení jsou podstatné gibereliny, které podporují a urychlují klíčení a následně auxiny, jež zase podporují růst kořenů a jemného kořenového vlášení. Všechny tyto fytohormony jsou obsažené v přípravcích na bázi mořských řas. Podpoření tvorby kořenů je významný intenzifikačním faktorem, a to hlavně u odrůd, které tvoří výnos odnožemi. U pozdnějších výsevů a pro všechny obilniny, které v osevním postupu následují po obilnině, kde často dochází k omezení růstu kořenů, je biostimulace efektivnější.

Obrázek: Rozdíl mořeného porostu s Alga 600 v porovnání s kontrolou (foto archiv firmy)

 

Prémiové moření čtyři v jednom

Na základě zkušeností doporučujeme prémiový balíček na moření ozimů – hnojivo na bázi mořských řas se stimulačním a protistresovým účinkem Alga 300++P v dávce 2 l/t plus SoftGuard v dávce 1 l/t osiva. Výhody a účinky této kombinace jsou čtyři.

  • Přírodní stimulace – gibereliny z mořských řas podporují a urychlují klíčení, přírodní auxiny stimulují tvorbu kořenů a jemné kořenové vlášení, čímž se podporuje rovnoměrné vzcházení a odnožování.
  • Výživa NPK a mikroelementy – organické živiny dodávají energii klíčícím rostlinám již od začátku jejich růstu.
  • Silná protistresová ochrana – ochrana proti suchu, chladu, zasolení, zamokření.
  • Prevence vůči chorobám – SoftGuard působí preventivně proti houbovým, bakteriálním a virovým chorobám a zesiluje účinnost fungicidního mořidla.

Fosfor obsažený v přípravku na bázi mořských řas Alga 300++P má příznivý vliv na vývoj a tvorbu kořenů, který je podpořený kombinací přírodních fytohormonů. Zvýšení energie klíčení, rychlejší a rovnoměrný start má velký význam u všech typů porostu, ale hlavně u porostů později setých a odrůd, které tvoří výnos odnožemi.

SoftGuard se svojí účinnou látkou chitosanem oligosacharidem má preventivní účinky vůči houbovým, virovým a bakteriálním chorobám a v kombinaci s přípravky na bázi mořských řas vytváří synergický efekt.

 

Zkušenosti s mořením mořskými řasami

Z minulých let jste si zvykli používat přídavek k mořidlu na bázi mořských řas se silným stimulačním a protistresovým účinkem Alga 600 v dávce 0,8 kg/t osiva, který zůstává také v naší nabídce. Účinky moření jsou zřetelné na obrázku 1, a též v tabulkách 1 a 2. V poloprovozním pokuse jsme ověřovali účinnost přípravku na bázi mořských řas Alga 600 jako přídavek k moření v dávce 0,8 kg/t osiva u jarního ječmene. V porovnání s kontrolou se projevilo značné navýšení výnosu až o 0,8 t/ha, což představuje navýšení téměř o 12 %.

Maloparcelní pokus s mořením byl zaměřen na komplexní ošetření ječmene v průběhu vegetace přípravky na bázi mořských řas (Alga 300++P a Alga 300++K) již od moření a též na jejich kombinaci s přípravkem SoftGuard.

Výsledky z pokusu potvrdily pozitivní vliv moření a listových aplikací přípravků na bázi mořských řas v porovnání s kontrolou o 4,61 %. U varianty, kde byl ještě navíc aplikován SoftGuard, se výnos zvýšil dokonce až o 8,81 % v porovnání s kontrolou.

 

Tab. 1 – Výsledky poloprovozního pokusu s mořením ječmene (Vysočina, rok 2013)

Varianta

Výnos (t/ha)

Zvýšení (t/ha)

navýšení (%)

Zvýšení (Kč/ha)

Kontrola

6,8

Moření Alga 600

7,6

0,8

+ 11,8

4 400

 

Tab. 2 – Výsledky maloparcelního pokusu u ječmene (okres Trnava, rok 2013)

Varianta

Termín aplikace

Dávka

Výnos (t/ha)

Zvýšení (t/ha)

Zvýšení

(%)

Kontrola

4,77

 

 

Alga 600

Alga 300++P

Alga 300++K

moření

začátek odnožování

vlajkový list 

0,8 kg/t osiva

1 l/ha

1 l/ha

4,99

0,22

+4,61

Alga 600

Alga 300++P

SoftGuard++

Alga 300++K

SoftGuard++

moření

začátek odnožování

 

vlajkový list 

0,8 kg/t osiva

1 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

5,19

0,42

+8,81

 

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce a navštivte naši webovou stránku www.agrobiosfer.cz.

Ing. Pavol Krempa, PhD.

obchodní manažer

Agrobiosfer, s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *