Moření osiv – dobrý start při pěstování obilnin

O významu moření osiv už v současné době asi žádný agronom nepochybuje. Přesto stojí za připomenutí varující situace roku 1999, kdy se v naší republice na obilninách výrazně rozšířily sněti mazlavé a zakrslé. Také houbové choroby z rodu Fusarium nebo plíseň sněžnou lze potlačovat mořením osiv, a proto má toto opatření nezastupitelný význam při pěstování obilnin, ale i dalších plodin.

Svědčí o tom i skutečnost, že byla tomuto speciálnímu zásahu věnována celá konference. Na začátku června ji uspořádala firma Syngenta Czech, s. r. o., která patří spolu se společností Bayer k nejvýznamnějším světovým výrobcům mořidel. V roce 2001 zaujímala mořidla v objemu prodeje přípravků na ochranu rostlin od firmy Syngenta v ČR 7 %, ale předpokládá se jejich neustálá inovace a s ní související růst produkce i prodeje. Ve svém vystoupení to zdůraznil Ing. Pavel Kratochvíl.

Aplikace mořidel není novinkou

Historie moření osiv sahá do roku 1920, kdy byly k ochraně proti houbovým chorobám používány organo-rtuťnaté látky. Až za dvacet let na to se objevilo insekticidní mořidlo s účinnou látkou lindan a fungicidní na bázi thiramu. Později přistoupily účinné látky carboxin, carbofuran, metalaxyl a triadimenol. Přelomem byl rok 1980, kdy bylo v rámci Evropské unie zakázáno používání rtuťnatých mořidel. Po roce 1990 nastupují mořidla nové generace, jak pro ochranu proti houbovým chorobám (účinné látky fludioxonil, difenoconazole, tebuconazole a triticonazole), tak proti škůdcům (účinné látky imidacloprid, fipronil a thiamethoxam).
Rozsah moření osiv různých plodin je rozdílný. Mořeno je veškeré osivo cukrovky, většina osiv obilnin (včetně kukuřice) a v poslední době přichází na trh s osivy mořená řepka. Právě u této plodiny se v nejbližší době očekává velký posun v moření, jsou vyvíjeny speciální účinné látky.

Nemořit osivo obilnin znamená riskovat

Vraťme se ale k obilninám. Jak uvedl Ing. Antonín Horák, CSc., společnost Syngenta nabízí pro ochranu vzcházejících rostlin několik řešení. Účinná látka mořidel Maxim má svůj původ v přírodě. Pyrrolnitrin produkují baktérie rodu Pseudomonas a v laboratořích firmy syntetizují fludioxonil, který patří do skupiny fenylpyrrolů. Přípravky Maxim jsou jediná mořidla registrovaná v České republice proti fuzariózám.
Maxim 025 FS je určen pro moření osiva pšenice, žita a tritikale. Již zmíněný fludioxonil je částečně přijímán semeny a omezeně translokován do klíčících rostlin. Účinkuje proti chorobám přenosným půdou i osivem – sněti mazlavé pšeničné, sněti mazlavé hladké, sněti stébelné, plísni sněžné, fuzariózám a braničnatce plevové. Rostliny ozimých obilnin z osiva ošetřeného tímto mořidlem jsou chráněny nejen na podzim ale i v časném jaru. Protože jeho dávkování je nízké, nezatěžuje příliš životní prostředí.
Maxim Star 025 FS je univerzální kombinované mořidlo pro ozimý a jarní ječmen. Má dvě účinné látky (fludioxonil a cyproconazole). Působí proti pruhovitosti ječné, prašné sněti ječné, tvrdé sněti ječné, hnědé skvrnitosti ječmene, fuzariózám a plísni sněžné. Velký význam má z hlediska lepšího přezimování ozimého ječmene. U jarního ječmene v kombinaci s následným ošetřením porostů fungicidy proti klasovým chorobám pomáhá odstranit problém zaplísněného zrna a jeho neprodejnosti pro sladovnické využití.
Strašákem našeho obilnářství jsou v posledních letech sněti. Rozmnožily se v souvislosti s poklesem obměny osiv a jejich likvidace není a nebude jednoduchá. Mořidlo Dividend 030 FS působí proti všem druhům snětí, včetně sněti zakrslé, která je na seznamu karanténních chorob v mnoha zemích. Jeho účinná látka (difenoconazole) je systemicky působící triazolový fungicid s velmi širokým spektrem účinku. Je přijímán semeny a translokován do klíčících a vzcházejících rostlin. Přípravek je velmi tolerantní ke klíčícímu osivu, dávkování je nízké, a proto není zatěžováno životní prostředí.

Kvalita moření hraje významnou roli

Účinné mořidlo je jedním předpokladem úspěchu, kvalita moření druhým. Nová technologie – 100% aplikační proces – přinesla do moření zlepšující kvalitativní prvek. Souběžně s mořidlem přichází do mořicího zařízení speciální pěnový přípravek CETM. Je to pomocná látka, která neobsahuje žádnou účinnou složku. Generátor pěny vytvoří z jednoho litru přípravku CETM 60 až 70 litrů pěny. Namořenost semen je potom 90 až 100 %, výrazně je snížen podíl podmořených semen a mořidlo se dostane i do rýhy obilky, kde bývají nejčastěji zachyceny chlamydospory snětí. Nedochází k otěru a tím ke ztrátám mořidla. Souběžná aplikace s mořidly Maxim i Dividend 030 FS je registrována.
Pěstitelé obilnin tedy mají už od počátku k dispozici vše, co je důležité pro vysoký výnos a jakostní, dobře prodejnou produkci. Záleží na nich, jak těchto možností využijí, zda opět vsadí na certifikovaná a mořená osiva.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *