30.11.2017 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitoring eroze zemědělské půdy

Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu a neobnovitelným přírodním zdrojem. Představuje významnou složku životního prostředí s širokým rozsahem funkcí a je základním výrobním prostředkem v zemědělství a lesnictví. Je ovšem ohrožena celou řadou procesů z části přírodních, z větší části však vyvolaných činností člověka, které vedou k omezení nebo až zničení schopnosti půdy plnit své základní produkční a mimoprodukční funkce.

Eroze je v posledních letech velmi známým pojmem. Proto je provozován webový portál Monitoring eroze zemědělské půdy, jež je společným projektem Státního pozemkového úřadu (SPÚ - dříve Ústřední pozemkový úřad) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. (VÚMOP, v. v. i). Portál slouží k hlášení, evidenci a vyhodnocování jednotlivých erozních událostí. Cílem monitoringu eroze zemědělské půdy je zajistit relevantní podklady o rozsahu problému eroze zemědělské půdy.

Výstupy z analýz monitorovaných událostí mají široké využití jak v soukromé, tak i ve veřejné sféře. Zejména jsou kvalitním podkladem pro efektivní navrhování protierozních opatření a pro přípravu nových politik v oblasti ochrany půd.

 

Mapová služba WMS

Mapová služba nabízí náhled na lokalizaci erozních událostí zaznamenaných v databázi Monitoring eroze zemědělské půdy.

Tuto mapovou službu lze zobrazit v tzv. tlustých klientech (softwarových GIS aplikacích). Pomocí mapové služby je možné zobrazovat lokalizaci erozních událostí zaznamenaných v databázi monitoringu eroze zemědělské půdy a pomocí dotazování do vrstvy (pomocí dotazu GetFeatureInfo) je možné následně získat odkaz přímo k detailu samotné události. Vítejte v internetové aplikaci Limity využití půdy, která si klade za cíl podpořit zachování nejkvalitnější zemědělské půdy pro zemědělskou produkci, a to jak s ohledem na efektivitu produkce na těchto půdách, tak i z pohledu potřeby vícenákladů spojených s odpovědným hospodařením na půdě na méně vhodných lokalitách. Aplikace analyzuje dostupnosti ploch zařazených do nižších tříd ochrany ZPF a to za rozdílných doplňujících podmínek, které umožňuje parametrizovat do různých scénářů. Jedním z dalších cílů aplikace je snaha pomoci řešit problematiku využití zemědělských brownfieldů, které jsou v rámci aplikace také vedeny.

 

Protierozní kalkulačka

Webová aplikace poskytuje informace o míře erozní ohroženosti vybrané lokality, informace o ochranném účinku osevních postupů s možností vytvářet a hodnotit vlastní osevní postupy, vyhodnocuje účinnost protierozních opatření a dopad bilance organické hmoty na erodovatelnost půdy.*

Webovou aplikaci Protierozní kalkulačku můžete navštívit na stránkách https://kalkulacka.vumop.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down