Místem setkání vinařů bude Vídeň

Vídeňské výstaviště ve dnech 13. – 15. dubna 2008 otevře své brány návštěvníkům mezinárodního odborného veletrhu Intervitis Vienna, který je zaměřen na technologii zpracování vína a ovoce. Veletrh se stane místem výměny nejnovějších informací, uzavírání obchodů a získání nových kontaktů.

Letošního ročníku se zúčastní více než 170 vystavovatelů ze třinácti zemí světa. Na ploše 12 000 m2 představí své nejnovější produkty a technologické postupy pro výrobce vín, zpracovatele ovoce, majitele vinných sklepů a palíren, pěstitele vína a ovoce, vinařské školy a organizace. Mezinárodní veletrh Intervitis Vienna je součástí globálně se rozvíjející Intervitis sítě, která se v současné době rozpíná od Německého Stuttgartu po Kapské Město a Talky v Chile až po Yantai v Číně, Bombaj v Indii a Krasnodarsk v Rusku.

Společné vize
Organizátoři veletrhu Messe Stuttgart společně s německým a rakouským vinařským svazem koncipovali veletrh jako jedinečnou příležitost pro domácí a zahraniční návštěvníky k navázaní nových obchodních aktivit. Veletrh se stane místem po formování společných vizí pěstitelů a zpracovatelů vína ve střední a jihovýchodní Evropě. Generální tajemník Německé vinařské asociace Dr. Rudolf Nickenig zdůraznil na tiskové konferenci konané v rakouském Langenloisu, že pouze společnými aktivitami všech vinařů a vinohradníků se podařilo začlenit základní změny ve všech hlavních bodech návrhu Evropské komise. Tyto změny se například týkají pokračování v tradičních metodách zpracování vína nebo zachování zavedených pravidel pro označování vín. Národní finanční systém přispívá k lepší konkurenceschopnosti vinařských společností ve střední a východní Evropě vůči světovým dovozcům.
Dr. Nickenig dodal: ,,V Evropě nepovažujeme vinohradnictví za součást průmyslové výroby, ale jako formu zemědělské činnosti s vysokou kulturní hodnotou. Je třeba nejenom zachovávat a rozvíjet vinařský ráz krajiny, zakládání vinařských firem, ale i turismus, gastronomii a obchod. Více než 250 tisíc obchodních společností z Rakouska, Maďarska, České republiky, Slovenska, Slovinska a Chorvatska je závislých na vinařské činnosti, která vytváří v těchto regionech více než milion pracovních příležitostí“.
Reorganizaci evropského vinařského tržního systému bude věnována patřičná pozornost během rakouského vinařského dne, který se uskuteční v rámci veletrhu v pondělí 14. dubna v deset hodin. Rakouský ministr zemědělství Josef Próll představí nezbytný plán pro implementaci evropského vinařského tržního systému v prvních šesti měsících roku. Tomuto tématu je věnován dostatek prostoru i v rámci středoevropského vinařského fóra, které se bude konat předcházející den za přítomnosti předních zástupců vinařského průmyslu v Evropě.

Nabídka veletrhu
Organizátoři veletrhu připravili pro návštěvníky široký výběr nejnovějších produktů určených především pro pěstitele a zpracovatele vín a ovoce, vinné sklepy a palírny. Zastoupeny budou i nové technologie plnění, zátkování a balení výrobků.
Areál vídeňského výstaviště bude rozdělen do pěti tématicky odlišných částí a ty se budou věnovat konkrétním výrobním a obchodním postupům.
 Pěstební technika – nové pěstební plochy, obdělávání půdy, dopravní zařízení a technika, ochrana a péče v sadech a vinicích.
 Sklizeň a zpracování – zařízení a vybavení pro sklizeň a zpracování vína, výrobu moštů a džusů.
 Sklepní hospodářství – manipulační systémy, čerpadla a pumpy, filtrační technologie, výroba vína, džusů a moštů, nápojové rozbory, nádoby, měřicí a kontrolní systémy, technologie zabývající se ochranou životního prostředí.
 Plnění, zátkování a balení – třídicí a kontrolní systémy, čisticí technologie, stroje na korkování, zátkování a plombování, balicí materiály.
 Prodej a marketing – transport a distribuce, prezentace, servis a informace, počítačová technika.
Největší zastoupení vystavovatelů je z Rakouska, dále následuje Německo, Itálie a Francie. Letošního ročníku se zúčastní více než 50 nových vystavovatelů. Jmenujme například společnost AirTree Europe z Německa s nejmodernější vodní technologií, francouzkou společnost Agrofresh, která několikrát získala prestižní ocenění s novým systémem čerstvé konzervace ovoce a zeleniny během skladování. Z Bulharska přislíbila účast společnost Herti, specializující se na destilaci a výrobu džusů. Filtrační technologii předvede firma Bea Technologies.

Doprovodný program
Zástupci národních svazů a asociací za pomoci předních výzkumných ústavů a pracovišť připravili tematické přednášky po celou dobu trvání veletrhu. Nedělním tématem je mikrobiologie, fermentace, hygiena a kvalita. Pondělí je věnováno technologiím kontroly při destilaci ovoce, plnění a zátkování. Sklepnictví, lisování, technologie pěstování a biovýroba je tématem úterních přednášek.
Nebude chybět ani ochutnávka vín pořádaná rakouským federálním institutem a vinařskými školami.
Návštěvou veletrhu účastníci získají inspiraci pro rekonstrukci degustačních místností, vinoték a svých reprezentačních sklepů.
Souběžně s Intervitis Vienna probíháv prostorách výstaviště veletrh Alles für den Gast Vienna 2008, mezinárodní veletrh určený společnostem zabývající se cateringem a restauračními a hotelovými službami.
Už několik let je ve střední a jihovýchodní Evropě vynaloženo nemalé úsilí pro zlepšení kvality produkovaného vína, aby se stalo mezinárodně konkurenceschopné. Veletrh Intervitis Vienna rozhodně přispívá k dosažení tohoto cíle. Podle prezidenta rakouské vinařské asociace Josefa Pleila se letošní ročník Intervitis Vienna stane obsáhlým zdrojem informací pro všechny jeho účastníky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *