Maloobjemové plodiny pro malé farmáře

Lesknice kanárská patří stejně jako senegalské proso, o kterém jsme psali v minulém čísle Farmáře, k plodinám nacházejícím své využití jako krmivo pro drůbež a exotické ptactvo. Protože je v naší zemi pěstitelů této ne příliš známé rostliny jen několik, nemají s odbytem své produkce problém.

K několika málo pěstitelům lesknice kanárské patří i Josef Jakubů, který hospodaří v obci Cvrčovice nedaleko jihomoravských Pohořelic. Jak říká, právě maloobjemové plodiny jsou příležitostí pro drobné farmáře. Ti podle něj nemohou v produkci obilí konkurovat velkým podnikům vybaveným moderní výkonnou technikou.
Josef Jakubů hospodaří jen asi na 20 ha. Právě proto u něj nenajdeme žádné tradiční polní plodiny. Kromě třech hektarů lesknice pěstuje další zrniny pro drobné ptactvo. Svoji produkci prodává jak obchodníkům, tak přímo chovatelům, kteří si sami na farmu přijíždějí. Lesknici Josef Jakubů na své farmě letos pěstoval teprve druhým rokem a jak připouští, tuto plodinu zatím jen poznává. Důležité informace, které potřeboval vědět na samém začátku této aktivity, získal ve Výzkumném ústavu pícninářském v Troubsku u Brna, který je v současné době majitelem i množitelem jediné u nás registrované odrůdy Judita. Do tohoto privátního výzkumného ústavu jsem se vypravili za Ing. Janem Pelikánem, CSc., který se mimo jiné věnuje i výzkumu této plodiny.
Znáte lesknici kanárskou?
Jak nás ing. Pelikán informoval, lesknice kanárská (Phalaris canarinsisi L.) je jednoletý druh z čeledi Lipnicovitých, který dorůstá výšky 50-100 cm a vytváří vzpřímené a bohatě olistěné trsy. Květenstvím lesknice je silně stažená lata tvořící lichoklas. Výhodou pro pěstitele je, že semena z laty nevypadávají. Dva až tři mm velká obilka je eliptická, na obou koncích zúžená a je pevně uzavřena pluchou a pluškou.
Lesknice je teplomilná rostlina a proto literatura doporučuje její pěstování v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. Ing. Pelikán však zná pěstitele i ve středních a západních Čechách. Rostliny vzcházejí až při 10oC, přesto odborníci doporučují sít co nejdříve. Pro odnožování rostlin je důležitá jarní vláha, během vegetace nevadí ani přísušky a nevyžaduje žádné ošetření.
Kromě využití semen jako krmiva pro ptactvo má lesknice uplatnění i jako pícnina v čistých porostech, případně ve směsích s jednoletými jetelovinami.
Pokud budou pěstitelé uvažovat o jejím pěstování na semeno, mohou počítat s výnosem 1 –1,5 t/ha. Podobných výnosů dosahují také ve VÚP, a to bez ohledu na výsevek i na použitou odrůdu. V literatuře se však uvádí, že např. na americkém kontinentu je dosahován výnos
až 4 t/ha. Podle ing. Pelikána je to dáno především přírodními podmínkami, úrovní hnojení a také tím, že v USA se lesknice pěstuje tzv. na široko a ne v řádkách, jak je běžné u nás.
Jak dále poznamenal ing. Pelikán, po sklizni je důležité lesknici dosušit na vlhkost nižší než 13 %, aby nedošlo k jejímu zapaření.
Zkušenosti praktika
Josef Jakubů doporučuje dalším zájemcům o pěstování této plodiny volit pro ni dobré pozemky, které nebudou zapleveleny trávovitými plevely, jež jsou pak těžko hubitelné. Dvouděložné plevele hubí Josef Jakubů přípravky běžně používanými do obilnin. I přes vyšší cenu raději volí citlivější herbicidy. Obává se totiž poškození rostlin. Na půdu ani na výživu není podle něj lesknice nikterak náročná. Josef Jakubů je zastáncem spíše vyššího výsevku, 25 kg na hektar podle něj nestačí a sel i 40-50 kg na hektar. Radí ale vyzkoušet si klíčivost semen. Důležité je zasít včas, jakmile to počasí dovolí. Lesknice se vysévá ve sponu i do hloubky, jak je běžné u obilnin. Během vegetace nevyžaduje tato plodina žádné agrotechnické zásahy. S poškozením lesknice škůdci či chorobami se zatím pěstitel nesetkal. Nedochází ani k vyklovávání semen ptáky, což je běžné například u prosa.
Nejobtížnější je podle Josefa Jakubů dobře sklidit a kritický bod je mlácení. Pokud pěstitel chce sklidit co nevyšší výnos, nesmí sklizeň uspěchat. Ač porost vypadá zralý a zcela suchý, ne vždy je tomu tak. Pokud porost nedozraje, zůstávají pak v klasech nevymlácená semena, což může způsobit veliké ztráty. Sklizeň lesknice přichází na řadu až po sklizni obilnin. Semena lesknice jsou plochá a poměrně lehká a z toho vyplývá další doporučení praktika. Pokud je rychlost otáček ventilátoru vysoká, semena vylétávají. Proto je třeba snížit otáčky ventilátoru na minimum. V zásobníku je proto společně se semeny mnoho příměsí. Ty se ale pak vyplatí dočistit nežli při mlácení riskovat.
Josef Jakubů dosud sklízel kolem jedné tuny semen z hektaru. Svoji produkci považuje za kvalitní. Semena někdy přečisťuje i dvakrát. Pro drobné ptactvo jsou totiž příměsi a především prach velmi nebezpečné. Prach totiž obsahuje roztoče, kteří způsobují exotickému ptactvu zdravotní problémy. Prý právě díky čistotě se cvrčovickému pěstiteli loni podařilo zpeněžit lesknici za 18 Kč za kilogram, letos za 15 Kč za kilogram. Někteří pěstitelé prodávají jen za 12 Kč.
Zájem odběratelů
Jak jsme se však informovali ve společnosti Agrochovex, s. r. o., která je jedním z největších zpracovatelem této plodiny, lesknice kanárské je v České republice nedostatek a proto se z převážné části dováží. Firma Agrochovex ji například dováží z Maďarka a Kanady, letos za cenu asi 20 Kč za kilogram. Tato firma ročně zpracovává asi 300 tun lesknice a jak nám potvrdil jednatel firmy Richard Taraba, pěstitelé mohou počítat se stálým zájmem o tuto komoditu.
Farmář Josef Jakubů potvrzuje, že lesknice je plodinou, jejíž pěstování se mu vyplácí. Připouští ale, že její pěstování vyžaduje velkou pečlivost i poměrně hodně lidské práce. Proto je přesvědčený, že je to plodina vhodná pro malé farmáře. Ve velkých podnicích podle něj prostor pro tento typ komodit není.

Komentáře ke článku 1

  • Jana

    Dobrý deň.Prosím Vás, chcela som sa opýtať, či je možné tie semienka aj užívať, pretože som sa dočítala, že sú dobré na zápal pankreásu.Ďakujem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *