Mák je letos lukrativní plodina

Pěstitelé máku uzavřeli letošní rok s průměrným výnosem semen asi 0,9 tuny z hektaru. Mohou být spokojeni, vždyť v uplynulých letech dosahovali jen kolem 0,6 tuny z hektaru. Nelze však usnout na vavřínech. Členové sdružení Český mák se proto nedávno sešli ve Větrném Jeníkově, aby zhodnotili uplynulý rok a především naplánovali příští sezónu.

V letošním roce se mák sklízel asi z 27 tisíc hektarů. Díky pěknému výnosu to představuje i nezvykle vysokou produkci. Vyšší produkce makového semene byla sklizena naposledy v roce 1999, tehdy se však mák pěstoval na více než 45 tisících hektarech půdy. Ani letošní cena makových semen není nejhorší, odbyt je rovněž bez problémů a tak mohou být pěstitelé spokojeni. „Mák považuji v letošním roce po cukrovce za druhou nejlukrativnější plodinu,“ uvedl doc. Ing. Jan Vašák, CSc., z České zemědělské univerzity při nedávném setkání členů sdružení Český mák ve Větrném Jeníkově.

Ohlédnutí ze třemi roky práce
Zmíněné sdružení Český mák sdružující české pěstitele máku má za sebou již tři roky intenzívní práce. Jak zaznělo ve Větrném Jeníkově, za tu dobu se podařilo mnohé. Odborníci v praxi ověřili, že při intenzívní technologii je možné dosahovat výnosu makových semen až 2 t/ha a že při sklizni máku s makovinou se sníží sklizňové ztráty o osm až dvacet procent a lze získat dodatečnou tržbu za prodej makoviny. Je jim známo, že i u máku je chemickými přípravky možné omezit poléhání či regulovat dozrávání. Odborníci spolupracující se sdružením přinesli pěstitelům nové poznatky o možnostech kalibrace osiva a jeho možení, o fungicidní, insekticidní a herbicidní ochraně.
Český mák je aktivní i v kontaktech se státními orgány a zahraničními organizacemi. Navázal mimo jiné spolupráci s Národní protidrogovou centrálou. Tato spolupráce si bere za cíl zajistit bezpečnější pěstování máku a zabránit zneužití plodiny, která má v zahraničí pověst plodiny určené pouze k výrobě drog. Jako potravinu ji totiž konzumuje jen několik málo evropských národů. Myšlenku zabránit možnému zneužití máku, založenou na kompletní sklizni máku s makovinou, podpořilo také Ministerstvo zemědělství ČR v rámci národní dotace.

Dotace na příští rok
Ing. Jitka Potměšilová z Ministerstva zemědělství ČR potvrdila ve Větrném Jeníkově, že podpora bezpečné sklizně máku by měla být zachována i pro příští rok. Připomeňme, že podpora je podmíněna prokázáním prodeje makoviny farmaceutickému průmyslu. Ačkoliv nemá ministerstvo přesná čísla o výši dotace, Ing. Potměšilová předpokládá, že tato dotace by v roce 2005 rozhodně neměla být nižší než letos.
Pro rok 2004 na ni bylo určeno pět milionů korun a požádalo o ni 128 pěstitelů. Představuje to plochu více než 12 tisíc hektarů. Lze tedy očekávat, že jeden hektar kompletně sklizeného máku bude dotován částkou 400 Kč.

Ocenění přebírali jen nejlepší
Právě o sklizni makoviny se při schůzi sdružení hovořilo v mnoha pádech. Ocenění ve Větrném Jeníkově přebírali její nejlepší dodavatelé. Vítězem soutěže Zlatá makovice se stal podnik Rols Lešany, jeden z jejich největších producentů, který dodal ke zpracování do slovenské firmy Zentiva (přebrala aktivity Slovakofarmy) makovinu s nejlepšími parametry – s čistotou 90,3 % a obsahem morfinových alkaloidů 0,64 %.

Odbyt makoviny
Za makovinu v nejlepší kvalitě mohli pěstitelé utržit až 15 Kč/kg. Dodávali ji nejčastěji v podzimních měsících. Jen za měsíc listopad jí bylo z naší země vyvezeno 1200 tun. Nově však Zentiva vyžaduje, jak uvedl její zástupce, rozložení dodávek do průběhu celého roku tak, aby se snížily nadměrné zásoby suroviny na skladě. To však může pro mnohé české dodavatele znamenat problémy či dokonce nutnost investovat do vlastních skladovacích kapacit. Proto volají pro příplatcích ze termínované dodávky a po uzavírání víceletých smluv o dodávkách makoviny. I v této záležitosti chce sdružení Česká mák pomoci svým členům a proto zahájí o této otázce jednání.

Nové odrůdy máku
Zentiva požaduje do budoucna také zlepšení kvality makoviny. Kromě vyšší čistoty chce makovinu s vyšším obsahem morfinu. Cestou k tomu je mimo jiné pěstování nových odrůd. Slušně se i v tomto parametru jeví nové odrůdy Major, Malsar a Maraton, které však především mají vysoký výnosový potenciál semen a ten je a stále bude pro české pěstitele hlavním produktem pěstování máku. Osivo nových odrůd, zatím jen v omezeném množství, by mělo být k dispozici již pro příští sezónu. Dodávají ho firmy Český mák, s. r. o., a Morseva, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *