Losenické zkušenosti

Setkání pěstitelů brambor ve Velké Losenici, jež pořádá firma EUROPLANT šlechtitelská spol. s. r. o., je již takřka tradicí. Bramboráře do Velké Losenice lákají nejen zajímavé informace přednášejících odborníků, ale jistě i možnost dozvědět se, s jakými výsledky v daném roce hospodařili jejich kolegové.

Jak ve Velké Losenici zaznělo 4. prosince loňského roku z úst jednatele pořádající firmy Ing. Jiřího Procházky, přesně za rok se zde bramboráři opět setkají, aby se podobně jako letos dozvěděli, které odrůdové novinky pořadatelská firma připravuje, jaká je aktuální situace v množení sadby a také, jaké nové poznatky mají odborníci v zahraničí.
Jaká byla uplynulá sezóna pro Zemědělské družstvo Velká Losenice, které je tradičním spolupořadatelem nejen prosincového semináře, ale i polních dnů firmy Europlant, o tom hovořil předseda podniku Ing. Jaroslav Slaný. „V rostlinné výrobě za sebou nemáme špatný rok, dosáhli jsme průměrných výnosů,“ uvedl.

Dobré výnosy, zhoršená kvalita

V ZD Velká Losenice, jež hospodaří v ne příliš úrodných podmínkách Českomoravské vysočiny, sklízeli obilniny pěstované na 890 hektarech s pěkným průměrným výnosem 5,24 t/ha. Dobrý výnos, špatná kvalita, o tom hovořili bramboráři ze všech koutů republiky. V Losenici to však platilo i pro potravinářské obilniny. Zklamáním byl výsledek i při pěstování řepky – výnos 2,8 t/ha. Protože je jednou ze specializací podniku chov skotu, byl rozhodující také výsledek při pěstování pícnin. Pěstitelům se podařilo sklidit veškerou jejich výměru, což znamenalo slušnou produkci 14 tis. tun. Jak však k tomu ing. Slaný dodal, problémem byla opět kvalita, neboť sklizená píce neobsahovala předpokládané množství živin, především bílkovin. Tento fakt se projevil na užitkovosti zvířat, především na stagnaci dojivosti.

Brambory na prvním místě

Na Dnu brambor firmy Europlant, jak byla nazvána prosincová akce, se však hovořilo především o bramborách. Ty v Losenici představují výměru 235 hektarů a jsou největší tržní plodinou podniku. Až na výjimku jednoho hektaru se i v letošním abnormálním roce podařilo veškerou výměru sklidit, a to s průměrným výnosem 30 t/ha. Z celkové výměry brambor je asi 120 hektarů určeno pro pěstování konzumních brambor, brambor ke zpracování a také škrobárenských brambor. Výnos průmyslových brambor (asi z 25 hektarů) překročil 40 t/h. Obsah škrobu byl pouhých 16,5 – 17 %, a tak zdejší pěstitelé uvažují o změně pěstované odrůdy. Vychází z toho, že pro dosažení vyšší škrobnatosti je nezbytná vegetační doba dlouhá minimálně 150 dnů, a proto se hodlají zaměřit na ranější odrůdy, například na odrůdu Oktan. Výměra konzumních brambor, stejně jako celorepublikový trend, v Losenici klesá, a to na současných 30 hektarů. Důvody jsou jasné – složitý odbyt a nízká cena. Pěstitelé upřednostňují zajištěný odbyt brambor pro zpracování. V případě ZD Losenice jde především o brambory určené pro výrobu chipsů.
Na pěstování bramborové sadby připadá 115 ha. Celkem 17 odrůd v 40 partiích sklízeli s výnosem 28 t/ha. Sestupněno nebo neuznáno bylo pouze 15 hektarů, což je lepší prlůěmr České republiky. Letošní klimatické podmínky a především výskyt mšic pěstitelům sadby nepřály. Ve svých vystoupeních to potvrdili i další přednášející. Podle Ing. Lubomíra Šantrůčka z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského dosavadní celorepublikové výsledky hovoří o 20,7 % neuznaných množitelských plochách brambor a sestupnění sadby z 3,1 % množitelských ploch. Jak pěstitele podrobně seznámil zahraniční host akce Ing. Artur Altenburg, pěstitelský poradce firmy Europlant, s podobnými výsledky skončili i množitelé sadby v Německu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *