Losenické bramborářské ohlédnutí

Jak souvisí současná nízká cena konzumních brambor se vstupem naší země do Evropské unie? Jaký je zdravotní stav bramborové sadby z letošní sklizně? Jak hodnotí výrobci škrobu právě končící kampaň? Které odrůdy nejvíce chutnaly při anonymní degustaci? Odpovědi nejen na tyto otázky přinesl Den brambor firmy Europlant ve Velké Losenici.

Již tradičně pořádá Den brambor na začátku prosince Europlant šlechtitelská spol. s r. o. spolu s místním zemědělským družstvem ve Velké Losenici. Toto setkání je vždy příležitostí k ohlédnutí za uplynulou sezónou.

Losenické výsledky
V Zemědělském družstvu Velká Losenice, které hospodaří v podmínkách Českomoravské vrchoviny, se v tomto roce podařilo u většiny plodin sklidit díky příznivým podmínkám velmi vysoké výnosy. Jak uvedl předseda družstva Ing. Jaroslav Slaný, abnormálně vysokých výnosů dosáhli především u ozimých plodin – u ozimé pšenice v průměru 7,77 t/ha, u ozimého žita 7,54 t/ha, u řepky 3,7 t/ha.
Brambor, které jsou pro podnik hlavní tržní plodinou a pěstují se na 230 hektarech, sklízeli v průměru všech užitkových směrů asi 30 t/ha. V tamním podniku jsou zvyklí i na lepší výsledek, letos mu však zabránil nedostatek vláhy v rozhodujícím období.
Na více než polovině ploch určených bramborám v Losenici produkují bramborovou sadbu, převládají odrůdy firmy Europlant. Ing. Slaný jmenoval například odrůdy Angela, Colette, Filea, Marabel a další. Na 30 hektarech pěstují konzumní, na dalších 30 hektarech průmyslové brambory. Výnos průmyslových brambor činil v Losenici asi 38 t/ha. Ing. Slaný však upozornil především na vysokou škrobnatost (19 %).
Postesk zazněl nad úrovní cen brambor. Kilogram konzumních brambor se v současné době prodává za necelé dvě koruny. Spokojený není Ing. Slaný ani s předpokládanou výší cen sadby. Uvedl, že její předpokládaná cena pod šest korun za kilogram nezaručuje rentabilitu výroby. Přesto tvrdí, že produkce sadby i brambor ostatních užitkových směrů, především pro známé odběratele, je a bude pro podnik hlavním cílem, a proto také do výroby brambor budou i nadále investovat.

Vysoká produkce, nízká cena
O úrovni cen hovořil také Ing. Jiří Procházka, jednatel firmy Europlant šlechtitelská spol. s r. o. Podle jeho slov současný problém nízkých cen brambor nelze přisuzovat vstupu naší země do Evropské unie. Cenu totiž neurčují dovozy, ale je dána velmi vysokou produkcí brambor u nás. Poznamenal, že vysokou produkci brambor ovšem letos vykazuje celá Evropa. Problém je navíc umocněn faktem, že kvalita brambor je jen průměrná a tedy je v některých případech problém s uplatněním na trhu. V České republice ceny navíc stlačují obchodní řetězce, kterých v České republice v porovnání s Evropou působí více.

Sadbu lze vyvézt
Jiná situace je podle Ing. Procházky v obchodu s bramborovou sadbou, kterým se jeho firma zabývá v první řadě. O sadbu od našich množitelů je zájem i v zahraničí, a proto je reálný i její vývoz, ovšem pouze hlíz ve velikosti do 50 mm. Cenu sadby určuje její cena v Evropě. Jak se Ing. Procházka vyjádřil, pokles ceny sadby z tuzemska však není nijak dramatický. V Německu klesla o deset procent, v Nizozemsku o pět procent.
Pro nadcházející sezónu bude Europlant prodávat sadbu ve stupni množení E z domácí provenience za 12 až 15 Kč/kg, z dovozu za 14,5 až 19 Kč/kg. Ve stupni C1 se cena předpokládá asi 9 Kč/kg, ve stupni C2 jen 6,70 Kč/kg. Vyšší budou ceny pro maloodběratele.

Produkovat méně, ale s vyšší kvalitou
Ing. Procházka spolu s dalšími řečníky upozornili producenty sadby na nároky při výrobě sadby. „Lépe je produkovat menší množství, zato vyšší kvalitu,“ řekl Ing. Procházka a doporučil tam, kde to lze, pěstovat sadbu v odkameněné půdě.
Ing. Lubomír Šantrůček z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského uvedl, že letos se neuznalo asi šest procent množitelských porostů a asi 2,2 procenta jich bylo sestupněno. To lze považovat za dobrý výsledek. Přesto však jmenoval některé problémy. Jedním z nich byl letošní vyšší výskyt kořenomorky. Ačkoli výskyt této choroby neovlivňuje uznávací řízení, doporučil proti ní ošetřovat – mořit. Vločkovitost, kterou kořenomorka způsobuje, může totiž být důvodem nižších cen sadby.
Ing. Luboš Štencl ze slovenské firmy Europlant šl´achtitel´ská spol. s r. o., jenž hovořil především o riziku přenosu karanténních chorob, apeloval mimo jiné na důslednost dodržování agronomické disciplíny a hygieny ve skladech. Doporučil množit brambory od stupně SE a minimalizovat cizí vstupy. Pěstitelům konzumních brambor doporučil nakupovat sadbu jen od renomovaných dodavatelů a varoval před používáním vlastní sadby.

Spokojené škrobárny
Ačkoli pěstitelé brambor hodnotí uplynulou sezónu kvůli nízkým cenám negativně, spokojení mohou být výrobci škrobu. Škrobnatost brambor byla letos nejvyšší za posledních deset let. Podle Ing. Františka Krumla z horažďovické škrobárny Lyckeby Amylex, a. s., činila škrobnatost brambor, které letos vykoupili, asi 19,8 %. Při průměrném výnosu průmyslových brambor 34 t/ha (průměrný výnos dodavatelů do Lyckeby Amylex) a zmíněné škrobnatosti je tedy letošní rok charakteristický výnosem škrobu 6,7 t/ha. Ing. Kruml dodal, že loni to bylo pouze 2,8 t/ha, v roce 2002 byl výnos škrobu 6,3 t/ha.
Jak zaznělo v diskusi, obdobné parametry měly i brambory vykoupené Škrobárnami Pelhřimov, a. s.

Degustace brambor
Tradiční součástí losenické akce je také degustace brambor. Tentokrát mohli účastníci posuzovat 24 odrůd. Anonymně se představily převážně odrůdy firmy Europlant. Z vyhodnocených výsledků vyplynulo, že nejvíce účastníkům letos zachutnala odrůda Finka. Na druhém místě hodnocení se umístila nová odrůda Bacara, třetí byla známá odrůda Collete.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *