Loňští řepkoví šampióni

Loňský rok byl pro pěstitele řepky z hlediska dosažených výnosů velmi úspěšný. Průměrný výnos řepky za celou Českou republiku je udáván 3,2 t/ha, což je jeden z nejlepších výsledků v historii. V mnohých podnicích se však sklízelo i více než 4 t/ha řepky a ne mnoho chybělo k pěti tunám. Takovým podnikem byla i akciová společnost Agra Velký Týnec, kde se za loňský rok mohou pochlubit výnosem řepky 4,77 t/ha.

To je podle hodnocení Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin loňský, vůbec nejlepší výnos řepky v podniku, který pěstuje zmiňovanou plodinu na velké výměře.
Ve společnosti Agra Velký Týnec, která celkem na Olomoucku obhospodařuje 2725 hektarů zemědělské půdy, pěstují řepku na více než 400 hektarech. Výnos řepky nad 4 t/ha je tam již standardem a je ho dosahováno díky intenzivní, propracované a prověřené agrotechnice. Agronom sází především na hybridní odrůdy, přičemž v uplynulé sezóně se mu osvědčilo snížit výsevek na 0,8 výsevní jednotky na hektar. Nezbytná je dostatečná výživa a ochrana porostů. Například fungicidní ošetření proti hlízence je již samozřejmostí, stějně tak jako předsklizňové aplikace a další zásahy.
Ve Velkém Týnci se mohou pochlubit nejen vynikajícími výnosy řepky, ale i ekonomikou výroby této komodity. Za loňský rok vyčíslili rentabilitu pěstování řepky na 23 %. Ne náhodou je proto řepka pro společnost Agra Velký Týnec nosnou plodinou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *