13.03.2001 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Lintur - herbicid s komplexní účinností

V Západočeském regionu byly v roce 2000 obilniny vysety na 155 367 ha, což představuje 56% zastoupení na orné půdě. Bylo tomu tak především proto, že rentabilita jejich pěstování je vyšší než jiných plodin. Zapomíná se však na stoupající výskyt škodlivých činitelů a adekvátní ochranu proti nim. Rozsah chemické ochrany zdaleka neodpovídá potřebám, o čemž svědčí výkony z roku 2000.

Proti živočišným škůdcům nebyly prováděny žádné chemické zásahy, proti houbovým chorobám bylo ošetřeno 37 722 ha (23 %) a proti plevelům 140 256 ha (90 % ploch). Na rozsahu ochrany proti plevelům se podílejí citlivé dvouděložné 12 %, odolné dvouděložné 56 % a chundelka metlice 23 %.
Toto spektrum ochrany proti plevelům potvrzuje nové trendy posledních let:
1. snižování preemergentní aplikace ve prospěch postemergentní (zejména podzimní) aplikace,
2. zvyšování ploch ozimů na úkor jařin,
3. změny v důležitosti hlavních plevelů ve sledu svízel přítula, heřmánkovec přímořský, chundelka metlice,
4. významné rozšíření dříve okrajových plevelů, jako jsou pcháč oset, violky, šťovíky, výdrol řepky aj.
V posledních letech se začaly v ochraně obilnin proti plevelům výrazněji uplatňovat i motivy ekonomiky. Vysoké aplikační náklady byly mimo jiné příčinou omezení dražší preemergentní ve prospěch levnější postemergentní aplikace. Řada pěstitelů si rovněž uvědomila, že při chemickém zásahu nejde o vytvoření absolutně čistého porostu, nýbrž o regulaci plevelů na takovou míru, kdy ještě nezpůsobují výraznější snižování výnosů.
Z přehledu výkonů ochrany rostlin Západočeského regionu za rok 2000 vyplývá, že ochrana proti dvouděložným plevelům byla provedena na ploše 108 000 ha, tj. 77 % plochy obilnin. V roce 1998 do této kategorie ochrany významně zasáhl herbicid LINTUR 70 WG, který splňuje požadavky zemědělské praxe jak z pohledu spektra účinnosti, tak ekonomiky zásahu (viz. tabulky). O tom svědčí skutečnost, že za poslední tři roky byl používán v průměru na ochranu 10 000 ha obilnin ročně.
LINTUR 70 WG má dvě účinné látky - 65,9 % dicamba a 4,1 % triasulfuron.Vhodným spojením dvou odlišných účinných látek vznikl kombinovaný postemergentní herbicid, který hubí široké spektrum jednoletých a vytrvalých širokolistých plevelů. Jeho účinnost byla testována ještě před zavedením v šedesáti zemědělských podnicích v rámci Západočeského regionu s vesměs pozitivními výsledky.

Přednosti přípravku:
 moderní formulace v podobě vodorozpustných granulí,
 optimální balení, papírové obaly, včetně odměrky se mohou po spotřebování přípravku spálit,
 dlouhodobá skladovatelnost až tři roky,
 vysoká koncentrace účinných látek a tudíž i nízké dávkování 120 – 180 g.ha-1,
 příznivé aplikační náklady na hektar,
 široké aplikační možnosti ve všech druzích obilnin,
 žádné riziko pro pěstování následných plodin, včetně citlivých (řepka, cukrovka, mák aj.),
 vysoká tolerance k pěstovaným odrůdám,
 široké spektrum účinnosti,
 systemické působení (příjem kořeny i listy),
 reziduální účinek – působí i na plevele vzcházející po aplikaci.

Doporučení pro aplikaci:
 termín aplikace – jaro; ozimé obilniny – do konce odnožování 150 – 180 g.ha-1 ; jarní obilniny –třetí list až konec odnožování 120 – 150 g.ha-1;
 stav plevelů - plevele jsou nejcitlivější ve fázi dvou až šesti listů, svízel přítula do čtyř přeslenů, pcháč oset do velikosti růžice 5 – 10 cm;
 aplikační teploty - 10 až 25 °C;
 dávka vody - 200 až 300 l.ha-1.

Doporučení firmy SYNGENTA k dávkování:
Dávku 120 g.ha-1 používat pouze pro jarní obilniny, v nichž nejsou zastoupeny vytrvalé plevele, je slabší tlak svízele přítuly a ostatní plevele jsou ve fázi dvou až čtyř pravých listů. Dávka 150 g.ha-1 je vhodná pro ozimé i jarní obilniny; pro ozimy při průměrné intenzitě zaplevelení v růstové fázi čtyř až šesti pravých listů, pro jařiny při silnějším zaplevelení s výskytem vytrvalých plevelů, nebo v oblastech, kde hrozí po aplikaci delší sucho. Dávka 180 g.ha-1 je určena do ozimých obilnin s výskytem větších plevelů, včetně vytrvalých, a středním tlakem svízele přítuly.

Závěr

Přípravek LINTUR 70 WG představuje pro zemědělskou praxi produkt, který má:
1. komplexní herbicidní účinnost,
2. příznivé ekonomické parametry,
3. vysokou toleranci k ošetřovaným i následným plodinám,
4. příznivé ekologické parametry.
Soubor všech pozitivních vlastností mu dává všechny předpoklady pro masové použití k jarní aplikaci v ozimých i jarních obilninách.

Ing. František Kubeček, CSc.,
Syngenta

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down