Léty prověřený synergismus

Kombinace přípravků Moddus a Archer Turbo nabízená ve výhodném balíčku Moddus Archer Turbo pack představuje již stálici v portfoliu přípravků společnosti Syngenta. Jedná se o technologický balíček, který společnost Syngenta doporučuje pro T1 aplikace. Ideální fází pro použití je růstová fáze BBCH 31 (první kolénko viditelné).

Balíček ModdusArcherTurbo pack zůstane i pro rok 2015 ve stejném složení jako v loňském roce – 20 l Moddusu + 40 l ArcherTurbo. Jedním balíčkem tedy ošetříme asi 50 ha obilnin.

Archer Turbo jako specialistu na padlí je vhodné použít právě do T1 aplikací, kde jsou největší problémy s padlím travním, ale i s braničnatkami. Přípravek se aplikuje v základní dávce 0,8 l/ha a ochrání porost před těmito chorobami i za nízkých teplot. Důležitá je především ochrana ječmene jarního, kde může mít výskyt padlí negativní vliv na počet odnoží. Právě v ječmeni jarním je Archer Turbo a jeho kombinace s Moddusem nejvíc využívána a pěstiteli velmi oblíbena.

Použití přípravku Moddus je dnes již standardní aplikací. Důležitost použití přípravku Moddus si už myslím každý uvědomuje, protože tato aplikace se nám vždy vyplatí. Ztráty způsobené potenciálním polehnutím porostu jsou vždy několikanásobně vyšší než vynaložené náklady na regulaci porostu. V této oblasti se opravdu nevyplatí šetřit.

Moddus je však přípravek, který nechrání porost jen před polehnutím, ale při správném použití dokáže podpořit fyziologii rostliny a rostlinu tak připravit na případné stresové podmínky. Z tohoto pohledu je nejlepší aplikovat Moddus v časném termínu, dokud má rostlina po zimě ještě dostatek vláhy. Optimální termín je právě ve fázi prvního kolénka. Při pozdních aplikacích má pak Moddus vliv na zkrácení a zesílení stébla, ale snižuje se pozitivní vliv na kořenový systém.

Důležité je v této souvislosti ale zmínit, že takové vlastnosti má jen originální přípravek Moddus. Jen originální Moddus má optimálně sladěné složení, které umožňuje rovnoměrné a dlouhodobější rozložení účinku. Je totiž opravdu důležité, aby byla účinná látka rostlinou správně přijata, tzn. plynule a pozvolně a předešlo se tak potenciálnímu riziku fytotoxických projevů a možnému negativnímu vlivu na výnos. U regulátorů růstu totiž opravdu není dobré, když je účinná látka přijata příliš rychle. Přípravek Moddus je ve srovnání s ostatními razantními a především generickými regulátory růstu k rostlině nejšetrnější, je přijímán pozvolna, plynule a disponuje dlouhodobým regulačním efektem a zpevněním stébla, nikoli jen jeho spodních bází.

 

Co všechno přípravek Moddus umí?

 

1) Zkrácení stébla – Moddus můžeme použít od BBCH 29 do BBCH 35, tedy od konce odnožování do fáze praporcového listu. Nejvýraznějšího zpevnění (což je primární důvod použití každého růstového regulátoru, nikoli maximální zkrácení, ale přiměřené zkrácení a maximální zpevnění) dosáhneme při aplikaci Moddusu ve vývojové fázi BBCH 30 –31 (32) – začátek prodlužovacího růstu – objevení se druhého kolénka).

2) Zesílení tloušťky stěny stébla –  Moddus inhibuje růst v délce a výsledkem je zvýšené včlenění stavebních látek, jako je třeba důležitý vápník, do stěny stébla. Silnější stéblo je pak rozhodující pro vyšší fyziologický výkon rostliny. Vede k lepšímu transportu živin z kořenů do stébla, listů i klasů. Pouze kombinací přiměřeného zkrácení a zesílení tloušťky stěny stébla lze dosáhnout spolehlivé ochrany proti polehnutí, a proto je důležité nesnižovat dávku pod 50 g úč.l./ha.

3) Lepší odolnost vůči chorobám – rostlina má silné stonky a díky tomu je pro patogena obtížnější proniknout do rostliny. Navíc zvýšené včlenění stavebních látek do stěny stébla s sebou nese lepší dostupnost např. draslíku a tím pádem i zvýšenou přirozenou odolnost vůči chorobám.

4) Podpora tvorby kořenů – Moddus zvyšuje objem kořenové hmoty, a tak usnadňuje a podporuje i příjem draslíku, kterého mají obilniny pro správný vývoj velmi vysokou spotřebu. Draslík je nezbytný pro udržování osmotického tlaku, a tak je umožněno, že rostliny absorbují více vody a lépe využívají živiny. Draslík tedy reguluje vodní bilanci rostlin a snižuje odpařování = zvýšená tolerance vůči suchu. Draslík také zvyšuje asimilaci a mrazuvzdornost.

5) Pozitivní vliv na výnos a kvalitu – Studie v této oblasti ukázaly po aplikaci Moddusu optimální přísun energie pro růst buněk a to hlavně díky formulaci Moddusu, která umožňuje optimální příjem účinné látky. Moddus také zvyšuje celkový obsah sacharidů v rostlině. Rostlina pak využije tuto zvýšenou zásobu v době nedostatku a je tak zajištěn pozitivní vliv na výnos a kvalitu produkce.

Spojením přípravku Archer Turbo s přípravkem Moddus tedy získáme nejen ochranu porostu proti chorobám, ale ochranu porostu i proti poléhání, bohatší kořenový systém a lepší příjem vody a živin a to vše má ve výsledku pozitivní vliv na výnos. Tyto dva přípravky se k sobě nejen perfektně hodí do tankmixu, ale navzájem se podporují i v účinku a vzniká tady tedy určitá synergie. Podstatou synergie jsou azolová a morfolinová složka Archeru Turbo, které podporují regulačni učinky Moddusu. Velmi přínosným pozitivním projevem TM je zejména další navýšení výnosu oproti oddělené aplikaci, a to jak u ječmene, tak i u pšenice. Díky tomuto tzv. synergismu je možné snížit dávku Moddusu o 0,1 l/ha při zachování stejného účinku, což máme potvrzeno i několikaletými výsledky. Námi doporučená výsledná aplikační dávka, použitelná jak do pšenice, tak do ječmene jarního, je 0,3 l/ha Moddus + 0,8 l/ha Archer Turbo.

 

Ing. Helena Bochová

Syngenta Czech, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *