Letošní řepka zatím s několika otazníky

Jaký bude stav porostů řepky po letošní zimě a jaká bude cena, za kterou ji budou její pěstitelé po sklizni prodávat zatím odborníci pouze odhadují. Přesto již během února a počátku března mohli pěstitelům řepky poskytnout řadu praktických informací. Pro tyto informace si pěstitelé přijeli na semináře pořádané Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) na devíti místech v Čechách a na Moravě.

Ing. Petr Baranyk, CSc., z České zemědělské univerzity (ČZU) informoval přítomné zemědělce mimo jiné o odrůdové skladbě ozimé a jarní řepky. Nejpěstovanější odrůdou jarní řepky byl v loňské sezóně Maskot, nejpěstovanější ozimou řepkou již několik let Lirajet. Každoročně jsou registrované nové odrůdy – i v roce 2001 se předpokládá, že do sortimentu ozimé řepky přibudou tři novinky. Jak dokazuje trend posledních let, stále většímu zájmu se budou těšit hybridní odrůdy.
Ing. Baranyk nehodnotil pěstované odrůdy pouze na základě loňských výsledků. Již během zimy odborníci posuzovali např. vývoj vzrostného vrcholu u jednotlivých odrůd. Jak ing. Baranyk vysvětlil, ač zdánlivě porosty řepky během zimy ve vývoji nepokročily, je vývoj patrný právě podle vzrostného vrcholu. Ten je nyní již natolik vyvinutý, že by jej případné silné mrazy mohly poškodit. Nejdále ve vegetaci jsou podle jeho slov odrůdy Cando a Pronto, které jsou proto nejvíce zranitelné případným abnormálním vývojem počasí.
Velkou pozornost věnovali účastníci semináře informacím týkajícím se jarní ochrany řepky proti škodlivým činitelům. Ač se plevele v řepce obvykle likvidují již na podzim, přesto je v některých případech nutné provádět ochranu v jarním období. Jak uvedl Ing. Josef Soukup, CSc., z ČZU, ochranu si obvykle vyžádají porosty pozdě seté, mezerovité, které si na rozdíl od pěkně založených porostů, „samy neporadí“ s konkurencí plevelů. Jarní ochrana proti plevelům se mnohdy provádí v případech, kdy ji pěstitelé na podzim nestihli provést či neměli dostatek peněz. Jsou však i případy, kdy je jarní ochrana účinnější. Podle ing. Soukupa je např. pro hubení pýru jaro vhodné období, protože rostliny jsou již biologicky aktivní. Je si však nutné uvědomit, že rostliny pýru jsou pro rostliny řepky v podzimním období velkou konkurencí, např. i v čerpání živin.
Ing. Jan Kazda, CSc., také z ČZU hovořil o ochraně proti škůdcům. Varoval před jejich předpokládaným silným tlakem, který vyplývá z poměrně mírného průběhu zimy. Kromě tradičních škůdců a samozřejmé ochrany proti nim upozornil na možný abnormální výskyt osenice, jejíž housenky mohou rostliny řepky zásadně poškodit a bohužel ochrana proti tomuto škůdci je poměrně složitá.
Pro většinu pěstitelů je jistě samozřejmostí i ošetření řepky morforegulátory, které často pomáhají řešit i problémy s výskytem chorob. Ing. Jaroslav Šaroun ze SPZO v této sezóně doporučil prořídlé porosty bez napadení houbovými chorobami časně ošetřit přípravky s účinnou látkou CCC. Normálně husté porosty bez napadení doporučil ošetřit těmito přípravky v pozdějším termínu. Porosty napadené chorobami, kterých bude podle jeho slov v letošním jaře mnoho, doporučil ošetřit triazolovými přípravky.
O dobrém výnosu rozhoduje také výživa rostlin, o níž hovořil doc. Ing. Jiří Matula, CSc. z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Mimo jiné poukázal na to, že velká řada porostů řepky je hnojena pouze jednostranně dusíkem, přičemž většině porostů chybí síra a bór. Upozornil i na souvislosti výživného stavu rostlin s jejich zdravotním stavem.
„Slabé porosty řepky je třeba přihnojit co nejdříve, aby byla podpořena včasná regenerace kořenů a byla nastartována obnova listů. U dobrých porostů je při přihnojování vhodné počkat až do doby nevratného jara,“ tak je možné shrnout doporučení doc. Matuly pro jarní přihnojování. Samozřejmě hovořil i o řadě faktorů, které je třeba brát v úvahu při určení dávky hnojiv, jeho formy i termínu přihnojení.
Výživa a ochrana rostlin nebyly jedinými tématy probíranými na tzv. jarních řepkařských seminářích, diskutovány zde byly i otázky volby vhodné mechanizace či cesty k dosažení velmi vysokých výnosů a samozřejmě i otázka předpokládané ceny pro příští sezónu. Podle Ing. Martina Volfa, ředitele SPZO, je na odhad ceny zatím brzy. Blízké realitě budou podle něj až květnové odhady. Přesto se díky tomu, že je cena řepky v současné době asi o 700 Kč výš než ve stejnou dobu v loňském roce, nebrání optimistickým odhadům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *