Lepší jednou vidět než desetkrát slyšet

Známou lidovou moudrostí zahájil Dr. Jerzy Próchnicki, vedoucí oddělení ochrany rostlin společnosti Bayer, s.r.o. , Polní dny, které se na pozemcích Zemědělského družstva Libčany uskutečnily 8. a 9. června. Firma Bayer zde přímo na porostech hlavních plodin představila různé varianty ochrany rostlin jak novými, tak i osvědčenými přípravky.

„Ač české zemědělství již udělalo významný krok kupředu, jeho úroveň se musí ještě zvednout, aby se přiblížila k EU,“ uvedl na úvod setkání dr. Jerzy Próchnicki. K tomu je nezbytné zvýšení výnosů a kvality produkce. K dosažení toho chce firma Bayer podle slov svých představitelů napomoci vhodným řešením ochrany rostlin.

O krok napřed
Různé modely ochrany ozimé řepky, ozimé pšenice, jarního ječmene, brambor, cukrovky, hrachu, máku a kukuřice demonstrovala firma Bayer na pozemních Zemědělského družstva Libčany. Tento podnik obhospodařuje asi 1100 ha a pochlubit se může výnosy pšenice a ozimého ječmene nad 5,5 t/ha, 3,4 t/ha řepky a 59 t/ha cukrovky. ZD Libčany je známé i pěstováním ovoce asi ve 300 hektarech sadů, do kterých se zájemci měli rovněž možnost podívat a zhodnotit zde efekt provedené chemické ochrany.
Jak nám řekl agronom podniku Ing. Jindřich Prousek, přínos demonstračních pokusů tkví především v tom, že se pěstitel může na vlastní oči přesvědčit o účinnosti přípravků a poznat nejčerstvější novinky. Díky tomu může být v oblasti ochrany rostlin tzv. o krok napřed. Důsledná ochrana rostlin je podle něj nedílnou součástí intenzivního pěstování rostlin, které je v těchto klimatických a půdních podmínkách samozřejmé. Jak však dodává ředitel družstva Miroslav Vodička, není dnes největším problémem vypěstovat, ale prodat. Ač se zatím letošní sezóna jeví slibně, lze ji podle něj hodnotit až poté, co bude produkce sklizená a zpeněžená.

Ochrana pro osm plodin
Na deseti variantách ozimé řepky byl demonstrován především vliv fungicidního ošetření, pro které společnost Bayer nabízí přípravek Horizon, který má kromě fungicidního také růstově regulační efekt. V Libčanech byl demonstrován význam jarního i podzimního ošetření. Jak zdůraznil Ing. Pavel Egert z pořádající firmy, který návštěvníky polních dnů provedl 12 hektary demonstračních pokusů, vliv přípravku se projevil jak na zdravotním stavu řepky, tak po podzimní a jarní aplikaci na počtu větví a výšce porostu.
S rostoucím zastoupením řepky v osevní postupu roste i tlak škůdců, proto bylo již v letošním roce „na výjimku“ povoleno insekticidní mořidlo Chinook, kterým bylo ošetřeno i osivo pro prezentované porosty. Podle slov. Ing. Miroslava Kroulíka znamená toto dvousložkové mořilo v ochraně řepky velký zlom a lze očekávat narůstající význam tohoto ošetření.
Velkému zájmu pěstitelů se rovněž těšilo deset variant ošetření ozimé pšenice. Z herbicidů byla vyzvednuta především loňská novinka Attribut, přípravek určený k hubení jednoděložných plevelů.
Všechny varianty ozimé pšenice byly mořeny osvědčeným přípravkem Raxil 515 FS a byly fungicidně ošetřeny různými kombinacemi přípravků Falcon, Folicur, Sphere, Horizon a Beaton. Vyjmenovanými přípravky však možnosti řešení problémů v ochraně rostlin nekončí. Jak představitelé firmy naznačili, v dohlední době je možné očekávat řadu novinek. Půjde jak o zcela nové účinné látky, tak o rozšíření registrací již známých přípravků pro nové plodiny.
Odstranit: Také V porostech jarního ječmene byla prezentována účinnost mořidla Raxil ES a herbicidu Kompal. Pro hodnocení výskytu chorob nebyl začátek června ideálním termínem, přesto organizátoři prozradili další plány ošetření porostů. Kromě již provedeného prvního fungicidního ošetření přípavkem Falcon plánují ještě jedno ošetření různými přípravky v době metání či kvetení. Právě ošetření v této době podle slov ing. Pavla Egerta předejde výskytu fusarióz v klasech. Jejich výskyt se podle něj stane dalším kritériem při výkupu sklizně.
Na dvou parcelkách věnovaných hrachu se zájemci měli možnost seznámit s účinností herbicidu Sencor, nově povoleného pro tuto plodinu.
Na porostech máku byl velmi dobře vidět vliv namoření osiva mořidlem Chinook. To se projevilo na vzcházení porostu a poškození škůdci. Jak však ing. Egert dodal, namoření se pozitivně projeví i při následném herbicidním ošetření. Jen zdravé rostliny zvládnou tento zásah. Mák je totiž na herbicidy velmi citlivý.
Tři varianty ošetření kukuřice také ukázaly na význam mořenía naznačily, co nového pro herbicidní ochranu kukuřice firma Bayer chystá.
Pět variant ošetření cukrovky prezentovalo efekt moření přípravkem Gaucho, ošetření herbicidem Goltix Top a fungicidem Sphere a dalších řešení.
Na části věnované ochraně brambor byl na porostech dvou rozdílných odrůd dobře patrný vliv mořidel Prestige a Monceren. Svoji účinnost v Libčanech prokázal herbicid Sencor.

Text a foto
Petra Vaňatová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *