Květináři a floristé v Průhonicích

Setkání členské základny Svazu květinářů a floristů České republiky nazvané Květinářský a floristický den hostilo na počátku března kongresové centrum Floret v Průhonicích u Prahy. Celodenní program plný přednášek zakončila valná hromada, na které si přítomní vyslechli zprávy o činnosti za uplynulé období a nezapomněli ani na plánování do budoucna. Snad jediným problémem akce byla dost nízká účast členů svazu dokládající nepříliš vysoký zájem aktivně se účastnit dění v oboru.

Prvním přednášejícím v celodenním programu byl ředitel úřadu Agrární komory České republiky Ing. Martin Fantyš. Seznámil posluchače s činností této nevládní organizace, která je kromě jiného i neopomenutelným připomínkovým místem pro projednávané legislativní návrhy. Spolupráce se zahradnickým odvětvím právě při tvorbě legislativy je podle Ing. Fantyše velmi důležitá jak pro pěstitele ovoce a zeleniny (členy AK ČR jsou Ovocnářská unie ČR a Zelinářská unie Čech a Moravy), tak i pro sektor okrasného zahradnictví (SKF ČR je také členem). Agrární komora ČR působí i na mezinárodním poli, je členem COPA (Committee of Professional Agricultural Organisations) a COGEGA (General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union), organizací sdružujících zemědělské profesní svazy členských států Evropské unie a zajišťující společnou výměnu zkušeností a informací.

Jak ve svém vystoupení v průběhu odpoledne potvrdil i Ing. Adam Studený, který komoditu okrasné rostliny na mezinárodních setkáních pod hlavičkou organizace COPA/COGECA zastupuje, organizace a jejich výbory jsou schopny řešit konkrétní problémy pěstitelů, a to ve všech oborech – od ochrany rostlin až po propagaci prodeje.

 

Poškození je nežádoucí

Problematika přípravků na ochranu rostlin je zejména v případě okrasného zahradnictví velmi ožehavá – snadné není určit přesný termín aplikace, dávku přípravku, ani jejich vhodnou kombinaci. Navíc i sebemenší poškození vnějšího vzhledu rostliny – ať už kvůli působení choroby, škůdce nebo i přípravku totiž znamená (na rozdíl od polních plodin) její neprodejnost. Nejen z tohoto důvodu by podle slov poradkyně v ochraně rostlin Ing. Evy Duškové bylo třeba provádět pokusy menšího rozsahu s důrazem na získání co nejpodrobnější informace o působení přípravků. Na druhou stranu by se mohl urychlit proces registrace nových přípravků, neboť produkty okrasného zahradnictví člověk na rozdíl od polních plodin, ovoce a zeleniny nekonzumuje.

Na vystoupení Ing. Evy Duškové a prezentace firem Bayer Crop Science a Chemtura Europe Ltd. navázala Mgr. Simona Helová ze Státní rostlinolékařské správy s informacemi o monitoringu vybraných škůdců provedeném v loňském roce. Nejzávažnějším z nich je Puccinia horiana (bílá rez chryzantémová), jejíž spory se přenášejí prouděním vzduchu. Napadá především rostliny rodu Dendranthema a prodělává svůj celý životní cyklus na jednom hostiteli. Na svrchní straně listů napadených rostlin se objevují světle zelené až žluté skvrny, které jsou zhruba pět milimetrů velké a jejich střed postupně nekrotizuje. Silně napadené listy následně vadnou, stáčejí stonky dolů a zasychají. Napadení květů a lodyh chryzantém bylo zjištěno jen u velmi citlivých odrůd. Hlavním zdrojem šíření této choroby jsou rostliny a řízky určené k dalšímu pěstování a vzhledem k tomu, že se může vyskytovat i v latentní podobě, nemusí být příznaky při nákupu rostlin patrné.

Výskyt bílé rzi chryzantémové vloni zkontrolovali pracovníci Státní rostlinolékařské správy celkem ve 248 podnicích a prodejnách a v rámci vývozní kontroly navíc na 2000 kamiónech se zásilkami chryzantém. Kontrola prokázala přítomnost choroby celkem ve dvou vzorcích původem z České republiky a nařídila likvidaci porostů s jejím výskytem, zákaz expedice hostitelských rostlin a dezinfekci zamořených objektů a předmětů.

 

Roli hraje způsob prodeje

Marketingem prodeje okrasných rostlin se dlouhodobě zabývá Ing. Miroslava Paclová. Podle ní mají ti, kdo prodávají květiny, jednu velkou výhodu – její koupě je vždy emotivní záležitostí. A i když má prodej květin i své nevýhody (nejde o zboží nezbytně nutné k životu, řezané květiny relativně rychle podléhají zkáze), obchodníci by měli o to víc využít dané pozitivum. Každý člověk přece na vůni, krásu a přirozenost rostlin reaguje kladně a statistiky dokládají, že v případě květin je až 70 procent koupeno impulzivně.

V současné době se poptávka po květinách stále mírně zvyšuje, ale zároveň se zákazníci stávají náročnějšími a konkurence roste. Proto je podle Ing. Paclové velmi důležitá svazová spolupráce a konkurenci je třeba vnímat jako impuls, který nás žene dopředu. Navzájem od sebe se můžeme učit a pokoušet věci dělat lépe a jinak.

Cestou k úspěchu je komunikace se zákazníky a znalost a naplňování jejich potřeb. V rámci obchodu či závodu by měli všichni zaměstnanci vystupovat jednotně a společně vytvářet prostředí, v němž by se zákazník cítil dobře. Podívejte se proto na svou prodejnu očima spotřebitele, pokuste se správně rozmístit rostliny a dejte obchodu jednotný styl, který budete měnit zhruba jednou za půl roku tak, abyste vzbudili zvědavost. Pracujte s prvky firemní identity a vytvořte poutavé letáky, prospekty a další tiskoviny – ty můžete využít i k tomu, abyste zákazníka zabavili během čekání (např. ve frontě). Upoutat a zároveň pomoci při výběru rostlin mohou například přehledné a vhodně umístěné tabule s nabídkou sortimentu, fotografiemi rostlin v květu a informacemi o slevách a cenových akcích.

 

Svaz na cestě vpřed

Od 1. června loňského roku pracuje předsednictvo Svazu květinářů a floristů ČR ve zcela novém složení, a proto byli přítomní členové jistě zvědaví, jaké změny a posuny uplynulé měsíce přinesly. Zprávu o činnosti předsednictva přednesl předseda Ing. Jiří Horák, za sekci floristickou promluvila Ing. Marie Bittnerová a za květinářskou sekci Ing. Petr Nachlinger. Svaz začal intenzivně pracovat zejména na své prezentaci navenek – byly vydány propagační materiály a také několik tiskových zpráv, které našly své uplatnění v médiích. Dále pokračuje i postupná snaha vytvořit modernější internetové stránky, přiblížit obor veřejnosti a účastnit se výstav a veletrhů. Na tuzemských se svaz již tradičně objevuje na všech etapách Flory Olomouc, vloni byl poprvé k vidění na Zeleném světě a také na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích. Premiéru měla společná expozice květinářů a floristů i v Praze, a to na veletrhu For Garden, který se konal od 6. do 9. března. Proběhla také četná jednání s Ministerstvem zemědělství ČR a i když některá z nich nejsou ještě zcela uzavřena, je třeba zdůraznit, že za uplynulý půlrok se díky aktivitě nového předsednictva i některých členů SKF ČR podařilo posunout činnost celé organizace významně vpřed. A jaké jsou plány na další období? Intenzivně budou probíhat práce na přípravě nových stanov, více se bude komunikovat se státními institucemi a předsednictvo se chce hojněji zabývat problematikou zahradnického školství a také systémem fungování Asociace zahradnických společenstev. Květinářská sekce se bude podílet na jednáních o agroporadenství a pomáhat členům využívat dotační programy, floristé zapracují na vzdělávání odborné veřejnosti a organizaci soutěží. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *