03.11.2022 | 04:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalitu zlepšuje biologické moření

Výnosy i kvalitu luskovin ve velké míře ovlivňují povětrnostní podmínky za vegetace. Pěstitelé mohou zajistit lepší stav porostů používáním co nejkvalitnějšího osiva, nejen vysoce klíčivého, ale také s co nejvyšší vitalitou.

 

Pěstitelům se mnohanásobně vrátí investice do inokulace osiva přípravky obsahujícími hlízkové bakterie i přimoření některým biologickým stimulátorem. Velmi důležitou roli také hraje kvalitní založení porostu. Za vegetace je potřeba o porosty co nejlépe pečovat, v první řadě odstranit plevele.

Pro uznání partie osiva sóji i hrachu v současnosti stačí osmdesátiprocentní klíčivost. I v případě osiva vykazujícího vysokou klíčivost se polní vzcházivost může velmi lišit. Proto je žádoucí kromě standardního zjištění klíčivosti otestovat také vitalitu osiva.

O rychlosti vzcházení na poli může napovědět i laboratorní stanovení energie klíčení, tedy počet vyklíčených semen v polovině doby testování klíčivosti. Toto běžně dělají akreditované semenářské laboratoře, ale pěstitelům obvykle údaje neposkytují.

Nejen s některými metodami stanovení vitality osiva sóji seznámil účastníky seminářů Sója 2022 Ing. Pavel Procházka, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. Ve své přednášce se především zaměřil na možné úpravy osiva sóji zlepšující jeho vitalitu a také se zmínil o pokusech s hrachem. Osivo by vždy mělo být vysoce vitální, inokulované a mořené.

 

Dva testy vitality

Ing. Procházka ověřuje vitalitu osiva sóji pomocí dvou testů. Jedná se o test urychleného stárnutí a stanovení vodivosti výluhu semen. Tyto metody více vypovídají o skutečné kvalitě semen a bývají ve větším v souladu s polní vzcházivostí než laboratorní klíčivost. V pokusech Ing. Procházky se jako nejlepší řešení ukazuje kombinace obou zmíněných testů vitality.

Při testu urychleného stárnutí jsou semena sóji po dobu tří dnů v klimatizované skříni vystavena působení vysoké teploty 41 °C a stoprocentní vlhkosti. Poté se založí běžným způsobem klíčivost. Při testování klíčivosti se porovnává osivo, které bylo podrobeno urychlenému stárnutí, s osivem, které tímto testováním neprošlo. U vitálnějších semen podrobených testu urychleného stárnutí se dosahuje vyšší klíčivosti než u semen s nízkou vitalitou.

Velmi rychlý a jednoduchý test představuje zjišťování vodivosti výluhu semen. Výsledek je známý už po jednom dnu. Od každého vzorku osiva se odpočítá dvakrát padesát semen. Semena se vloží do 250 ml destilované vody. Test probíhá při teplotě 20 °C. Po 24 hodinách se konduktometrem změří vodivost výluhu. Platí pravidlo, že čím vyšší vodivosti dosahuje výluh, tím horší vitalitu lze u testovaných semen předpokládat.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down