Kvalitní pšenice pro špičkové výnosy

Firma B O R, s. r. o., nabízí široký sortiment odrůd pšenice. Pro své zákazníky je dlouhodobým a spolehlivým partnerem. Nabízí odrůdy nejen s vysokým výnosovým potenciálem, ale klade důraz i na kvalitu produkce a vyrovnaný zdravotní stav svých odrůd. Mezi top pšenice pro letošní rok patří Bernstein, Pankratz a Gordian.

Bernstein (E)

Tato polopozdní až pozdní odrůda má vysoké rostliny (105 cm), které však díky pevnému stonku nepolehnou. Rostliny mají střední odnoživost. Celkově má tato pšenice výborný zdravotní stav. Odrůda má vyšší stupeň rezistence vůči fuzariózám klasu a vykazuje nižší obsah DON v zrnu. Kvalita zrna je vynikající. Má velmi vysoký obsah dusíkatých látek, velmi vysokou objemovou hmotnost, vysoké, a hlavně stabilní číslo poklesu i při horších podmínkách v době sklizně.

Zimovzdornost je na střední úrovni, po zimě 2011/2012 byla hodnocena šesti body. Odrůdu sejeme nejlépe v běžném termínu, ale velmi dobře snáší také pozdní termíny setí a také setí po obilnině. Uplatní se i do sušších oblastí pěstování, což potvrzují výsledky z Rakouska. Vysévá se 2,8–4 MKS/ha.

Vzhledem k vynikající kvalitě zrna byla v roce 2015 zařazena do skupiny potravinářské pšenice Penam doporučuje a díky kombinaci spolehlivých výnosů ve všech podmínkách pěstování s nadstandardní kvalitou zrna byla odrůda v roce 2015 registrována i v České republice.

Bernstein je zajímavou alternativou pro pěstitele, který chce výnosnou, spolehlivou a plastickou odrůdu s nejvyšší kvalitou zrna.

Pankratz (A)

Polopozdní až pozdní odrůda kvality A má nižší rostliny s velmi dobrou odolností proti poléhání (8). Rostliny se projevují vysokou odnoživostí. Zimovdornost je na vysoké úrovni, což dokládá hodnocení porostů po zimě 2011/2012, kde dosáhla 7,7 bodu. Odrůda má vyrovnaný zdravotní stav, který nevyžaduje fungicidní ochranu porostů na extrémně vysoké úrovni. Vysoká je odolnost proti braničnatce plevové, fuzáriím v klasu a rzím. Nižší HTZ (40 g) je kompenzována vysokým počtem produktivních klasů, což je hlavním výnosotvorným prvkem.

Pankratz má výbornou pekařskou kvalitu, vysokou objemovou hmotnost, vysoké číslo poklesu a příznivý obsah dusíkatých látek odpovídající pšenicím E kvality. Odrůda je vhodná do všech oblastí pěstování, vysokých výnosů dosahuje také v chladnějších oblastech (OVO, BVO).

Ve víceletém průměru let 2012 až 2015 byla tato odrůda v pokusech Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v řepařské oblasti na Moravě a v bramborářské oblasti nejvýnosnější odrůdou mezi pšenicemi v kvalitativní skupině A. Při vyšší intenzitě uplatní svůj vysoký výnosový potenciál. Odrůda byla v roce 2015 registrována v České republice

Gordian (B)

Gordian má nižší (84 cm) rostliny. Tato polopozdní odrůda ze šlechtění firmy Syngenta má velmi vysoký výnosový potenciál, který dokáže velmi dobře uplatnit jak v intenzivních pěstitelských podmínkách, tak při nižší míře chemické ochrany. Výborný zdravotní stav, nepoléhavost, plasticita a velmi dobré hospodaření s vodou – díky této kombinaci je výnosově silná ve všech oblastech pěstování včetně vláhově méně příznivých lokalit. Přezimování má velmi dobré – stav porostů po zimě 2011/2012 byl hodnocen 7,5 bodu.

Odrůda byla registrovaná v České republice v roce 2014 v kategorii B – pekařská kvalita chlebová. Pro zařazení do vyšší pekařské kategorie nevyhověl Gordian pouze v hodnotách objemové výtěžnosti pečiva a sedimentačního Zelenyho testu.

Tuto odrůdu lze díky jejím vlastnostem pěstovat s velmi příznivými ekonomickými výsledky. Lze ji sít i v pozdních termínech setí. Je to spolehlivá odrůda bez pěstitelských rizik, s jistotou výnosu bez vlivu ročníku či stanoviště.

Vysoký výnosový potenciál

Všechny uvedené odrůdy nabízejí vysoký výnosový potenciál v kombinaci s geneticky podmíněným nadprůměrným zdravotním stavem. Jejich kvalita a spolehlivost jsou prověřeny u nás i v dalších evropských státech.

 

Ing. Michaela Kadlíková

BOR, s. r. o.

 

foto: Gordian zajistí špičkové výnosy ve všech výrobních oblastech

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *