05.06.2017 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalitní odrůdy jsou klíčem k úspěchu

Odrůdová nabídka ozimých pšenic je velmi široká. V roce 2016 bylo například v Přehledu přihlášených množitelských ploch uvedeno u pšenice ozimé 157 odrůd (ÚKZÚZ 2016). Pro lepší orientaci v tak širokém sortimentu je vydáván Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským každoročně Seznam doporučených odrůd.

Pro letošní rok je v základním sortimentu uvedeno 14 odrůd doporučených a čtyři odrůdy předběžně doporučené. Mezi doporučenými odrůdami, které se ve sledovaných letech 2013 až 2016 osvědčily, jsou tři odrůdy firmy BOR, s. r. o., Bernstein, Pankratz a Gordian.

Bernstein – nejvyšší kvalita E

Polopozdní až pozdní odrůda Bernstein patří do skupiny nejkvalitnějších pekařských pšenic kategorie E. Registrace v ČR proběhla v roce 2015, v Německu v roce 2014 a v Rakousku v roce 2013. V Rakousku, ve skupině pšenic nejvyšší E kvality, dosahuje již několik let nejvyšší výnosy zrna v suché panonské oblasti, a to na horších i na velmi dobrých půdách. Udržovatelem je Syngenta Hadmersleben GmbH (Německo). Vyšší rostliny (112 cm) mají pevné stéblo, které zajišťuje dobrou odolnost proti poléhání. Zimovzdornost je na střední úrovni, stav porostu po zimě 2011/2012 byl hodnocen šesti body. Má velmi dobrý zdravotní stav s vyrovnanou odolností proti všem důležitým chorobám (tabulka). Odrůda má vyšší stupeň rezistence vůči fuzariózám klasu a vykazuje nižší obsah DON v zrnu. Bernstein má vynikající kvalitu zrna a díky tomu byl už v roce registrace zařazen do skupiny potravinářských pšenic „Penam doporučuje“. Dokáže velmi efektivně zabudovat dodaný dusík, obsah dusíkatých látek proto při vysokém výnosu neklesá tak výrazně jako u některých jiných odrůd (obsah dusíkatých látek ve čtyřletém průměru 14,1 %). I další parametry kvality jsou výborné – číslo poklesu je vysoké s velmi dobrou stabilitou i při horších podmínkách v době sklizně (387 s). Další předností je vysoká objemová hmotnost (830 g/l) a vysoká hodnota sedimentačního Zelenyho testu (62 ml). Bernstein je odrůda klasového typu, která tvoří výnos vysokým počtem zrn v klasu a vysokou hmotností zrn (48 g). Tato odrůda je výnosově stabilní při pěstování ve všech výrobních oblastech, je vhodná také pro pozdní setí a lze ji pěstovat po obilnině. Nespornou výhodou odrůdy je možnost pěstování i ve vláhově méně příznivých oblastech.

Pankratz – výnosné „áčko“

V sortimentu potravinářských pšenic kvality A patří mezi nové výnosné materiály pšenice Pankratz. Odrůda byla v ČR zaregistrována v roce 2015, udržovatelem je Strube Research GmbH & Co. KG, (Německo). Pankratz má středně vysoké rostliny (98 cm) a její předností je velmi dobrá odolnost k poléhání (8). Také zimovzdornost je na vysoké úrovni, což dokládá hodnocení porostů po zimě 2011/2012 – 7,7 bodu. Odrůda má vyrovnaný zdravotní stav, odolnost vůči braničnatce, padlí, rzi pšeničné a fuzáriím je na dobré úrovni, ochranu je třeba zaměřit na listové skvrnitosti a rez plevovou. Kvalita zrna je na velmi dobré úrovni, Pankratz dosahuje vysokých hodnot čísla poklesu a objemové hmotnosti. Také je dobře hodnocena stabilita čísla poklesu. Zrno je drobnější s nižší HTZ (39 g) a hlavním výnosotvorným prvkem je vysoký počet produktivních klasů (720 na m2). Pankratz je odrůda vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech, ve víceletém průměru let 2013–2016 patřila tato odrůda v pokusech ÚKZÚZ hlavně v chladnějších oblastech k nejvýnosnějším odrůdám mezi pšenicemi v kvalitativní skupině A. Je to nová zajímavá pšenice v pekařské kvalitě A s výbornými výsledky prověřenými v podmínkách ČR. Možná na první pohled nezaujme velkými klasy jako odrůda Bernstein, ale o to víc potom překvapí svým vysokým výnosem.

Gordian

Pšenice Gordian patří k nižším odrůdám, ale o to větší budí již několik let zájem pěstitelů. Tato polopozdní odrůda ze šlechtění firmy Syngenta dokáže velmi dobře uplatnit svůj vynikající výnosový potenciál jak v intenzivních pěstitelských podmínkách, tak při nižší míře chemické ochrany. Výborný zdravotní stav, nepoléhavost, plasticita a velmi dobré hospodaření s vodou – díky této kombinaci je výnosově silná ve všech oblastech pěstování, včetně vláhově méně příznivých lokalit. Vitální rostliny mají také velmi dobré přezimování – stav porostů po zimě 2011/2012 byl hodnocen 7,5 bodu. Odrůda neměla v minulých letech problém ani s vyšším infekčním tlakem rzi plevové (polní hodnocení 7). Jedná se o polopozdní pekařskou odrůdu kategorie B (jakost chlebová) s vysokou objemovou hmotností a vysokou hodnotou čísla poklesu. Pro zařazení do vyšší pekařské kategorie nevyhověl pouze v hodnotách objemové výtěžnosti pečiva a sedimentačního Zelenyho testu. Ovšem v parametrech důležitých pro výkup zrna měl a stále má výborné výsledky na úrovni odrůd A až E. Rostliny mají krátká a pevná stébla, která zajistí vysokou odolnost proti poléhání. Je to spolehlivá odrůda bez pěstitelských rizik s jistotou výnosu bez vlivu ročníku či stanoviště. Je možné ji s úspěchem použít pro pozdní termíny setí.

Závěr

Kvalitativní parametry u ozimé pšenice, která je jednou z nejdůležitějších plodin na našich polích, jsou vedle výnosového potenciálu nejdůležitějším ukazatelem při výběru odrůd pro každého pěstitele. Výše uvedené odrůdy Bernstein, Pankratz a Gordian patří mezi pšenice, které reagují na současné požadavky našich pěstitelů, jsou výnosné, zdravé a kvalitní. Jsou to pšenice, které je radost pěstovat.

Ing. Anna Poubová B O R, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down