Kvalitní nabídka odrůd pšenice i řepky

Zájem o odrůdy společnosti VP AGRO, spol. s r. o., potvrdila i hojná účast na polním dnu v Břilicích nedaleko Třeboně. V pondělí 26. června se tam uskutečnila letošní předposlední přehlídka odrůd ozimé řepky a ozimých obilnin. Polní den v Břilicích uspořádala firma VP Agro ve spolupráci se společnosti Syngenta, a tak vedle odrůd se mohli zemědělci dozvědět také nejnovější postupy při ochraně ozimých porostů.

Jak potvrdil Ing. Petr Shejbal, vedoucí oddělení osiv obilnin a řepek, společnost VP AGRO má v současnosti velmi kvalitní nabídku jak v segmentu ozimých řepek, tak v ozimé pšenici.

Doložil to na příkladu řepky Allison, kterou označuje společnost VP AGRO jako nejvýkonnější registrovanou odrůdu řepky v ČR. Allison dosáhl nejvyšších výnosů semen během registračního zkoušení v letech 2013 až 2015 a stejně se mu vedlo i o rok později v pokusech pro Seznam doporučených odrůd.

Hybrid RGT Dozzen byl v roce 2016 vysetý na ploše více než pět tisíc hektarů. „Zájem o tuto odrůdu odpovídal průběhu žní. Čím více bylo sklizeno, tím větší zájem o osivo jsme zaznamenávali,“ potvrdil Ing. Shejbal.

Své místo na trhu si postupně vydobyla také odrůda Silver. Tu lze využít ve všech oblastech pěstování řepky. Střední a těžké půdy v kombinaci s intenzivní agrotechnikou jsou pro tuto odrůdu výhodou, ale dokáže si poradit i v obtížných podmínkách.

 

Druhá polovina polního dne patřila ozimým obilninám, především ozimé pšenici. Vlajkovou lodí současné nabídky je pro společnost VP AGRO odrůda RGT Reform. Jedná se o polopozdní až pozdní odrůdu s pekařskou kvalitou A. Poskytuje vysoký výnos ve všech oblastech pěstování. RGT Reform vyniká především stabilním pádovým číslem.

Jinou odrůdou s pekařskou kvalitou A je raná pšenice Viriato. Rosltiny jsou krátké s velmi dobrou odolností vůči poléhání. Vitiato je osinatá pšenice, která může najít uplatnění i na pozemcích ohorožovaných černou zvěří.

Na polním dnu v břilicích nechyběly ani další odrůdy, a to nejen zmiňovaných plodin, ale i ozimého ječmene, žita nebo tritikale.

 

Více si můžete přečíst v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *