20.10.2017 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalitní kukuřice na Vysočině

Francouzské hybridy kukuřice od šlechtitelské společnosti Euralis Semences, kterou na českém trhu zastupuje Agrofinal, obohacují trh s osivem v ČR. Agrofinal vždy stavěl svou nabídku hybridů kukuřice na jejich vysoké kvalitě. Za pozornost stojí hybridy ES Bombastic a ES Newmilk a letošní novinka BigBen.

ES Bombastic – excelentní výnos

Hybrid je dvouliniový, vysoký, se širokými vzpřímenými listy, s pevným stonkem a silným stay green efektem. Raný hybrid FAO 240 je na siláž a FAO 220 na zrno. Palice jsou velké a velmi dobře opylené. Typ zrna je mezityp až zub. Silnou stránkou je velmi dobrý zdravotní stav i jeho odolnost proti poléhání, lámání stébla a stresovým klimatickým faktorům, zvláště pak proti přísuškům při jarním počátečním vývoji. Má také velmi nízký sklon k odnožování a vynikající odolnost vůči chladu. Je rajonizován do řepařské, obilnářské a bramborářské výrobní oblasti. Vysoká kvalita silážní hmoty v kombinaci s velmi vysokým výnosem upoutává pozornost agronomů. Svým výkonem se řadí mezi nejlepší hybridy v pěstování na siláž, vlhké zrno a pro výrobu bioplynu. Jedná se o hybrid s nejlepšími parametry důležitými pro výživu dojnic, a to především pro vysoký obsah škrobu spojený s vysokým podílem stravitelnosti organické hmoty. ES Bombastic byl registrován v roce 2007 v Německu.

ES Newmilk – hybrid pro úspěšné chovatele mléčného skotu

Středně raný hybrid na siláž a zrno (FAO 250). Jedná se dvouliniový hybrid, typem zrna mezityp. ES Newmilk je rajonizovaný do bramborářské, obilnářské a řepařské výrobní oblasti. Nemá zvláštní nároky na stanoviště, snáší dobře všechny půdní typy. Výška tohoto hybridu je velmi vysoká, má silný stay green efekt a při vysoké intenzitě je mimořádně výnosný. Hybrid má velmi dobrou odolnost vůči suchu, výbornou odolnost k chladu, vynikající odolnost proti fuzariozám a snětím. ES Newmilk se vyznačuje červenooranžovým zabarvením zrna v klase. V ČR byl registrován v roce 2008, stal se kontrolním hybridem ve své skupině ranosti v registračních zkouškách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Na českých farmách ho řadí k nejlepší volbě pro výrobu kvalitní siláže. V poloprovozních pokusech a na provozních plochách patří mezi nejvýkonnější hybridy s nejvyšším výnosem zelené hmoty. Jedná se o hybrid s možností využití na siláž a bioplyn.

ES BigBen – silážní novinka do všech pěstitelských podmínek

Raný hybrid s číslem FAO 250, který je určen především k pěstování na siláž pro vysokoužitkové chovy a bioplynové stanice. Jedná se o tříliniový hybrid s tvrdým až mezitypovým ozrněním palice. Vyniká vysokým výnosem celkové suché hmoty, vysokou stravitelností a vysokým obsahem škrobu. Rostlina má po zasetí rychlý počáteční růst a dobře odolává jarnímu chladu. V plné vegetaci se velmi dobře vyrovnává s přísušky a vyrůstá do vysoké výšky s výborným olistěním erektivního typu. Palice dozrává na zelené rostlině, jedná se tedy o tzv. stay green typ s delším sklizňovým obdobím. Zrno má při optimální sklizňové zralosti sklon k zabarvení lehkým červeným nádechem tak, jako tomu bylo u hybridu ES Newmilk. Je to dáno vyšším obsahem karotenoidů, což je vlastností příznivou. Hybrid je tolerantní k různorodým půdním podmínkám, nevyžaduje bezpodmínečně ta nejlepší stanoviště. Dobře snáší pěstování jak na těžších a vododržných půdách, tak i na lehčích a sušších polohách. Samozřejmostí je jeho výborný zdravotní stav, zvláště pak odolnost vůči snětím, fuzariózám a helmintosporióze. ES BigBen byl pro své významné vlastnosti shledán ve zkouškách ÚKZÚZ jednoznačným přínosem a v červnu 2017 byl proto v České republice zaregistrován k pěstování na siláž v bramborářských, obilnářských a řepařských oblastech.

Nabídka osiva ES Bombastic, ES Newmilk – big bag

Společnost Agrofinal pro zemědělskou praxi nabízí osivo v systému big bag. V jednom velkoobjemovém vaku big bag je 2 500 000 zrn, což představuje osev 31,25 ha při výsevku 80 000 klíčivých zrn na hektar. Výhodou tohoto balení pro pěstitele je až desetiprocentní sleva proti standardním výsevním jednotkám.

Ing. Otto Šrůta

Agrofinal spol. s r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down