05.12.2019 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalita pšenice ze sklizně 2019

Agrotest fyto, s. r. o., v Kroměříži každoročně sleduje za podpory Ministerstva zemědělství sklizňovou kvalitu obilovin v ČR, a to již téměř dvacet let. Dlouholetá řada dat umožňuje meziroční srovnání a zhodnocení vlivu počasí na kvalitu pšenice a žita a ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským také ječmene. Sledování je založeno na analýzách náhodně vybraných vzorků obilovin z celé České republice.

Požadavky na jakost pekárenské pšenice splnilo v roce 2019 ve čtyřech hodnocených parametrech (objemová hmotnost, číslo poklesu, obsah bílkovin a sedimentační test) pro celou ČR 63 % vzorků; 60 % vzorků sklizených v Čechách a 67 % vzorků sklizených na Moravě. V roce 2018 byl podíl vyhovujících vzorků celkově vyšší (80 %), srovnatelný u vzorků z Čech (79 %) i Moravy (81 %). Lepší byla v loňském roce zejména objemová hmotnost, v letošním roce je naopak vyšší obsah bílkovin, který je vůbec nejvyšší od začátku sledování v roce 2002.

Na dosaženém výnosu a kvalitě obilovin se odráží řada faktorů. Mezi ty hlavní patří počasí, agrotechnika, výskyt chorob a provedená ochrana proti nim. Významnou roli hraje odrůdová skladba. Jednotlivé faktory se podílejí na ovlivnění konkrétních kvalitativních kritérií rozdílnou měrou. Mezi vlastnosti potravinářské pšenice nejvíce ovlivňované průběhem počasí, zejména v závěru vegetačního období, patří číslo poklesu, dále objemová hmotnost a obsah dusíkatých látek. Naproti tomu sedimentační test charakterizující kvalitu bílkovin je do značné míry geneticky podmíněnou vlastností dané odrůdy.

Kvalitu pšenice sklizně 2019 v ČR je možno podle základních ukazatelů hodnotit jako převážně dobrou. Problémovým parametrem je objemová hmotnost. Obsah bílkovin je naopak nejvyšší v řadě sledovaných let od roku 2002 a vysoká je rovněž kvalita bílkovin měřená Zelenyho testem. Kvalita sklizně je přibližně vyrovnaná v Čechách a na Moravě, je však třeba počítat s lokálními rozdíly.

 

Poděkování patří všem pěstitelům obilovin posílajících dobrovolně vzorky pro účely tohoto monitoringu. Finančně bylo sledování kvality sklizně roku 2019 podpořeno příspěvkem MZe (Smlouva o dílo č. 252/2019-18144), částečné financování pocházelo z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Agrotest fyto, s. r. o. (rozhodnutí MZe ČR).*

 

RNDr. Ivana Polišenská

Ph.D., Ing. Ondřej Jirsa

Ph.D., Ing. Irena Sedláčková

Agrotest fyto, s. r. o., Kroměříž

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři 12/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down