Kvalita je pro realizaci produkce pšenice důležitá

Ozimá pšenice hraje na našich polích prim. O tom není pochyb. Jiná situace může být ve chvíli, kdy pěstitel chce produkci prodat. Do popředí se dostávají další vlivy, jako jsou zásoby komodity, cenová politika, poptávka a další. Jednodušší situace je vždy, když je produkce kvalitní. Spolehlivou kvalitu pšeničného zrna potravinářské kvality přináší zemědělcům odrůdy Bernstein a Pankratz.

Kvalita zrna ozimé pšenice je dána jednak kvalitou technologickou, kterou tvoří sada charakteristik důležitých pro zpracování zrna a následně i mouky, jednak zdravotní nezávadností produkce. K základním technologickým parametrům, které rozhodují o potravinářské kvalitě odrůdy, lze tedy vedle obsahu dusíkatých látek, objemové hmotnosti a dalších přiřadit i obsah mykotoxinů. Je to parametr, který v některých letech nemusí hrát roli, v jiných se může stát limitujícím pro kvalitu zrna. Výsledný obsah mykotoxinů lze sice částečně ovlivnit agrotechnickými zásahy, zásadní význam však má i genetická dispozice odrůdy. Odrůdy Pankratz i Bernstein splňují nároky na kvalitní zrno ve všech ohledech.

Bernstein – kvalita zrna ve všech směrech

Bernstein je polopozdní až pozdní bezosinná odrůda se stabilními výnosy v různých pěstitelských podmínkách a stabilně vysokou kvalitou zrna. V rodokmenu můžeme najít dvě výnosné a velmi kvalitní pšenice: Privileg a Akteur. Pevné dlouhé stéblo rostlin je předpokladem jejich odolnosti proti poléhání. Rostliny se středním až nižším odnožováním vytvářejí bohatý kořenový systém, jsou schopny poskytnout odpovídající výnos i v méně příznivých pěstitelských podmínkách. Velké klasy mívají vysoký počet zrn. Odrůda je středně odolná nebo středně odolná až odolná proti většině významných houbových chorob, včetně rzi plevové.

Svým habitem a strukturou výnosotvorných prvků Bernstein podporuje geneticky danou schopnost nízké akumulace mykotoxinů. Dlouhé podklasové internodium zpomaluje přenos infekce do klasu, porosty s nižším počtem klasů mají příznivější mikroklima, dlouhé klasy s nižší hustotou lépe odolávají infekci. Tomu odpovídají dlouhodobě nízké obsahy DON (deoxynivalenolu) v zrnu v testech prováděných po předplodině kukuřici.

Z pohledu technologických parametrů dosahuje Bernstein vysokých hodnot Zelenyho testu, vaznosti mouky i čísla poklesu, velmi vysoký je objem pečiva, obsah dusíkatých látek a objemová hmotnost. Alveografické hodnocení vykazuje optimální kombinaci hodnot. Bernstein si udržuje velmi vysoký obsah dusíkatých látek i při vysokých výnosech, s velmi vysokou efektivitou dokáže využít dodané dusíkaté hnojení. Neopominutelným kladem je stabilita pádového čísla i při horších podmínkách sklizně.

Pankratz – špičkové výnosy a spolehlivá kvalita

Pankratz je polopozdní odrůda ozimé pšenice se středně vysokými rostlinami středně odolnými až odolnými proti poléhání. Je to kvalitní potravinářská pšenice (skupina A) pro všechny oblasti pěstování se spolehlivými parametry kvality zrna a kombinací hospodářských vlastností, které umožňují pěstování odrůdy s příznivou ekonomikou.

Pankratz je registrován v České republice jako kvalitní potravinářská pšenice s vysokou hodnotou čísla poklesu a objemové hmotnosti, středním objemem pečiva, vazností mouky a hodnotou Zelenyho testu. Obsah dusíkatých látek dosahoval v průměru let 2012–2015 hodnoty 12,7 %. Po celou dobu registračních pokusů si Pankratz udržoval kvalitu zrna na stabilní a spolehlivé úrovni. Obsahy DON v zrnu z testů po předplodině kukuřici nepřesahují povolené limity.

Závěrem

Využití odrůd s geneticky danou vysokou kvalitou zrna a její stabilitou v méně příznivých sklizňových ročnících je jedním z kroků k zajištění produkce, která bude mít díky vysoké kvalitě výborné šance na dobré zpeněžení. Pankratz i Bernstein mezi tyto odrůdy jednoznačně patří. ❊

Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.,

BOR, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *