Kvalita brambor na pultech obchodů je stále neuspokojivá

Ač v posledních několika letech došlo k podstatnému zlepšení kvality prodávaných brambor, nemůžeme být s úrovní prodeje konzumních brambor zdaleka spokojení. Také proto byla kvalita brambor jedním z hlavních témat projednávaných na Bramborářských dnech v Havlíčkově Brodě, o kterých jsme již stručně informovali v týdeníku Zemědělec.

Jak při oficiálním jednání Bramborářských dnů připustil také předseda Ústředního bramborářského svazu České republiky (ÚBS ČR) ing. František Novák, dosud svaz upřednostňoval řešení řady ostatních závažných problémů, nyní se však kvalita prodávaných brambor stává tématem číslo jedna.
Z tohoto důvodu je jistě potěšující informace, že jednání byli přítomni také zástupci České zemědělské a potravinářské inspekce (ČZPI), což je podle slov ing. Nováka další instituce, která má zásadní vliv na úroveň českého bramborářství. Ing. Novák dále uvedl, že pozitivní změnou v práci ČZPI je zahájení kontrol zaměřených na správné označování konzumních brambor na brambory rané a pozdní. ÚBS ČR dlouhodobě upozorňoval, že v minulosti k nám byly dováženy partie konzumních brambor, které svými vlastnostmi neodpovídaly parametrům pro rané brambory. Docházelo tak nejenom k celním únikům, ale i k nedůvodnému tlaku na farmářskou cenu pro naše ranobramboráře. Z toho důvodu svaz uvítal součinnost ČZPI a Státní rostlinolékařské správy (SRS) u kontrol brambor, která začala v letošním roce a v budoucnu by měla vyloučit možnost dovozu partií v tomto smyslu špatně deklarovaných.
Podstatně horší je situace v deklaraci odrůdy partie. Na mnoha prodejních místech se setkávám s nedodržováním zákonných nařízení. Krom toho, že je klamán spotřebitel, jsou zároveň poškozováni dobří pěstitelé a v neposlední řadě také jméno kvalitních odrůd, za které je mnohdy méně kvalitní zboží vydáváno. Proto svaz apeluje také na důslednou kontrolu tohoto nařízení. Jak informoval ing. Jindřich Pokora z ČZPI, letos inspekce provedla kontrolu celkem u 94 šarží. Z výsledků vyplynulo, že téměř 40 % kontrolovaných vzorků obsahovalo příměsi hlíz jiné než deklarované odrůdy brambor nebo bylo zaměněno za zcela jinou odrůdu. Podle zákona č.110/97 je nedodržení deklarace prodávané odrůdy hodnoceno jako klamání spotřebitele. V některých případech inspekce zjistila, že byly do oběhu uváděny šarže brambor obsahující dvě, ale i čtyři nebo pět dalších odrůd. Z porovnání pozdních a raných brambor vyšly mnohem hůře odrůdy pozdní. Z 26 kontrolovaných šarží byly příměsi nebo záměny prokázány u 14 vzorků, což je téměř 54 %. Nedostatky u raných brambor inspekce zjistila ve zhruba 34 procentech (z 68 kontrolovaných šarží byly nedostatky prokázány u 23 vzorků). Z kontroly dále vyplynulo, že stav v maloobchodní a velkoobchodní síti je rozdílný. Zatímco v maloobchodech nevyhovělo požadovaným předpisům téměř 60 % kontrolovaných šarží, ve velkoobchodní síti zjistili inspektoři nedostatky ve 32 %případů. Ve správním řízení navrhla ČZPI uložení 36 pokut v celkové výši 224 000 korun.
Svaz tuto činnost samozřejmě vítá, avšak nepovažuje ji za dostatečnou. Předseda ÚBS ČR dále zdůraznil, trvá na tom, aby se již v příštím roce výrazně navýšil počet kontrolovaných partií na odrůdovou pravost a zejména aby ČZPI efektivně zabránila obchodování špatně označeného zboží. Ing. Jakub Šebesta, ústřední ředitel ČZPI, však reagoval s tím, že jeho organizace je finančně limitována a kontrola odrůdové pravosti je finančně velmi náročná. Také proto jsou prováděny kontroly směřovány na místa, kde se předpokládá nedodržení nařízení. V tomto inspekci pomáhají i podněty od veřejnosti. Výsledky kontrol proto neodrážejí reálnou situaci na trhu. Také svaz v této oblasti nabídl ČZPI spolupráci. Podle slov svého předsedy se svaz bude podílet na kontrolách a tudíž na zlepšení stavu nejenom u svých členů, ale na trhu vůbec. Jak ing. Novák dodal, je nutné postihovat podvodníky, ale i vychovávat spotřebitele, aby byl schopen kvalitu nejen rozeznat, ale aby ji i vyžadoval. Potom konečně dojde i k výraznějšímu cenovému rozlišení konzumních brambor podle odrůd.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *