Kukuřici omezovalo letošní počasí

Nižší rostliny a nedopylené palice – to jsou dva znaky, které se objevují v mnoha porostech kukuřice. Průběh počasí nebyl letos pro tuto důležitou plodinu příznivý už od samého počátku. Po pozdním nástupu jara bylo chladno a sucho, což brzdilo vzcházení. Při vysokých teplotách a nízké vzdušné vlhkosti v červenci nezůstával pyl dlouho fertilní, a tak vázlo opylování. Kukuřici potom neprospěl ani chladný srpen, i když déšť poněkud vylepšil vláhovou bilanci.

Také ve Slovči na Nymbursku prý nebyla kukuřice tak pěkná jako v minulých letech. Koncem září se tam konala 13. veřejná sklizeň kukuřice pořádaná firmou VP AGRO, spol. s r. o. „I nyní je na porostech patrné, že byly vlastně od zasetí vystaveny různým stresujícím faktorům,“ stěžuje si Ing. Milan Prokop, který má ve společnosti VP AGRO na starosti kukuřici a slunečnici. Přesto toho bylo ve Slovči k vidění hodně. Kromě hybridů kukuřice a užšího výběru odrůd cukrovky byla představena také zemědělská technika, některá dokonce v chodu.

Je libo hybrid na siláž či na zrno …
Hybridy kukuřice firem RAGT, Pioneer, Sempol, Syngenta, Satbau Linz, Monsanto a Euralis – tak široký byl záběr prezentace ve Slovči. Zatímco RAGT společnost VP AGRO v České republice zastupuje, osivo kukuřice od ostatních firem pěstitelům prodává. Protože hybridů bylo předvedeno několik desítek, v tomto článku se omezíme pouze na některé materiály RAGT.
Jedním z nosných hybridů v sortimentu RAGT prodávaném na trhu s osivy v České republice je Rivaldo (FAO 260), přestože byl registrován už v roce 2003. Jak uvedla Ing. Luďka Kernerová, zástupkyně VP AGRO pro severní a východní Čechy, která nás prezentačními parcelkami provázela, jde o rychle dozrávající typ hybridu. Jeho velkou předností je chladuvzdornost zjara, takže i letos byly porosty velmi pěkné. Je plastický, lze jej využít na siláž, dělené sklizně i na zrno. Rychle ukládá škrob do zrna, má vysokou stravitelnost, a proto se hodí pro vysokoužitkové dojnice. Ing. Prokop k tomu dodal, že Rivaldo je poměrně málo olistěný a je sladší než ostatní hybridy, takže jej dojnice rády přijímají a potom více dojí.
Dalším významným hybridem společnosti RAGT je Nexxos (FAO 280). Jde o stay-green, s typem zrna mezityp. Má mohutné, bohatě olistěné rostliny s erektivním postavením listů. Snáší letní přísušek, ale nevydrží jarní sucho. Vyniká dobrým zdravotním stavem a vysokou stravitelností. „Nexxos má ze všech hybridů, které nabízíme, nejlepší poměr aminokyselin, a sice metioninu a lyzinu tři ku jedné. U ostatních je tento poměr přibližně dvě ku jedné a užitkovost dojnic je potom poněkud nižší než po krmení siláží z hybridu Nexxos,“ upozorňuje Ing. Prokop s tím, že ve Francii je v kvalitě silážní hmoty Nexxos jedničkou.
Popsat všechny hybridy kukuřice RAGT pro rok 2007 (je jich 24) není na tomto místě možné, takže do třetice jednu novinku. Hybrid Hexxer (FAO 260) ukončí registrační zkoušky letos. Jde o stay-green, typ zrna mezityp. Má erektivní postavení listů. „Tento hybrid je velmi intenzivní,“ zdůrazňuje Ing. Kernerová a doplňuje: „Znamená to, že musí přijít do dobrých půdních podmínek a na stanoviště, které není suché.“ Hexxer má velmi dobrý zdravotní stav, krmivo z něj vyrobené je jakostní. Navíc bude mít Bt-variantu, tedy geneticky zakotvenou odolnost proti zavíječi kukuřičnému.

Duo systém pomůže omezit zaplevelení
Přehled hybridů kukuřice doplňovaly ve Slovči pokusy s výživou kukuřice, s různými dávkami živin a typy hnojiv. Návštěvníci polního dne mohli shlédnout také výsledky ošetření porostů některými herbicidy, a to v termínech, jež jsou pro jejich aplikaci z hlediska vývojové fáze kukuřice hraniční nebo dokonce pozdní. „Ukázalo se, že v takových případech bývá kukuřice herbicidy poškozena. Jsou roky (například letos), kdy se ošetření proti plevelům nestihne ve správném termínu. V takovém případě hodně záleží na použitém přípravku,“ shrnuje výsledky Ing. Prokop.
Významným pomocníkem v ochraně kukuřice proti plevelům se nepochybně stane Duo systém. Jak zájemcům vysvětlila Ing. Kernerová, jeho principem je pěstování hybridů RAGT tolerantních k cycloxydimu, účinné látce herbicidu Focus Ultra. Tento přípravek je graminicid společnosti BASF, jehož velkou výhodou je potlačování lipnicovitých plevelů, které se v kukuřici hubí obtížně. Jde například o ježatku kuří nohu, pýr plazivý, jílky, psárku, oves hluchý nebo troskut prstnatý. Další předností je možnost ošetření bez zřetele na vývojovou fázi kukuřice. Zatím se na registraci tohoto herbicidu do kukuřice čeká. Na jaře příštího roku ale snad bude vše připraveno pro využití nového systému v pěstitelské praxi.

K dodávce osiva patří i služby
Prodejem osiva kukuřice kontakt společnosti VP AGRO se zákazníkem nekončí. „Nejdůležitější je podle nás signalizace náletu zavíječe kukuřičného, protože chemická ochrana proti tomuto škůdci je účinná jedině tehdy, zasáhne-li se v optimálním termínu,“ říká Ing. Prokop.
Další službou, kterou VP AGRO poskytuje, je stanovení termínu sklizně kukuřice na siláž. „Po celé České republice máme síť meteorologických stanic, na nichž měříme od 20. 4. do 30. 9. teploty. Již začátkem srpna jsme schopni našim zákazníkům orientačně sdělit, který týden bude vhodný pro sklizeň určitého hybridu kukuřice na siláž. Sklizeň si podle toho mohou naplánovat, připravit vlastní stroje, nebo sklizeň ve službě včas objednat,“ vysvětluje Ing. Prokop a dodává, že od příštího roku budou signalizovat také optimální termín sklizně kukuřice pro výrobu bioplynu.
Polní den bude společnost VP AGRO pořádat ve Slovči i v příštím roce. Tradiční místo nechce opustit. Připravuje pro něj nové projekty, například představení hybridů, které budou vhodné pro výrobu biolihu. Ing. Prokop upozornil, že stejně jako pro bioplyn je i pro jeho ekonomickou produkci potřebná surovina určitých specifických vlastností. Některé hybridy kukuřice jsou pro tento směr využití vhodnější než ostatní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *