Kukuřice tentokrát hlavně na zrno

Měsíce září a říjen bývají v programu polních dní každoročně věnovány především kukuřici. Nejinak tomu je i letos. Zatímco v září byla tato plodina předváděna hlavně z hlediska využití na siláž, v říjnu nastupují veřejné sklizně na zrno. Také ve firmě Limagrain Česká republika, s. r.o., vystřídala zářijové LG festivaly kukuřice série akcí nazvaná Tour de maïs zaměřená na zrnovou kukuřici.

Na pokusném pozemku akciové společnosti Poděbradská Blata, kam zavítala redakce Zemědělce, se letos kukuřici navzdory nepřízni počasí dařilo. Účastníci polního dne tak viděli hybridy Limagrain v jejich plné kráse, i když si nemohli ověřit, zda správně tipovali, který z nich dá nejvyšší výnos zrna. Vzhledem k silnému nočnímu a rannímu dešti se totiž veřejná sklizeň neuskutečnila.

Raný hybrid určitě dozraje
Třetím rokem bude na jaře 2007 v prodeji osivo hybridu LG 32.15 (FAO S 220/Z 210). „Tento hybrid je spolehlivá zrnovka i v případě pozdějšího setí z důvodu nepříznivého počasí nebo když je zařazen jako následná plodina třeba po zelenině,“ říká Ing. Zdeněk Erben, průvodce pokusy. Modifikovaný dvouliniový hybrid LG 32.15 je nižšího vzrůstu, pěkně olistěný, typ zrna je mezityp a uvolňování vlhkosti ze zrna má velmi dobré. Lze jej využít i na siláž.
Novinkou pro příští rok je hybrid Alvito (FAO S 230/Z 210). Také ten je určen pro velmi ranou sklizeň a kombinované uplatnění – na zrno i na siláž. Jde o nejranější materiál v sortimentu.

Vyšší číslo FAO – předpoklad vyššího výnosu
Obecně platí, že pokud má kukuřice k dispozici delší vegetační dobu, dá vyšší výnos. Pozdnější hybridy, s vyšším číslem FAO, jsou tedy většinou výnosnější než rané. Rizikem při jejich pěstování ovšem je, že v méně příznivých podmínkách nebo v chladnějším roce nedozrají na zrno včas nebo vůbec nedosáhnou potřebné sklizňové vlhkosti.
Na pokusném pozemku byly představeny dva pozdnější typicky zrnové hybridy. Jak Ing. Erben uvedl, u středně raného hybridu LG 33.30 (FAO 350) se zpočátku zdálo, že letos nepřinese očekávaný efekt, ale nyní vypadá pro pěstitele nadějně, i když by mu ještě několik dní pěkného slunečného počasí určitě prospělo. Tento hybrid má vysoký výnosový potenciál, ale vzhledem k jeho zařazení do středně raného sortimentu je k pěstování na zrno doporučen v teplejší části řepařské a v kukuřičné výrobní oblasti. Novinkou na zrno pro jižní Moravu je hybrid LG 34.09 (FAO 410). V Polabí jej lze úspěšně pěstovat na siláž a v příznivém ročníku i na vlhké zrno.
Pro produkci zrna je určen také nový kombinovaný hybrid LG 33.55 (FAO 360). Dokonalé opylení palic i odolnost vůči suchu jej předurčují pro pěstování zejména v kukuřičné a teplé řepařské výrobní oblasti.

Značka pro kvalitní siláž
Přestože byl polní den u Poděbrad zaměřen na zrnovou kukuřici, jeho účastníci mohli porovnávat i hybridy určené na vysoce kvalitní siláž. Tyto hybridy nesou označení LG Nutrition Animale. Označení je charakteristické pro plastické hybridy s velkými a stabilními výnosy, vysokým podílem stravitelné vlákniny a škrobu. Tyto parametry jsou přitom podle dlouhodobých poznatků společnosti Limagrain geneticky ustálené. V součastnosti jsou v nabídce této společnosti takto zařazeny celkem tři hybridy.
Velmi jakostní siláž lze získat například z hybridu LG 32.25 (FAO 230), který má mohutný vzrůst, je dobře olistěný a hodí se i do chladnějších oblastí.
Také novinka LG 32.32 (FAO S 250/Z 240) dává silážní hmotu s vysokou energetickou hodnotou. Tento velmi všestranný hybrid je vyrovnaný materiál. Lze jej zařadit do nejširšího souboru stanovištních podmínek „Všimněte si, že jsou palice nasazeny stejně vysoko a jsou stejně velké,“ upozorňuje Ing. Erben a dodává, že pokud by se dnes sklízelo, pravděpodobně by vyhrál, nebo se umístil v první trojici.
Špičková siláž pro všechny podniky – tak je v katalogu charakterizován nový hybrid LG 32.52 (FAO 260). Má vysokou stravitelnost zelené části rostliny i dobrý obsah škrobu.
Pokud chce někdo vybírat hybrid na siláž z pozdního sortimentu, může zvolit hybrid Acarro (FAO 470). I když jde o velmi pozdní hybrid, jak je patrné z čísla FAO, siláž z něj vyrobená je výborně stravitelná.
A na konec přichází silážní hvězda Latizana (FAO 330) dávající nadprůměrné výnosy silážní hmoty. „Protože to je flex-hybrid, výrazně reaguje velikostí palic na hustotu porostu a podmínky, které má k dispozici. Je doporučen pro využití na siláž. Vyniká také rychlým počátečním růstem a dobře snáší chlad v období vzcházení,“ končí představování hybridů kukuřice společnosti Limagrain Ing. Erben.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *