18.12.2020 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kukuřice se letos sklízela později

V roce 2020 se zemědělci dočkaly vyššího úhrnu dešťových srážek, než tomu bylo v posledních výrazně suchých letech. Pozitivně to ovlivnilo růst kukuřice. Na druhou stranu poklesly průměrné denní teploty během vegetace, což oddálilo optimální termín sklizně u silážní i zrnové kukuřice. Zatímco kukuřičné siláže bude dostatek a i její kvalita je většinou dobrá, sklizeň kukuřice na zrno komplikovalo deštivé počasí a ohrožena je i kvalita zrna. Část problémů spojených s povětrnostními podmínkami může eliminovat výběr hybridu. Z pohledu doporučení je tedy velmi důležité znát podmínky v konkrétní lokalitě a na základě dobré znalosti hybridů zvolit ten správný, říká Ing. Luďka Kernerová, obchodní zástupce společnosti VP AGRO, spol. s r.o., pro východní Čechy. Právě s ní jsme si povídali o kukuřici v právě uplynulé sezóně.

Letošní rok byl z pohledu povětrnostních podmínek odlišný od několika posledních let. Přesto na jaře vše nasvědčovalo tomu, že i letos se budeme potýkat se suchem. Ovlivnilo to nějakým způsobem zakládání porostů kukuřice?

Roky 2018 a 2019 byly z pohledu srážek velmi suché. Půda v celé České republice měla výrazný deficit vody v celém půdním profilu. Absence sněhu či srážek v prosinci 2019 a v lednu 2020 nedala dobrý start do tohoto roku. I duben 2020 byl srážkově podnormální, a to vedlo u mnoha zemědělců při zakládání porostů kukuřice k rozhodnutí hlubšího setí. Pokud se však tato hloubka rozumně neuhlídala a přišel velmi studený květen s výraznými srážkami, kukuřice se na dlouhou dobu zastavily v růstu. To se na začátku vegetace projevilo především na velmi těžkých půdách. Celkově byl květen velmi studený a rostliny na všech lokalitách byly stresovány chladem. Samozřejmě to záviselo na citlivosti konkrétních hybridů, respektive jejich citlivosti k chladu při vzcházení. Opět se učebnicově potvrdilo, že kukuřice s tvrdým typem zrna mají rychlejší start než kukuřice s typem zrna zub.

 

Jak prospěly nebo naopak uškodily vydatné a časté deště v červnu porostům kukuřice?

V rozhodujícím období intenzivního vegetativního růstu kukuřice byl úhrn srážek ve většině regionech dostatečný. Proto převážná většina ploch byla velmi dobře narostlá a z těchto srážek čerpala kukuřice i v období své největší potřeby vody, to znamená v době kvetení a nalévání zrna. Proto jsme mohli na většině lokalit zaznamenat pěkné opylené palice.

Ale jak se říká, všeho moc škodí. V regionech, kde srážek bylo přespříliš, docházelo především na velmi těžkých půdách se špatnou strukturou, nedostatkem vzduchu, a stejně tak na dlouhodobě zamokřených místech k omezení růstu i vývoje palic a k pomalejšímu dozrávání vlivem omezené asimilace.

 

Sklidili zemědělci nakonec potřebné množství silážní kukuřice?

Ve většině regionů byl ve výsledku ročník pro kukuřici příznivý, což samozřejmě vedlo i k dobrým výnosům u silážních kukuřic. Nejde ale pouze o kvantitu, ale i o kvalitu, která v roce 2018 i 2019 velmi chyběla. Jak již bylo řečeno, palice byly velmi pěkné a tím i dosahované hodnoty množství škrobu v řezance. Zároveň díky zeleným rostlinám v době sklizně se podařilo dobře udusat kukuřici na jámě. Myslím, že toto je důležité zdůraznit, všichni si totiž pamatujeme zaschlou řezanku z posledních dvou let a její problematické zpracování v silážní jámě. Nejenom množství, ale dobré naskladnění hmoty a následná fermentace rozhodne o kvalitě krmiva na celý rok. Bylo tedy důležité správně načasovat sklizeň z pohledu optimálního podílu sušiny. Bohužel máme za sebou průměrný či spíše chladnější ročník z pohledu zralosti kukuřice, a tak se sklizeň vrátila do termínů září až října a zkomplikovala se nám s větším množstvím srážek.

 

Ještě na začátku listopadu jsme mohli na polích vidět nesklizenou kukuřici na zrno. Jak tato situace ovlivnila konečnou úrodu?

Myslím, že ani na začátku druhé dekády listopadu není stále na mnoha místech ještě sklizená kukuřice na zrno. To je způsobené nejenom z důvodu chladnějšího ročníku a tím i posunutí zrnové zralosti, ale hlavně i z důvodu velkého množství srážek a komplikované sklizně na polích. Výnosy zrna jsou na mnoha místech velice vysoké, ale vždy je důležitá i sklizňová vlhkost. Vlhké počasí a srážky podporují rozvoj plísní v palicích a ztrácíme kvalitu. Takto napadené zrno především houbou z rodu Fusarium a jeho škodlivými mykotoxiny jako jsou DON, ZEA, T2, může způsobit velké problémy při prodeji zrna pro krmné účely. Na mnoha lokalitách může docházet k větším ztrátám vlivem poničení porostů prasaty. Myslím, že na objektivní konečnou odpověď na tuto otázku si musíme ještě počkat.

 

Ovlivňují nějak povětrnostní podmínky v jednotlivých letech zařazení kukuřice na siláž nebo na zrno do osevního postupu v následujícím roce?

Podle mého názoru povětrnostní podmínky nijak zásadně neovlivňují vlastní zařazení kukuřice do osevního postupu. Hlavním faktorem pěstování kukuřice je potřeba siláže pro živočišnou výrobu a pro bioplynové stanice a využití kukuřičného zrna ke krmení nebo k prodeji. Kukuřice je plodina mikroregionu. Proto platí, že rozhodující je spíše výběr konkrétního hybridu, kterému daná oblast vyhovuje. V našem doporučení se opíráme o širokou škálu výsledků z poloprovozních pokusů a výsledků z provozních ploch. Na základě tohoto zkoušení pak můžeme spolehlivě doporučit konkrétní hybrid pro konkrétní oblast, a to jak pro přípravu siláží, tak i pro sklizeň zrna.

Přesto může nastat situace, a letošní rok je toho příkladem, kdy zemědělci nyní na podzim zaseli ozimou pšenici na plochy, kde byla na jaře plánovaná kukuřice, protože to na určené ploše pro ozimou pšenici nešlo. Ale to je spíše výjimečná situace z pohledu několika let.

 

Jaké hybridy doporučujete v příštím roce, pokud rok 2021 bude podobně suchý jako roky minulé a jak se změní vaše doporučení, jestliže příští rok bude podobný tomu právě končícímu?

Na vaši otázku je těžké odpovědět. Nikdo dopředu nevíme, jaký bude následující rok. Z pohledu doporučení je tedy velmi důležité znát podmínky v konkrétní lokalitě a na základě dobré znalosti hybridů zvolit ten správný. Naše nabídka RAGT hybridů je široká, což je dáno různorodostí České republiky. V nabídce máme typické silážní hybridy, vedle toho specialisty na zrno a samozřejmě i kombinované hybridy, které lze spolehlivě využít jak na siláž, tak i na zrno. U hybridů RAGT s označením Stressless H20 se zvýšenou schopností efektivního hospodaření s vodou máme jistotu vyšší odolnosti na sucho. Tyto hybridy dlouhodobě potvrzují výborné výnosy na stanovištích s limitním nedostatkem vody, ale zároveň vysoké výnosy za optimálních vláhových podmínek. Všichni naši prodejci se v době celé vegetace, a hlavně sklizně pohybují v terénu a na základě praktických zkušeností se snaží doporučit ten správný hybrid z našeho portfolia pro danou lokalitu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down