14.06.2019 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontrola blýskáčka s výrazným bonusem

Společnost AGROFINAL spol. s r. o. ve spolupráci s francouzskou šlechtitelskou společeností Euralis více než 22 let přináší inovace a nové trendy určené zemědělské veřejnosti v České republice. V rámci obchodní kampaně roku 2019 uvádíme koncept kontroly blýskáčka řepkového. Ten zemědělcům přináší zvýšení výnosového potenciálu hlavní odrůdy ozimé řepky, kterou pěstují, a možnost vynechání insekticidního ošetření.

Velmi podstatným faktorem a silnou motivací pro zavedení tohoto konceptu do praxe je přínos pro české včelařství, naše vzácné včely. Dochází k výrazné podpoře jejich dlouhodobé udržitelnosti v krajině.

Jeden z hlavních ekonomických příjmů zemědělských podniků pochází z pěstování ozimé řepky. Tato plodina se zařazuje na přibližně 14 % výměry orné půdy České republiky a na Slovensku je podíl pěstební plochy z celkové výměry přibližně 10 %. Výnos řepkových semen, která poskytují cenný olej, ovlivňuje řada faktorů. Jedním z velice významných je blýskáček řepkový.

Dospělci blýskáčka přezimují pod listím a zbytky rostlin. Jakmile teplota půdy dosáhne 10 °C, brouci opustí svá zimoviště a při teplotě vzduchu od 15 °C nalétávají do porostů řepky, kde vyhledávají poupata. Dospělci se do poupat prokousávají a zčásti je vyžírají, čímž znehodnocují květ, který by z poupěte vznikl. Z vajíček kladených do květů se vylíhnou larvy, které se živí pylem a při silném výskytu škodí na vrcholových květech tím, že je ožírají. Celkové ztráty na výnosu vlivem poškození rostlin tímto škůdcem mohou dosahovat i 30 až 40 %.

Biologická kontrola blýskáčka řepkového

Liniová odrůda ES Alicia, pocházející ze šlechtění mateřské společnosti Euralis, rozkvétá až o deset dnů dříve než pozdně kvetoucí odrůdy a o pět dní dříve, než je tomu u středně pozdních odrůd. Neboť ES Alicia vytváří poupata a první květy, které dospělce blýskáčka přitahují, výrazně dříve, než je tomu u odrůdy ES imperio, dospělci blýskáčka se soustřeďují právě na rostlinách odrůdy ES Alicia. Výrazně později kvetoucí rostliny odrůdy ES Imperio jsou tak chráněny před hlavním poškozením.

Tato biologická kontrola pomáhá k zachování výnosového potenciálu dominanty porostu, hybridu ES Imperio, případně jiné hlavní odrůdy. Ten v sobě kombinuje vysoké výnosy, výborný zdravotní stav a vysokou plasticitu. Má středně vysoké rostliny s velmi dobrým větvením a vysokou odolností vůči poléhání. Přezimuje bez problémů.

ES Imperio je hybrid pro intenzivní způsob pěstování, tolerantní k různým typům půd. Jeho výsledky nejen v ČR, ale také v sousedních zemích potvrzují jeho plasticitu a velmi dobré využití i v oblastech s přísuškem. Úspěšně prošel registrací ve Francii, Polsku, Maďarsku a na Slovensku a od ledna 2018 je registrován také v České republice.

Řešení přímo pro vaše pole

V rámci výše uvedené kontroly blýskáčka a podpory výnosového potenciálu hybridu ES Imperio nabízíme pěstitelům odrůdu ES Alicia ve speciálním balení obsahujícím 100 000 semen. Osivo je v tomto případě obarveno červenou barvou, aby při mísení s hlavní odrůdou bylo možné kontrolovat rovnoměrné rozložení semen ve výsledné směsi.

Doporučujeme smíchání těchto 100 000 semen odrůdy ES Alicia s 1,5 milionu semen osiva ES Imperio. Vznikne tak příměs 7 % odrůdy ES Alicia, která je po vysetí rovnoměrně rozložena na celém poli.

Na poli pak oceníte výraznou podporu výnosového potenciálu ES Imperio a často i možnost vynechat insekticidní ošetření proti blýskáčkovi, což je z pohledu včelařů maximálně přínosné řešení pro včely.

Abyste naplno využili nabízené pomoci, rezervujte si včas osivo ES Imperio a získáte tak zdarma ES Alicia. Pro podrobnější informace kontaktujte team obchodních zástupců společnosti Agrofinal, kteří vám velmi rádi a ochotně pomohou při sestavování nabídky přímo pro vaše podmínky.*

AGROFINAL spol. s r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. Dobrý den,
    na demonstračním fotu není blýskáček. Jde o střevlíka, zřejmě rodu Amara. Užitečný druh, likvidátor larev mnohých škůdců. Mezi jinými i larev blýskáčků padajících z květů na zem. Někdo ho musel zvednout ze země za účelem vytvoření fotky. Střevlíci na rostliny nelezou.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down