Konopí je rostlinou budoucnosti

Energetika, textilní a chemický průmysl, papírenství, automobilový průmysl, stavebnictví, potravinářství a kosmetika – ve všech těchto odvětvích lze využít konopí seté. Tato často diskutovaná plodina se pozvolna začíná prosazovat i u nás. V letošním roce byla zaseta na 1200 hektarech a do budoucna se mají její pěstební plochy znásobit.

V zemích Evropské unie se pěstování konopí podporuje, ale růst osevních ploch je přes význam konopí setého (Cannabis sativa L.). velmi pomalý. Hlavními producenty jsou zejména Francie, kde se pěstební plochy pohybují mezi dvanácti až osmnácti tisíci hektarů, dále Nizozemsko, Německo a Velká Británie.
České zemědělce konopí také láká. O přednostech i nevýhodách jeho pěstování se mohli informovat koncem září na polním dni, který se konal na farmě Ing. Jaroslava Haškovce v Křovicích u Velvar.

Rozšiřují se pěstební plochy, ale …
Ve většině z nás je stále hluboce zakořeněný mýtus, že konopí je pouze jedno jediné – zakázané a návykové. Přitom konopí seté se v Čechách pěstovalo už v dávné minulosti. Na semináři kromě jiného zaznělo, že nyní patří mezi plodiny, které se dají velmi výhodně zpeněžit za předpokladu, že má pěstitel dobré znalosti o jeho pěstování a především je dokáže sklidit a dopravit do zpracovny.
Konopí je podle Marie Široké, předsedkyně Konopářského svazu ČR, všestrannou plodinou, ale u nás doposud plně nevyužívanou. „Rozvoji pěstování brání vedle zažitých předsudků o jeho škodlivosti i neinformovanost zemědělců. Konopářský svaz ČR proto pořádá workshopy, odborné semináře, a snaží se podávat co nejucelenější informace pro současné i budoucí pěstitele technického konopí. Nejslabším článkem při jeho pěstování je sklizeň, protože dosud nemáme dostatek sklizňových strojů a následné mechanizace pro další zpracování. Pro sklizeň se musí použít jen speciální nebo upravené stroje,“ informovala Marie Široká. Dalším nedostatkem je podle ní omezený počet zpracovatelů, kteří by pravidelně dodávali suroviny z konopí průmyslu ke zpracování.

Ekologická plodina
Konopí seté pochází ze střední Asie. Jde o jednoletou rostlinu dorůstající výšky i více než dvou metrů. Obsahuje 23 % velmi pevného lýkového vlákna a 75 % dřevité hmoty – pazdeří. Konopí lze pěstovat buď jen pro vlákno, nebo pro vlákno a semínko. Průměrný výnos stonků se pohybuje mezi šesti až 14 tunami a mezi polovinou až dvěma tunami semen z hektaru. „Rostlina je plně zužitkovatelná a velmi ekologická, protože není nutná chemická ochrana. V budoucnu by mohla nahradit dřevo jako obnovitelný surovinový zdroj pro výrobu papíru a pro spalování ve formě peletek a briket,“ pokračovala ve výčtu předností konopí Marie Široká.

Všestranné využití
Konopná rostlina se dá zcela zužitkovat. Semena jsou vhodná například pro kosmetický průmysl, kde se využívá obsahu léčivých látek při kožních onemocněních, dále pro výrobu olejů lisovaných za studena, které mají podobné vlastnosti jako olivový olej, a v neposlední řadě jako krmivo pro exotické ptactvo. Vlákno se prozatím používá hlavně v papírenství, pro výrobu netkaného textilu, dále v automobilovém průmyslu k výrobě termoplastických dílů či potahů a ve stavebnictví jako tepelně izolační materiál. Odpad z vlákna – pazdeří se také využije, a to hlavně pro energetiku v podobě peletek a briket, dále ve stavebnictví jako příměs do betonových směsí, na omítky i do cihel a je také velmi vhodným materiálem jako podestýlka pro hospodářská zvířata. „V České republice bychom upotřebili přes deset tisíc tun vlákna, které se sem zatím dováží ze zahraničí. To by odpovídalo pěstební ploše asi osmi tisíc hektarů,“ uvedl Ing. Tomáš Beneš, pěstitel konopí z Bukovic na Teplicku. Podle něj lze konopí v ČR pěstovat až na 10 000 ha a více v závislosti na zpracovatelské kapacitě. Z toho je vidět, že se současnými přibližně 1200 ha máme v pěstování konopí ještě značné rezervy.

Technika pěstování
Konopí je podle Marie Široké plodina s ohromnou budoucností. V České republice ji lze pěstovat s ohledem na výnosy do nadmořské výšky 450 metrů. Vysévá se od poloviny dubna do první třetiny května v závislosti na počasí. Oseté plochy musí být nahlášeny do 31. května příslušného roku na celním úřadě podle lokality pěstování. Pěstitel musí dále nahlásit na SZIF dobu kvetení, aby měl nárok získat dotace. Pěstovat lze odrůdy zapsané ve Společném katalogu odrůd EU, kde jich je v současnosti přes čtyřicet. Letos se u nás pěstují nejčastěji tři z nich – polské Beniko a Bialobrzeskie a francouzská Ferimon. Tyto odrůdy u nás byly zkušebně pěstované a hodí se do našeho klimatického pásma.
Konopí lze pěstovat dvěma způsoby. Pokud se rozhodne pěstitel pro kombinovanou metodu (na semeno i vlákno), je výsevek 40 kg/ha, pro pěstování pouze na vlákno se výsevek zvýší až na 80 a více kg/ha.
Ing. Tomáš Beneš pěstuje konopí seté již druhým rokem a je přesvědčen o ekonomické výhodnosti jeho pěstování. Zisk se podle něj odvíjí od nákladů firmy a hektarového výnosu. „V roce 2005 jsem vykázal zisk kolem sedmnácti tisíc korun z hektaru, pokud jej počítám i s dotacemi SAPS a top-up,” informoval.
Pro všechny pěstitele konopí a máku v České republice na ploše větší než 100 m2 platí ohlašovací povinnost místně příslušnému celnímu úřadu a SZIF podle § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně se zakazuje pěstovat druhy a odrůdy konopí, které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Pěstitel musí dodržovat nezbytnou administrativu zahrnující například doložení originálních návěsek z obalu osiva a listiny o certifikaci osiva, hlášení kvetení a na konci roku vyčíslení množství konopné slámy a semene.

Největší úskalí pro konopáře
Jak vyplynulo ze semináře, je hlavním úskalím při pěstování konopí především sklizeň a lisování vyrosené konopné slámy, ke kterým je zapotřebí kvalitní mechanizace – buď speciální nebo upravené. Výhodnější pro pěstitele je pěstovat konopí na vlákno i semena. Ke sklizni lze využít například sklízeč s adaptérem Kemper. Ten vtáhne rostlinu do řezačky a zkrátí ji na 60 cm. Potom se rostlina zpracuje v mlátičce, která by měla být co nejjednodušší a nejprůchodnější. Používají se i některé typy kombajnu New Holland nebo i starší upravené sklízeče, například Forschrit E – 512 a E – 514. V současné době je v České republice už i speciální prototyp sklízeče, jeden ze tří prototypů v EU, který dokáže bez problémů konopí sklidit.
Následuje několikadenní přírodní rosení konopné slámy přímo na poli a poté lisování a svoz balíků. „Vhodným lisem pro tyto účely je Vicon RF 119,“ doporučil Ing. Beneš. Balík sena váží 250 kg a na hektaru jich může být 30 až 45. O všech podrobnostech týkajících se pěstování konopí se mohou zájemci informovat na webových stránkách Konopářského svazu ČR.
Už při zakládání porostů je nutné myslet na budoucí přepravu vlákna ke zpracovateli – ta by neměla přesáhnout vzdálenost 80 km. V rámci naší republiky jsou ale zatím pouze čtyři zpracovny konopí. Jednu z nich provozuje Ing. Josef Benedikt. Vlastní tírenskou linku na bázi koudelové linky na len. Hlavním odběratelem konopného vlákna jsou podle něj Olšanské papírny, a. s., které vyžadují čistotu slámy kolem 75 až 80 %, tedy jen s nepatrnou příměsí pazdeří. Jedna tírna může zpracovat až dvě tuny vlákna za hodinu.
Jak vyplynulo ze semináře, nejsme zatím schopni vyrobit tolik vlákna, kolik se jej k nám doveze. Tady je třeba vidět šanci jak pro naše zemědělství, tak i pro průmysl České republiky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *