Konkurenti se představili na jednom poli

Polních dnů se během letošního června konalo po celé republice skutečně mnoho. Ukázat to nejlepší ze své nabídky se během nich snažila téměř každá firma, jež našim zemědělcům nabízí osiva či chemické přípravky. Možnost porovnat mezi sebou konkurenční produkty však mají zemědělci jen velmi zřídka. Tentokrát jim tuto možnost dalo Naše pole, akce, která s v Nabočanech nedaleko Chrudimi konala 24. a 25. června.

„Cílem tohoto polního dne je umožnit agronomům získat ucelené informace, poznat celý odrůdový sortiment i agrotechniku potřebnou pro zdárný vývoj porostů,“ uvedl Ing. Václav Pavlíček ze společnosti Oseva Agri Crudim, a. s., jednoho ze spolupořadatelů akce, na jehož pozemcích se akce konala. Připomeňme, že Oseva Agri Chrudim je firmou, která se zabývá mimo jiné výrobou certifikovaných osiv. Pro své partnery množí osiva ve vyšších stupních. Množí rovněž osiva v nižších stupních určená přímo pro zemědělské podniky. Právě u tohoto osiva se Oseva Agri Chrudim snaží pěstitelům nabídnout ucelený sortiment odrůd, stejně jak tomu bylo i na zdejším polním dnu.
Společně se zmíněnou osivářskou firmou byly hlavními organizátory akce dvě významné šlechtitelské společnosti: Cebeco Seeds, s. r. o., a Selgen, a. s., které zde prezentovaly sortiment nabízených odrůd, a to včetně nejčerstvějších novinek.
Z letošních novinek společnosti Selgen se v Nabočanech u Chrudimi představily ozimá pšenice Meritto, jarní pšenice Zuzana, pelušky Mely a Lucie, jarní ječmen Calgary (více o těchto odrůdách v samostatném článku). K vidění zde bylo i několik odrůd, jež jsou nyní ve státních zkouškách a v příštích letech lze předpokládat jejich povolení.
Z nabídky společnosti Cebeco Seeds na sebe upozornily především nově povolené odrůdy ozimé pšenice Ilias a Karolinum, obě kvalitní pšenice potravinářské jakosti A. U odrůdy Ilias zástupci firmy zdůraznily především její vysoký výnos a odolnost k vyzimování. Vysoký výnos, na základě výsledků registračního řízení nejvyšší v sortimentu potravinářských pšenic a rovněž plasticita, jsou přednosti odrůdy Karolinum. Z novinek jarních plodin se na poli představil žlutosemenný hrách Tempra.
Jak již bylo uvedeno, účastníci akce na poli nehodnotili jen odrůdy hlavních pořadatelů. „Tato akce byla otevřena všem,“ uvedl v rozhovoru s námi Ing. Pavel Kutmon, ředitel firmy Cebeco Seeds. Jak dodal, cílem pořadatelů bylo upořádat přehlídku co možná nejširšího sortimentu druhů a odrůd. A to se bezesporu podařilo. K vidění zde byl téměř ucelený sortiment odrůd obilovin, představeny byly i některé odrůdy luskovin, olejnin, pícnin, brambor, letos prvně také kukuřice atd. Své stánky zde mělo téměř padesát firem. Kromě asi třicítky šlechtitelů a semenářů zde nechyběly ani chemické firmy, které přímo na porostech konkrétně demonstrovaly možnosti použití a účinnost svých přípravků. K vidění byla i zemědělská technika několika významných značek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *