Konference nabídla praktická doporučení

Jak předcházet napadení obilnin fuzariózami? Co způsobilo v loňském roce nižší účinnost některých herbicidů a jak tomu letos zabránit? Jak rozpoznat škůdce řepky? Jak využít v praxi nové přípravky na ochranu rostlin? Nejen na tyto, ale i na řadu dalších otázek získali odpovědi účastníci mezinárodní konference věnované novým poznatkům v pěstování hlavních polních plodin, kterou 10. února uspořádala v aule České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) společnost Bayer CropScience ve spolupráci s katedrou ochrany rostlin AF ČZU a Českou zemědělskou společností.

Jak v úvodu konference uvedl Ing. Miroslav Kroulík, vedoucí marketingu pořádající firmy, společnost Bayer CropScience, vzniklá spojením firem Bayer a Aventis, vstupuje do druhého roku svého působení v České republice. „Společnost, jež navazuje na dlouholetou tradici obou původních firem, má dostatek poznatků a zkušeností, ale především silné vědecko-výzkumné zázemí, díky němuž může každoročně představit nové produkty,“ informoval ing. Kroulík.

Fuzariózy – pouze ochrana nestačí
Fuzariózy obilnin jsou dnes často diskutovaným tématem, jemuž se na konferenci věnovala Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., z ČZU. Jak vysvětlila, popsána byla tato choroba již před 200 lety, avšak dosud se tento problém nepodařilo zcela vyřešit.
Ačkoliv se v zemědělské praxi nejčastěji hovoří o klasových fuzariózách, škody tato choroba působí v průběhu celé vegetace a často je příčinnou tzv. nespecifických nekróz.
Přednostně jsou napadány tímto škodlivým činitelem oslabené organismy, tj. organismy vystavené stresu. Stres může být vyvolán, tak jako tomu bylo v minulém roce např. abnormálním vývojem počasí, ale také chybami v agrotechnice. Zásadní je význam meziplodiny, např. pokud je před obilninu zařazena kukuřice, je nutné počítat s vysokým napadením fuzariózami. Dalšími faktory jsou zpracování půdy, provenience osiva, odolnost odrůdy, výživa atd. Protože žádný z nabízených chemických přípravků nevykazuje stoprocentní účinnost proti fuzariózám, apelovala doc. Prokinová především na dodržování zásad správné agrotechniky.

Výkyvy v účinnosti přípravků
V loňském roce někteří agronomové upozorňovali na nedostatečnou účinnost herbicidů. Šlo především o přípravky ze skupiny inhibitorů ALS (hlavními reprezentanty této skupiny jsou sulfonylmočoviny) či přípravky ze skupiny inhibitorů fotosyntézy. Příčiny, proč k poklesu došlo, objasnil Ing. Jaroslav Dobrovodský z Bayer CropScience. Z meteorologických faktorů jmenoval nízké teploty dlouho do pozdního jara a mimořádné sucho v jarních měsících, které znamenalo kromě suché půdy také nízkou relativní vzdušnou vlhkost, což má na příjem účinných látek listy rostlin mimořádný význam. Z agrotechnických důvodů ing. Dobrovodský uvedl nízkou konkurenceschopnost porostů ozimých obilnin a vzhledem k opožděným aplikacím herbicidů také přerostlé plevele. Svoji roli sehrály také technické podmínky – nepoužívání vhodných adjuvantů a nedostatečná pokryvnost rostlin postřikovou kapalinou.
Z uvedeného lze již odhadovat i doporučení ing. Dobrovodského. Průběh počasí ovlivnit nemůžeme a proto je důležité se zaměřit a faktory agrotechnické a technické. Odborník proto zdůraznil použití vhodného adjuvantu, doporučil např. Istroekol v dávce 1 l/ha. Dávka přípravku by se za nepříznivých podmínek měla pohybovat spíše na horní hranici doporučení. Použití trysek vytvářejících jemné kapky je cestou k zajištění lepší pokryvnosti postřikovou kapalinou.

Nové přípravky
Pěstitelé získali na konferenci celou řadu dalších obecných doporučení, kromě toho je však zástupci pořádající firmy seznámili se zkušenostmi s používáním některých přípravků z portfolia firmy. Dr. Wolfgang Benz z centrály společnosti v Monheimu hovořil o herbicidu Attribut 70 WG, u něhož zdůraznil především účinnost na pýr plazivý.
Pro insekticicní ochranu řepky i dalších plodin byl doporučen přípravek Calypso 480 SC, případně Decis EW 50. K ochraně kukuřice proti plevelům herbicidy MaisTer a Merlin 750 WG.
Velké pozornosti potenciálních uživatelů se bezesporu těšily přednášky věnované novince letošní sezony – strobilurinovému fungicidu Sfera 267,5 EC, o kterém jsme již na stránkách Zemědělce stručně informovali a jež je určen k ochraně obilnin a cukrovky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *