Komplexní ochrana obilnin – nové herbicidy Biathlon 4D a Ataman

Minulý rok představila společnost BASF moderní herbicid Biathlon 4D určený proti dvouděložným plevelům kombinující dvě účinné látky tritosulfuron a florasulam. Herbicid Ataman představuje moderní herbicidní řešení proti jedno- i dvouděložným plevelům kombinující dvě účinné látky pyroxsulam a florasulam.

Biathlon® 4D – flexibilně na jaře proti dvouděložným plevelům

Formulace účinných látek tritosulfuron a florasulam vykazuje významný synergický efekt. Tritosulfuron patřící do skupiny  sulfonylmočovin je přijímán převážně listy a je v rostlině rozváděn bazipetálně i akropetálně. Florasulam patří do skupiny triazolopyrimidinů, v rostlinách citlivých plevelů brzdí růst již za několik hodin po aplikaci. Přípravek je systémovým růstovým herbicidem. Je přijímán listy dvouděložných rostlin, následně je rozváděn rostlinou až do kořenů a oddenků rostlin. Plevele ustávají v růstu a již nekonkurují kulturním plodinám v odběru vody a živin. Později odumírají.

Flexibilita načasování
S přípravkem Biathlon 4D máte výhodu širokého aplikačního okna v rozmezí fází BBCH 13–39 (3. list až plně vyvinutý praporcový list). Tuto výhodu oceníte zejména v případě nevhodných podmínek pro včasnou aplikaci nebo pro opravné řešení, pokud předchozí herbicidní ošetření selhalo. Díky možnosti aplikace v pokročilé růstové fázi obilnin se nabízí kombinace v tank-mixu s fungicidy, regulátory růstu, kapalnými hnojivy atd.

Nezávislost na počasí
Společnou doporučenou aplikací herbicidu Biathlon 4D spolu se smáčedlem Dash HC (je součástí balení) je dosaženo vysoké odolnosti proti smyvu deštěm již hodinu po aplikaci, což zajišťuje účinnost v nejistých povětrnostních podmínkách. Zároveň je možné provést aplikaci bez ztráty účinnosti za nižších teplot.

Možnost mísení a bezpečnost pro následné plodiny
Vzhledem k vlastnostem účinných látek a formulaci je přípravek Biathlon 4D výborně mísitelný v tank-mixech s graminicidy, regulátory růstu, fungicidy, insekticidy i kapalnými hnojivy (DAM 390). Doporučená dávka vody je 200 l/ha. Přípravek je vysoce selektivní k ošetřované plodině a vzhledem k tomu, že obě účinné látky (florasulam a tritosulfuron) se v půdě rychle odbourávají, pro následující plodiny v osevním postupu je nulové riziko poškození rezidui (řepka apod.).

Široké spektrum účinnosti
Herbicid Biathlon 4D se dá popsat jako univerzální herbicid pro ochranu jarních a ozimých obilnin proti dvouděložným plevelům. Tato univerzálnost je dána registrací do všech ozimých a jarních obilnin, dále synergickým účinkem dvou účinných látek proti širokému spektru plevelů a širokým aplikačním oknem. Plevele citlivé jsou svízel přítula, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, heřmánek
terčovitý, hluchavka objímavá, hořinka východní, hulevníkovec lékařský, huseníček rolní, chrpa modrák, kokoška pastuší tobolka, kakost měkký, konopice polní, mák polní, mák vlčí, merlíky, nepatrnec polní, osívka jarní, ostrožka stračka, penízek rolní, opletka obecná, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, rmen rolní, řeřišničník písečný, úhorník mnohodílný, vikev huňatá, vikev ptačí, hořčice rolní, řepka olejka výdrol, svlačec rolní. Plevele méně citlivé jsou pak rozrazily, violky, bažanka roční, hluchavka nachová, pcháč oset.

Žádná omezení aplikace
Velikou výhodou přípravku Biathlon 4D je absence důležitých omezení aplikace, což se stává vysoce ceněnou vlastností moderního herbicidu.

Doporučení k aplikaci a obchodní balení
Na závěr zbývá přidat informaci o balení, které bude obsahovat 2 x 0,5 kg Biathlon 4D a 2 x 5 l smáčedla Dash HC (balíček na 20 ha). Doporučená aplikační dávka je 50 g/ha Biathlon 4D + 0,5 l/ha Dash HC ve velice širokém rozpětí růstových fází všech obilnin od 3. listu po vyvinutý praporcový list.

 

Ataman® – základní charakteristiky přípravku a zkušenosti z praxe

Herbicid Ataman je širokospektrální herbicid s účinností proti spektru jednoděložných a dvouděložných plevelných rostlin v porostech ozimé pšenice, tritikale a žita a ,,vyplňuje“ mezeru v kompletní nabídce společnosti BASF pro technologie pěstování ozimých obilnin.

Herbicid Ataman představuje moderní herbicidní řešení proti jedno- i dvouděložným plevelům kombinující dvě účinné látky pyroxsulam a florasulam.

Herbicid Ataman byl velmi kladně přijat v praxi. Jak jsme zaznamenávali z ohlasů jednotlivých pěstitelů, Ataman úspěšně potlačil vyskytující se plevelná společenství v jednotlivých případech na daných pozemcích, kde byl použit, ale především byla oceňována možnost časné jarní aplikace, neboť spolehlivě působí již při teplotách kolem 6–7 °C, dále registrované široké rozmezí (BBCH 12–32) aplikace bez rizika poškození kulturní plodiny a také fakt, že Ataman vyniká absencí omezení pro následné plodiny, což uvítali pěstitelé z oblastí, kde se vyskytují sveřepy. Tyto „novodobější“ úporné plevele se velmi obtížně regulují a při jejich regulaci často dochází k  „zamoření“ orniční vrstvy půdy reziduálními zbytky z použitých přípravků. Velmi dobře již známe citlivost brukvovitých plodin (řepky) na tato rezidua.

Registrovaná dávka je v rozpětí 130–275 g/ha. Nižší dávka přípravku 130 g/ha velmi dobře hubí nejen dvouděložné plevele, ale zároveň také chundelku metlici a vykazuje vysokou vedlejší účinnost na oves hluchý. Ve vyšší registrované dávce 275 g/ha Ataman zajišťuje rozšíření herbicidního účinku na další trávovité plevele (sveřepy, oves hluchý, psárka polní, jílky) a významně potlačuje i pýr plazivý. Při této vyšší dávce je však aplikace registrována pouze do BBCH 30 plodiny!*

Ing. Jan Truneček,
BASF spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *